Patronat SFP jest nadawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

W celu otrzymania patronatu dla konkretnego wydarzenia, należy przesłać poprawnie wypełniony wniosek na adres biuro@fizjoterapeuci.org o tytule [Patronat] Nazwa wydarzenia. Przesłany wniosek zostanie niezwłocznie przedstawiony do wglądu dla członków Zarządu Głównego SFP z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie objęcia danego wydarzenia patronatem.

Złożenie wniosku o Patronat SFP nie jest rówoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Decyzja o objęciu wydarzenia patronatem, przesłana zostanie drogą mailową niezależnie od podjętej decyzji.

Wniosek należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. 

 

 

  

Aktualne wydarzenia objęte Patronatem Honorowym

październik

06paźallday07Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

06paźallday08Warsztaty dla DMD Wrocław 2023 ‘Ważny jest każdy dzień”

X