Dalia Woźnica w Radzie Pracodawców działającej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszona do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku została Dalia Woźnica. Członek SFP, fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2010), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.

Dowiedz się więcej na stronie https://www.wsz.pl/rada-pracodawcow/

Relacja ze spotkania stowarzyszeń w Estonii

We wrześniu odbyło się w Estonii spotkanie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fizjoterapeutycznych z państw nadbałtyckich. Dalia Woźnica z pomorskiego oddziału terenowego SFP została zaproszona na Uniwersytet w Tartu do zaprezentowania przyszłych trendów i perspektyw fizjoterapii w Polsce. Swój wykład przedstawiła podczas sesji fizjoterapeutycznej XI Międzynarodowej Konferencji „Science, Sport and Medicine”. 

Konferencja była także okazją do spotkania współorganizatorów, przedstawicieli Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów z reprezentantami Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Łotewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii. 

Celem spotkania było omówienie aktualnego statusu zawodowego w państwach nadbałtyckich, oraz nakreślenie przyszłych planów współpracy. 

Estonia wprowadza ważne dla fizjoterapeutów zmiany w ustawie, które poprawią dostępność i jakość usług. Wprowadza się wymogi licencyjne (prawo wykonywania zawodu), zrównuje się status fizjoterapeutów ale także logopedów oraz psychologów klinicznych z zawodami medycznymi oraz wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Od października 2023 roku fizjoterapeuci, logopedzi i psycholodzy kliniczni będą mieli prawo rozpocząć świadczenie usług opieki zdrowotnej jako niezależni świadczeniodawcy kontraktując usługi bezpośrednio z kasą chorych. 

Dzień Marzeń 2022 – akcja charytatywna

4 czerwca odbył się w Gdańsku Dzień Marzeń 2022– to akcja charytatywna rozpoczęta przez Fundację MamMarzenie.

„Historia Dnia Marzeń rozpoczęła się od marzenia Krystiana, podopiecznego fundacji, którego największym marzeniem było przebadanie kolegów i koleżanek ze szkoły pod kątem wykrywania nowotworów, „aby nikt nie musiał cierpieć tak jak ja”. Swoim pragnieniem Krystian zapoczątkował coroczną akcję, której celem jest uświadomienie, jak ważne są marzenia oraz profilaktyka zdrowotna” ~ https://mammarzenie.org/poznan/dzien-marzen-2022/

Fizjoterapeutka, Dalia Woźnica z SFP, wraz ze swoją córka – asystentką 🙂 edukowały dzieci i dorosłych w zakresie „prawidłowej postawy ciała”. Motywem przewodnim były zagrożenia wynikające ze spędzania zbyt długiego czasu „on-line”. Dzieci dowiadywały się, jakie dolegliwości narządu ruchu mogą mieć przez długie siedzenie przy komputerze/tablecie/telefonie oraz co robić, aby unikać tych schorzeń. „Smartfonowa szyja” cieszyła się największym zainteresowaniem, a zdobywanie informacji od rówieśnicy a nie od „pani- co wie lepiej” skutkowało naprawdę ciekawymi rozmowami :).

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – relacja

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, odbyła się w dniu 27 maja 2022 r. i była organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W ramach konferencji zorganizowano trzy tematyczne sesje odbywające się równolegle:

  • Rehabilitacja I,
  • Sport I,
  • Wychowanie Fizyczne i tematy inne.

Łącznie odbyło się 87 wystąpień.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznej już OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, było miejscem, w którym studenci m. in. fizjoterapii prezentowali wyniki swoich badań naukowych dotyczących dziedziny nauk o kulturze fizycznej, propagując praktykę opartą na dowodach naukowych, a także pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności poprzez dyskusje czy uczestnictwo w wystąpieniach.

