dr n. k. fiz. Agnieszka Stępień - Prezes SFP

Fizjoterapeutka, absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej, Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie (1995-2022)

Praktyka zawodowa w placówkach NFZ, od 2004 roku kierownik Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ORTHOS.

Wieloletnia praktyka w fizjoterapii pediatrycznej, zwłaszcza w zakresie fizjoterapii dzieci z deformacjami kręgosłupa i chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Doktorat w dziedzinie fizjoterapia w zakresie biomechaniki kręgosłupa u osób ze skoliozą (2008) , specjalista fizjoterapii (1995, 1998)

Badania naukowe w zakresie fizjoterapii pediatrycznej.

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (2017-2022), w latach 2009-2017 członek Zarządu.

Pełnomocnik Krajowej izby Fizjoterapeutów ds. kontaktów z organizacjami pacjentów (2017- 2022).

Laureatka honorowej Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono, nominowana przez Fundację Oswoić Miopatie (2020)

Członek Zespołu Narodowego Programu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia (2016 -2017) oraz Rady ds. Chorób Rzadkich (2022)

Członek Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu (2018-2019)

Członek Zespołu Zadaniowego d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej PAN (2016-2020).

Instruktor International PNF Association, członek Research Committee International PNF Association.

Prywatnie mężatka, mama dwóch synów.

Zainteresowania: sport.

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk - Wiceprezes SFP

1991 – Magister rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

2000 – dr n. kult.fiz. w dziedzinie rehabilitacji. Tytuł uzyskany w AWF J.Piłsudskiego

2003 – specjalista fizjoterapii

2015 – dr hab. n. med. Tytuł uzyskany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

1992 – do teraz – nauczyciel akademicki. Wykładowca i badacz w zakresie szeroko rozumianej fizjoterapii neurologicznej. Kierownik i wykonawca grantów i projektów naukowych. Autor kilkuset prac naukowych.

1999 do teraz – kierownik zespołu fizjoterapii w II Klinice Neurologii IPiN

2002 – do teraz – wykładowca podyplomowy. Prowadzący setek szkoleń i autorskich kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów zajęciowych i in. w programach Ministerstwa Zdrowia, Unii Europejskiej, specjalizacji zawodów medycznych i in.

2000 – autor oryginalnych programów i wytycznych leczenia chorych po udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i in.

2019 – do teraz – przewodniczący Rady Naukowej czasopisma Physiotherapy Review.

2015- do teraz – członek Rady Naukowej IPIN i Wydziału Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego

2017-2022 – przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

2015 – współautor ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

2016-2022 – współautor wytycznych klinicznych dla fizjoterapeutów, rozwiązań prawnych (uchwał KRF, I i II KZF, rozporządzeń MZ i ustaw), oprogramowania i aplikacji dla fizjoterapeutów, programów szkoleniowych trzech grantów szkoleniowych Unii Europejskiej w Polsce.

Zainteresowania zawodowe: neurologia odtwórcza, kinezjologia, patobiomechanika

Hobby: narciarstwo zjazdowe, kolarstwo szosowe, literatura piękna

mgr Paweł Adamkiewicz - Wiceprezes SFP

Fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Rehabilitacja Ruchowa.

Wykładowca akademicki w Zakładzie Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii AWF Kraków. (1994-2006)

Uczestnik i prelegent wielu kongresów naukowych z zakresu rehabilitacji w neurologii.

Uczestnik wielu kursów podyplomowych z zakresu rehabilitacji neurologicznej i neurofiuzjologii

Wieloletnia praktyka zawodowa w placówkach NFZ a od 2005 do 2011 roku właściciel centrum rehabilitacji funkcjonalnej A&S Studio

Prezes i Kierownik Podmiotu leczniczego Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A Sp.K w Krakowie od 2008 roku

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Małopolska (2005 – 2009)

Jeden z inicjatorów i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (2009 – 2012)

Założyciel dwóch pierwszych gabinetów rehabilitacji funkcjonalnej oraz centrum edukacji na Ukrainie Lwów i  Ivano-frankivsk

Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów (2018-2022)

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów odpowiedzialny za fizjoprofilaktykę, praktyki zawodowe, sprawy międzynarodowe, wizerunek polskie fizjoterapii.  (2019-2022)

Członek Rady Zdrowia przy Prezydencie Miasta Krakowa od 2020

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci

Zainteresowania: narciarstwo zjazdowe, żeglarstwo

dr n. med. Marta Podhorecka - Członek Zarządu Głównego SFP

Fizjoterapeutka, specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dyplomowana terapeutka NDT Bobath dla dorosłych. Adiunkt w Katedrze Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Od 2019 r. Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, UMK w Toruniu

W 2012 roku zdobyła tytuł doktora nauk medycznych prezentując dysertację omawiającą zależności występowania upadków ze zmianami inwolucyjnymi w stopach u osób starszych.

