Relacja ze spotkania stowarzyszeń w Estonii

We wrześniu odbyło się w Estonii spotkanie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fizjoterapeutycznych z państw nadbałtyckich. Dalia Woźnica z pomorskiego oddziału terenowego SFP została zaproszona na Uniwersytet w Tartu do zaprezentowania przyszłych trendów i perspektyw fizjoterapii w Polsce. Swój wykład przedstawiła podczas sesji fizjoterapeutycznej XI Międzynarodowej Konferencji „Science, Sport and Medicine”. 

Konferencja była także okazją do spotkania współorganizatorów, przedstawicieli Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów z reprezentantami Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Łotewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii. 

Celem spotkania było omówienie aktualnego statusu zawodowego w państwach nadbałtyckich, oraz nakreślenie przyszłych planów współpracy. 

Estonia wprowadza ważne dla fizjoterapeutów zmiany w ustawie, które poprawią dostępność i jakość usług. Wprowadza się wymogi licencyjne (prawo wykonywania zawodu), zrównuje się status fizjoterapeutów ale także logopedów oraz psychologów klinicznych z zawodami medycznymi oraz wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Od października 2023 roku fizjoterapeuci, logopedzi i psycholodzy kliniczni będą mieli prawo rozpocząć świadczenie usług opieki zdrowotnej jako niezależni świadczeniodawcy kontraktując usługi bezpośrednio z kasą chorych. 

Dzień Marzeń 2022 – akcja charytatywna

4 czerwca odbył się w Gdańsku Dzień Marzeń 2022– to akcja charytatywna rozpoczęta przez Fundację MamMarzenie.

„Historia Dnia Marzeń rozpoczęła się od marzenia Krystiana, podopiecznego fundacji, którego największym marzeniem było przebadanie kolegów i koleżanek ze szkoły pod kątem wykrywania nowotworów, „aby nikt nie musiał cierpieć tak jak ja”. Swoim pragnieniem Krystian zapoczątkował coroczną akcję, której celem jest uświadomienie, jak ważne są marzenia oraz profilaktyka zdrowotna” ~ https://mammarzenie.org/poznan/dzien-marzen-2022/

Fizjoterapeutka, Dalia Woźnica z SFP, wraz ze swoją córka – asystentką 🙂 edukowały dzieci i dorosłych w zakresie „prawidłowej postawy ciała”. Motywem przewodnim były zagrożenia wynikające ze spędzania zbyt długiego czasu „on-line”. Dzieci dowiadywały się, jakie dolegliwości narządu ruchu mogą mieć przez długie siedzenie przy komputerze/tablecie/telefonie oraz co robić, aby unikać tych schorzeń. „Smartfonowa szyja” cieszyła się największym zainteresowaniem, a zdobywanie informacji od rówieśnicy a nie od „pani- co wie lepiej” skutkowało naprawdę ciekawymi rozmowami :).

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – relacja

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, odbyła się w dniu 27 maja 2022 r. i była organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W ramach konferencji zorganizowano trzy tematyczne sesje odbywające się równolegle:

  • Rehabilitacja I,
  • Sport I,
  • Wychowanie Fizyczne i tematy inne.

Łącznie odbyło się 87 wystąpień.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznej już OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, było miejscem, w którym studenci m. in. fizjoterapii prezentowali wyniki swoich badań naukowych dotyczących dziedziny nauk o kulturze fizycznej, propagując praktykę opartą na dowodach naukowych, a także pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności poprzez dyskusje czy uczestnictwo w wystąpieniach.

Wydarzenie propaguje integrację środowiska studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa i innych obejmując takie tematy jak: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreację, turystykę, rehabilitację, sport osób niepełnosprawnych, adaptowaną aktywność fizyczną, edukację zdrowotną, kosmetologię, pielęgniarstwo, terapię zajęciową, zarządzanie w sporcie, dietetykę w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Podsumowując stwierdzamy, iż Konferencja, która odbyła się 27 maja 2022 r. w kontakcie po bardzo długim czasie pracy w trybie hybrydowym czy online, była udana i z sukcesem umożliwiła spotkanie się młodym naukowcom, dyskusję i stworzyła miejsce interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu, integrując społeczeństwo studentów z całej Polski.

X