Jak wstąpić do SFP?

Korzyści wynikające z członkostwa w SFP

1. Jeśli chcesz dołączyć do naszego Stowarzyszenia kliknij tutaj i wypełnij formularz.
2. Po poprawnej rejestracji otrzymasz maila z potwierdzeniem zgłoszenia i dalszymi informacjami. 
3. Po dokonaniu rejestracji dokonaj przelewu składki członkowskiej w wysokości 150 zł korzystając z systemu płatności automatycznych.
4. Prześlij do nas kopię dyplomu fizjoterapeuty (mailowo lub listownie)
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska
Ul. Majdańska 12; 04-088 Warszawa
Nr konta: 23 1020 1097 0000 7602 0193 8604 
5. Po otrzymaniu wpłaty i kopii dyplomu wyślemy do Ciebie legitymację członkowską.
6. Po otrzymaniu legitymacji staniesz się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

 

Deklarację członkowską można również tutaj pobrać i wydrukować, a następnie wypełnioną przesłać do naszego biura.
PDF: Deklaracja pdf
Word: Deklaracja doc

Każdy członek Stowarzyszenia FP: 

ü      otrzymuje legitymację członkowską i zaświadczenie o członkostwie,

ü      może korzystać ze zniżek na szkolenia organizowane przez FP,

ü      może korzystać ze zniżek przy zawieraniu Umowy na Ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty,

ü      może korzystać z licznych zniżek na udział w konferencjach lub kongresach organizowanych przez  instytucje, z którymi współpracuje Stowarzyszenie,

ü      może korzystać z preferencyjnych cen na prenumeraty, szkolenia, kursy oraz inne usługi oferowane przez instytucje i firmy współpracujące z SFP,

ü      ma prawo do udziału w walnych zgromadzeniach FP, a zatem wpływ na kierunek działania stowarzyszenia na rzecz zawodu fizjoterapeuty w Polsce,

ü      może brać udział w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych organizowanych w poszczególnych województwach,

ü      ma prawo do korzystania z porad prawnych związanych z zawodem fizjoterapeuty,  

ü      ma możliwość zapoznania się z ciekawymi artykułami branżowymi publikowanymi na stronie internetowej SFP.

Najczęściej zadawane pytania

Składka członkowska jest ważna rok od daty zaksięgowania na koncie Stowarzyszenia i wynosi 150zł

Numer konta Stowarzyszenia:  23 1020 1097 0000 7602 0193 8604

Aby stać się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację bądź zarejestrować się na stronie fizjoterapeuci.org, przesłać dyplom potwierdzający kwalifikację oraz wpłacić składkę członkowską na konto Stowarzyszenia

Każdy członek Stowarzyszenia FP:
– otrzymuje legitymację członkowską i zaświadczenie o członkostwie,
– ma dostęp do “strefy dla członków”, która umożliwia korzystanie z porad prawnych związanych z zawodem fizjoterapeuty, zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, dostęp do aktualnych ofert pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni.
– może korzystać ze zniżek na szkolenia organizowane przez FP lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie
– ma prawo do udziału w walnych zgromadzeniach FP, a zatem wpływ na kierunek działania stowarzyszenia na rzecz zawodu fizjoterapeuty w Polsce,
– biorąc udziału w międzynarodowym kongresie organizowanym przez FP – może korzystać ze zniżki 50%.
– może brać udział w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych organizowanych w poszczególnych województwach

Na warsztaty organizowane przez SFP należy zapisywać się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez podstronę „WARSZTATY” na stronie internetowej SFP

Członek oczekujący to student pierwszego stopnia studiów licencjackich, członek oczekujący jest zwolniony z opłaty członkowskiej. Zobowiązany jest do przesłania zaświadczenia z Uczelni Wyższej.

Wstęp dla studentów-członków SFP jest bezpłatny pod warunkiem dopełnienia wszelkich formalności związanych z członkostwem (tj. wypełnienie deklaracji oraz dosłanie zaświadczenia z Uczelni Wyższej o statusie studenta.

Stowarzyszenie posiada stronę internetową – www.fizjoterapeuci.org, na której można znaleźć wszystkie informację w zakładkach oraz aktualnościach. Ponad to prowadzony jest profil stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook

http://www.facebook.com/pages/Fizjoterapia-Polska/113491355397164
Na adresy mailowe członków wysyłane są bezpośrednie wiadomości , średnio raz w miesiącu.

Dostajemy coraz więcej pytań dotyczących wysyłki legitymacji. Informujemy, że legitymacje członkowskie wysyłane są raz w tygodniu. Aby dostać legitymację  należy WPŁACIĆ SKŁADKĘ członkowską oraz przesłać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje lub ZAŚWIADCZENIE O BYCIU STUDENTEM. Tylko takie dokumenty pozwalają  na otrzymanie statusu pełnoprawnego członka (w przypadku studentów-oczekującego) Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz na wydanie legitymacji, która upoważnia do wstępu na warsztaty..

Prosimy, więc  o weryfikację swoich zobowiązań.

Aby zrezygnować z członkostwa w SFP należy napisać oficjalne pismo i zeskanowane oraz z podpisem ręcznym przesłać na adres: biuro@fizjoterapeuci.org