Aktualności, Oddział Kujawsko-Pomorski

Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy Fizjoterapeuci Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, które odbędzie się 21 maja 2019 … 679
Oddział Kujawsko-Pomorski

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na koncepcji NDT Bobath

12 lutego 2013, godz od 18.00 do 20.00 odbyły się warsztaty dotyczące Rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na … 782

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

e-mail: biuro@fizjoterapeuci.org

Facebook: facebook.com/Stowarzyszenie-Fizjoterapia- Polska-Oddział-Kujawsko-Pomorski

ZARZĄD ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Prezes: Dr Marta Podhorecka
Wiceprezes: Mgr Mateusz Łakomski
Członek zarządu: Dr Anna Pyszora –
Członek zarządu: Mgr Arkadiusz Mrzygłód

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Przewodniczący: Mgr Wojciech Kwiatkowski
Sekretarz: Dr Dominika Gębka
Członek: Mgr Małgorzata Rewers

X