Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska ukonstytuował się na zasadach demokratycznych bez wyznaczania stanowiska prezesa i wice prezesa, a wszyscy członkowie zarządu działają na tych samych prawach i przyjęli na siebie różne obowiązki.

Ernest Wiśniewski
Członek Zarządu od 2010 r.

Obowiązki w SFP: finanse i księgowość
Wykształcenie:
2007 – 2010 Studia Doktoranckie AWF Warszawa
2000 – 2002 Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Rehabilitacji
2 letnie studia magisterskie – Dyplom 2002
Kształcenie podyplomowe:
2006 – 2009 OMT – Ortopedyczna Terapia Manualna
2003 – 2006 Terapia Manualna Szkoła Niemiecka
2001 – 2006 International PNF Association
2000 – 2002 The McKenzie Institute International
Doświadczenie zawodowe:
Od 2008 NaNowo Akademia Zdrowia Sp. z o .o. Partner, Członek Zarządu
Od 2004 ManusTrio SC Szkolenia z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa w pracy.
Partner, instruktor wykładowca
Działalność społeczna:
Od X 2008 Polskie Towarzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT-Poland Członek Założyciel, Prezes Zarządu
E Mail: ernest.wisniewski@fabrykazdrowia.net.pl

Odpowiada za kontakty ze sponsorami oraz kontakty międzynarodowe
Fizjoterapeuta od 1984
IPNFA Instruktor od 1999
IPNFA Advanced Instruktor od 2003
Prezes IPNFA Poland od 2006
Terapeuta OMT od 2009
Członek założyciel OMT Poland 2009
Przewodniczący Rady Nadzorczej Reha Plus SA w Krakowie

Aleksander Lizak
Członek Zarządu od 2010 r
Tomasz Marek
Członek Zarządu od 2010 r

Obowiązki w SFP: kontakty z NFZ i mediami
Data urodzenia 24.08.1965
Stan cywilny: żonaty, 2 dzieci
Wykształcenie:
absolwent AWF Warszawa z 1990 roku
Specjalizacja II stopnia z rehabilitacji w 1999 roku
Szkolenia i kursy:
w/g Kaltenborn, Cyriax, SET, PNF, Kinozjotaping,
Aktualnie:
kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej, nauczyciel akademicki
Zainteresowania:
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: “dlaczego?”, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, sport nie tylko w telewizji, fantastyka tylko w literaturze.

Odpowiada za badania naukowe i kontakty z mediami
Wykształcenie:
Doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji (fizjoterapii).
Specjalista fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
Od 1992 roku asystent na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie (od 2000 roku na etacie adiunkta)
Od 2000 roku zatrudniony w Zespole rehabilitacyjnym II Kliniki Neurologicznej IPiN na stanowisku Kierownika Pracowni Fizjoterapii (od 2001 roku na etacie adiunkta) odpowiedzialny za zespół 25 fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.
Od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu a od 2004 programu POLKARD
Dorobek naukowy
Publikacje i recenzje prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym
Kierownik projektów badawczych oraz Grantu Habilitacyjnego Ministerstwa Nauki nr N 40402732/0521
Wykładowca na licznych kongresach międzynarodowych, kursach podyplomowych i specjalizacyjnych

Maciej Krawczyk
Członek Zarządu od 2010 r
Agnieszka Stępięń
Członek Zarządu od 2010 r

Odpowiedzialna za edukację szkolną, akademicką i podyplomową
Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1992). W latach 1992-2004 zatrudniona w placówkach państwowej i niepublicznej służby zdrowia dla dzieci i dorosłych ze schorzeniami układu nerwowego i dysfunkcjami narządu ruchu. Od 2005 roku kierownik prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej. Od 1995 roku do chwili obecnej wykładowca w Katedrze Rehabilitacji AWF w Warszawie. Specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej (1998). Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji w neurologii dziecięcej i studium pedagogiczne dla nauczycieli. Współautorka projektów i wykonawca badań naukowych ukierunkowanych na analizę biomechaniki ruchów kręgosłupa i miednicy oraz aktywności ruchowych u osób ze skoliozą idiopatyczną. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Od 2006 roku Instruktor International PNF Association uprawniony do prowadzenia kursów koncepcji PNF. W 2010 roku uzyskała tytuł Advanced IPNFA Instructor. Członek Research Committee IPNFA. Liczne prezentacje na spotkaniach naukowych organizacji krajowych, kongresach krajowych i międzynarodowych dla fizjoterapeutów, lekarzy, nauczycieli i pacjentów.
Zainteresowania zawodowe: fizjoterapia w pediatrii, skoliozy idiopatyczne i skoliozy nerwowo-mięśniowe.

Odpowiedzialny za sanatoria, uzdrowiska i rozwój stowarzyszenia w Polsce północnej
Fizjoterapeuta od 1989
1987 – 2001 P.P.U. „Uzdrowisko Kamień Pomorski”
1995 – 2000 P.P.U. „Uzdrowisko Kamień Pomorski” – koordynator fizjoterapii
1999 – 2001 O.W.S.”Sandra” w Pogorzelicy – kierownik działu rehabilitacji
2000 – obecnie „Kompleks Sandra & Sandra Spa” w Pogorzelicy – kierownik działu rehabilitacji
2008 – obecnie „Delta Vital Resort” s.c. w Kamieniu Pomorskim – współwłaściciel
2009 – obecnie „Sandra Spa” w Karpaczu – kierownik działu rehabilitacji

Jacek Koszela
Członek Zarządu od 2010 r
Iwona Rogińska
Członek Zarządu od 2014 r

Odpowiedzialna za organizacje Biura Zarządu
Wykształcenie: 
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr fizjoterapii (2012).
Szkolenia i kursy: Terapia Manualna Szkoła Niemiecka, PNF, Kinesiology Taping, Thera-Band Academy
Doświadczenie zawodowe: od 2012 fizjoterapeutka w Fabryce Zdrowia „Po Urazie”

Członkowie zarządu poprzednich kadencji

Odpowiadał za rozwój Stowarzyszenia w Polsce południowej
Doświadczenie zawodowe:
Fizjoterapeuta w CKiR Sp. z o.o. w Konstancinie od 04.2000 r.
Koordynator rehabilitacji w CKiR Sp. z o.o., Filia 3 we Wrocławiu od 01.2005
Wykształcenie:
V letnie Studia podyplomowe w Sutherland College of Osteopathic Medicine – osteopata od 10.2008
Międzynarodowy Terapeuta Cyriax od 04.2003
Terapeuta PNF od 11.2001
Mgr Fizjoterapii od 03.2000 studia na AWF Wrocław.

Bartosz Sikorski
Członek Zarządu w latach 2010 - 2014

Komisja Rewizyjna w składzie:

Małgorzata Borkowska
Zbigniew Wroński
Paweł Wójciak
Monika Wilczyńska – Szmit
Marcin Kubiak