Patronat SFP jest nadawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

W celu otrzymania patronatu dla konkretnego wydarzenia, należy przesłać poprawnie wypełniony wniosek na adres biuro@fizjoterapeuci.org o tytule [Patronat] Nazwa wydarzenia. Przesłany wniosek zostanie niezwłocznie przedstawiony do wglądu dla członków Zarządu Głównego SFP z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie objęcia danego wydarzenia patronatem.

Złożenie wniosku o Patronat SFP nie jest rówoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Decyzja o objęciu wydarzenia patronatem, przesłana zostanie drogą mailową niezależnie od podjętej decyzji.

Wniosek należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. 

 

 

  

Aktualne wydarzenia objęte Patronatem Honorowym

kwiecień

20kwi15:31I Ogólnopolska Konferencja Przyszłość Fizjoterapii

X