[ultimate_heading main_heading=”Raport „Fizjoterapia na świecie„ ” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej raport na temat statusu prawnego, a w tym kompetencji zawodowych, fizjoterapeutów w wybranych krajach.

Raport wykazuje niezbicie, że w konfrontacji z wymienionymi Państwami prawo polskie jest archaiczne, co od wielu lat jest przyczyną niedostatecznego poziomu usług fizjoterapii i prowadzi do ogromnych strat finansowych, na poziomie minimum 100 mln rocznie. Brak w Polsce określenia podstawowych kompetencji i odpowiedzialności zawodowej  fizjoterapeutów  powoduje, że pozostają oni jedynym zawodem medycznym nie podejmującym samodzielnych i niezależnych decyzji terapeutycznych (w odróżnieniu od np. psychologów i pielęgniarek), szczególnie w lecznictwie finansowanym przez NFZ. Brak bezpośredniego dostępu do fizjoterapeutów sprowadza pracę tej ponad 60 tysięcznej grupy zawodowej do usługi odtwórczej, bardzo trudno dostępnej i luksusowej  (czasem na pograniczu absurdu), a nie pomocy doraźnej, często decydującej o szybkim powrocie chorego do pracy zawodowej i pełnionych wcześniej ról społecznych.

Fizjoterapeuci stanowią jedną z trzech cieszących się największym zaufaniem społecznym grup zawodowych w krajach wysoko rozwiniętych. Kontakty międzynarodowe i współpraca naukowa wskazuje, że to polscy fizjoterapeuci wyróżniają się w zjednoczonej Europie ogromną wiedzą i najwyższymi umiejętnościami, a codzienne korzysta z ich usług w naszym kraju około pół miliona pacjentów.

Miłej lektury
Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska 

Czytaj RAPORT

X