Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Nowoczesna fizjoterapia jest oparta o badania naukowe, które muszą być prowadzone w zakresie obowiązującego prawa. W programach studiów już od wielu lat metodologia badań naukowych jest obligatoryjnym przedmiotem w programie studiów magisterskich, a i wcześniej, przy dwustopniowym programie studiów ten przedmiot pojawiał się już na poziomie studiów licencjackich. Potrzeby organizacji i przeprowadzania badań naukowych w zakresie fizjoterapii zgodnie ze standardami etycznymi skłoniły Zarząd SFP do pomocy wszystkim chętnym fizjoterapeutom, nie tylko zatrudnionym w uczelniach. Postanowiono powołać Komisję przy SFP, która będzie zajmować się opiniowaniem badań naukowych pod kątem etycznym.

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu SFP w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Fizjoterapeutów. Spotkanie otworzyła Prezes SFP dr Agnieszka Stępień. Tematami spotkania było oprócz powołania Komisji, uchwalenie jej regulamin oraz omówienie zasad jej funkcjonowania.

Powołano zespól w następującym składzie:

 1. Dr hab. Waldemar Andrzejewski
 2. Dr Rafał Bugaj
 3. Dr Iwona Chorążewska
 4. Dr hab. Dariusz Czaprowski
 5. Dr Janusz Doś
 6. Dr hab. Tomasz Halski
 7. Dr Martyna Kasper
 8. Mgr Katarzyna Maślanko
 9. Dr hab. Dariusz Mucha
 10. Dr hab. Michał Kuszewski
 11. Dr hab. Maciej Krawczyk
 12. Dr Marta Podhorecka
 13. Dr Lucyna Ptaszkowska
 14. Dr Małgorzata Starzec-Proserpio
 15. Prof. dr hab. Jakub Taradaj
 16. Dr Sebastian Wójtowicz
 17. Mgr Zbigniew Zdrajkowski

Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybrali Przewodniczącego, którym został Tomasz Halski. Funkcję Wiceprzewodniczącego będzie pełnił dr Rafał Bugaj.

Zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia w realizacji Państwa marzeń i ambicji naukowych.

X