Konferencje i spotkania

Konferencja Bezpieczny fizjoterapeuta.

“Bezpieczny fizjoterapeuta. O zasadach badania, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej’’

13 października 2017 w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona bezpieczeństwu oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Organizatorami spotkania była firma Inter Polska oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska i wzięło w nim udział ponad 100 fizjoterapeutów z terenu całego kraju co świadczy o dużym zainteresowaniu poruszanymi problemami.

W trakcie konferencji zostały przedstawione zasady przeprowadzania badania pacjenta w oparciu o ICF (Aleksander Lizak – Wiceprezes KRF, członek założyciel SFP), jak również badania w fizjoterapii pediatrycznej (Zofia Szwiling – członek założyciel SFP), neurologicznej (Maciej Krawczyk-Prezes KIF, członek założyciel SFP) oraz ortopedycznej (Ernest Wiśniewski- Wiceprezes KRF, członek, założyciel SFP).

Niezmiernie istotny aspekt jakim są podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, sposobem udzielania informacji w czasie przeprowadzanego badania i w procesie planowania terapii, przedstawił mecenas Paweł Strzelec – radca prawny, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Przedstawiciele firmy Inter Polska (Janusz Szulik-Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska, oraz Andrzej Twardowski – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska) zaprezentowali produkt dedykowany fizjoterapeutom obejmujący kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Dziękujemy, że byliście z Nami
Zarząd Główny SFP

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X