grudzień, 2019

13grualldayIII Spotkanie Ekspertów

Więcej

Informacje

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska ma zaszczyt poinformować o objęciu patronatem III Spotkania Ekspertów, organizowanego przez Katedrę Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedrę Reumatologii i Rehabilitacji UMP. 

III Spotkanie Ekspertów odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W spotkaniu weźmie udział wielu ekspertów z zakresu Fizjoterapii, Ortopedii, Reumatologii i Kardiologii.

Tematem tegorocznego posiedzenia wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów będzie szeroko pojęte zagadnienie dysfunkcji kończyny górnej oraz leczenie skoordynowane. Istotą spotkania będzie podkreślenie roli współpracy lekarza i fizjoterapeuty, w celu podniesienia skuteczności proponowanych procedur i oddziaływań medycznych, skrócenia czasu niesprawności pacjenta oraz podniesienia jakości pracy.

Więcej informacji na stronie organizatora spotkanieekspertow.pl

Kiedy?

Cały dzień (Piątek)

Gdzie?

Poznań

X