ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

ul. Okólna 11
63-400 Ostrów Wielkopolski

ZARZĄD ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO

Prezes: Marcel Stasierski
Jacek Pieczyński
Miłosz Smoliński
Izabela Kołodziej
Małgorzata Witczak

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO

Magdalena Zasiadła
Marta Marciniak-Styś
Małgorzata Andrzejewska

X