Specjalizująca się w zagadnieniach geriatrii, propagująca zagadnienia edukacji senioralnej oraz fizjoprofilaktyki. Autorka doniesień naukowych związanych z aktywizacją i fizjoterapią osób starszych. Czynnie zaangażowana w badania w zakresie zastosowaniu VR w treningach poznawczych i funkcjonalnych osób starszych oraz występowania zjawiska ageizmu w społeczeństwie i ochronie zdrowia

Członkini International Association of Gerontology, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG)

Opiekun sekcji fizjoterapeutycznej Interdyscyplinarnego Koła Geriatrii CM UMK – wielokrotnie uhonorowanym w ogólnopolskim konkursie StRuNa. Członek bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, zespołu na rzecz równego traktowania ze względu na wiek i niepełnosprawność.

Za swoją działalność otrzymała tytuł „Przyjaciela Seniora” nadany przez Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewską w ramach fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska związana początkowo jako członek zarządu oddziału kujawsko pomorskiego, następnie jako prezes oddział kujawsko- pomorskiego SFP.

Prywatnie mama dwóch nastolatek, właścicielka pary kundelków, miłośniczka koncertów i malarka-amatorka.

dr hab. Tomasz Halski - Członek Zarządu Głównego SFP

Fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Tytuł dr n. o kult.fiz. uzyskany w AWF Wrocław w roku 2001, a dr hab. w AWF Kraków w roku 2018.

Związany jako wykładowca z AWF Wrocław do 2001, a następnie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu (aktualnie Uniwersytet Opolski), w której pełnił funkcje rektora (2012 – 2020).

Autor ponad 60 publikacji naukowych oraz współautor kilku podręczników w zakresie fizjoterapii.

Zajmuje się badaniami w zakresie weryfikacji skuteczności metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu inkontynencji, obrzęków limfatycznych oraz zaburzeń napięć tkanek miękkich.

Członek międzynarodowej grupy badawczej Fascia Research Group. Uczestnik 3 międzynarodowych projektów badawczo-dydaktycznych realizowanych we współpracy z uniwersytetami we Włoszech, Hiszpanii. Czech, Bułgarii i Litwy.

Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska od 2022 roku.

Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów I kadencji.

Przewodniczący Zespołu tematycznego do spraw Etyki w badaniach naukowych fizjoterapeutów przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów.

Redaktor Gościnny Wydania Specjalnego „Physiotherapy in Muscle Pain: Current Updates from Theory to Clinical Practice” czasopisma “Journal of Clinical Medicine” (IF 4,964).

Członek Rady Naukowej punktowanego (40 pkt.) czasopisma „Medical Science Puls”

Prezes Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o., w skład której wchodzą 4 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w Opolu.

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci

Zainteresowania: sport, muzyka i film

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Ujma
Małgorzata Borkowska
Monika Wilczyńska-Szmit

Komitet Naukowy

Zbigniew Wroński
Roman Olejniczak
Marta Sidaway
Katarzyna Zajkiewicz
Joanna Tokarska
Katarzyna Maślanko
Katarzyna Szargało-Szkałuba
Justyna Stachura
Marcel Stasierski

Sąd Koleżeński

Patryk Kiljański
Filip Windak
Anna Boguniecka

Michał Kłosek
Członek Zarządu (2017-2022 r.)

Filip Windak
Członek Zarządu (2017-2022 r.)

Arseniusz Burkiewicz
Członek Zarządu (2017-2022 r.)

Anna Boguniecka
Członek Zarządu (2017-2022 r.)

Maciej Krawczyk
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Tomasz Marek
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Aleksander Lizak
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Jacek Koszela
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Agnieszka Stępień
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Ernest Wiśniewski
Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Bartosz Sikorski
Członek Zarządu (2010-2014 r.)

Iwona Rogińska
Członek Zarządu (2014-2015 r.)

Paweł Wójciak
Komisja Rewizyjna

Tadeusz Rey
Komisja Rewizyjna

Łukasz Skowron
Komitet Naukowy

Magdalena Maciejewska
Komitet Naukowy

Tomasz Marek
Sąd Koleżeński

Marcin Kubala
Sąd Koleżeński

Marek Walusiak
Sąd Koleżeński

X