Oddział Kujawsko-Pomorski

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na koncepcji NDT Bobath

12 lutego 2013, godz od 18.00 do 20.00 odbyły się warsztaty dotyczące Rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na … 750

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

ulica Karpacka 54
85-164 Bydgoszcz

e-mail:  kujawypomorze.sfp@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fizjoterapia- Polska-Oddzia%C5%82-Kujawsko-Pomorski- 167228326729072/?fref=ts

ZARZĄD ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Prezes: Krystyna Nowacka
k.nowacka1@o2.pl
Iwona Głowacka
iwona.glowacka@cm.umk.pl
Grzegorz Sielski
gsielski@o2.pl
Dominika Kozak
kozak.dominika@gmail.com
Marta Podhorecka
gabinet@kobiecafizjoterapia.pl
Tomasz Makowski

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Joanna Simińska
asia_siminska@interia.pl
Karol Ogórkowski
ogorkowski@gmail.com

X