Wydarzenie propaguje integrację środowiska studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa i innych obejmując takie tematy jak: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreację, turystykę, rehabilitację, sport osób niepełnosprawnych, adaptowaną aktywność fizyczną, edukację zdrowotną, kosmetologię, pielęgniarstwo, terapię zajęciową, zarządzanie w sporcie, dietetykę w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Podsumowując stwierdzamy, iż Konferencja, która odbyła się 27 maja 2022 r. w kontakcie po bardzo długim czasie pracy w trybie hybrydowym czy online, była udana i z sukcesem umożliwiła spotkanie się młodym naukowcom, dyskusję i stworzyła miejsce interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu, integrując społeczeństwo studentów z całej Polski.

Relacja z X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Fizjoterapia w schorzeniach i urazach narządu ruchu”

W dniach 24-25 maja 2019 roku, w Hotelu Panorama w Okunince, odbyła się X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Fizjoterapia w schorzeniach i urazach narządu ruchu”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę Eres MedicalCzłonka Klastra Lubelska Medycyna, wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.

Wykład inauguracyjny, poprowadzony został przez doktora hab. n.med. Krzysztofa Gawędę z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Następnie rozpoczął się szereg wystąpień fizjoterapeutów, dotyczących różnego rodzaju urazów i schorzeń narządu ruchu oraz postępowań fizjoterapeutycznych w tych przypadkach. Podczas konferencji zostały  poruszone tematy prawne, bliskie pracy fizjoterapeuty, w świetle zmieniających się ustaw i przepisów.

Pragniemy Państwu podziękować za udział w konferencji.

Serdecznie dziękujemy również Eres Medical za współorganizację konferencji oraz za okazane serce, wsparcie i wkład w rozwój fizjoterapii.

Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy Fizjoterapeuci

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, które odbędzie się 21 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w Bydgoszczy

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału:  Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział zarówno członkowie zwyczajni (fizjoterapeuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty), którzy mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz oddziału oraz prawo głosu przy podejmowaniu uchwał walnego zebrania, jak i członkowie oczekujący (studenci w trakcie edukacji) – posiadający głos doradczy.

Przypominamy również o konieczności opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia (50 zł na rok).

Potwierdź swój udziału na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Relacja z konferencji „Porozmawiajmy o uroginekologi” w Radomiu

9 marca 2019 roku odbyła się konferencja „Porozmawiajmy o uroginekologi” organizowana przez Mazowiecki oddział Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Technologiczno–Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Konferencję rozpoczął Dziekan dr hab. Zbigniew Kotwica prof. nadw.UTH Rad. oraz Iwona Skorupa Prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Fizjoterapeuta Polska.

Wykłady wygłosili:

mgr Joanna Głogowska – „Diagnostyka uroginekologiczna”
mgr Anna Rosa – „Biofeedback w leczeniu inkontynencji u pacjentów po prostatektomii radykalnej”
mgr Tomasz Podrażka, mgr Bartosz Warzocha – „Fizjoterapia we wczesnym połogu i zespoły bólowe dna miednicy w ujęciu psychosomatycznym”

W imieniu organizatorów oraz Zarządu Fizjoterapia Polska Bardzo Dziękujemy Wszystkim Przybyłym za współtworzenie tego wydarzenia.
Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za ich wsparcie.

Zapraszamy do pełnej galerii zdjęć oraz relacji dostępnej na stronie FB Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska 

Relacja z IV Karnawałowego Balu Fizjoterapeuty

23 lutego 2019 roku w Krakowie odbył się IV Karnawałowy Bal Fizjoterapeuty.  Wydarzenie organizowane przez Małopolski Oddział Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Bal przebiegał w radosnych nastrojach, jak zawsze był pełen nagród, śmiechu i tańca!!!

W imieniu organizatorów oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska bardzo Dziękujemy Sponsorom: S-NET, Top School PNF, BTL, Life Plus, Meden-Inmed Sp. z o.o., BardoMed, Ortokursy, Technomex oraz MedFile za wsparcie balu fizjoterapeuty

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska! Zapraszamy! 

X