Warsztaty „Fizjoterapia dedykowana pacjentom z SMA” – Koniec zapisów

Pragniemy poinformować, że z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń zakończyły się zapisy na warsztaty dla fizjoterapeutów „Fizjoterapia dedykowana pacjentom z SMA”, których organizatorem jest Biogen.
Jak wspominaliśmy przy ogłoszeniu zapisów, dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym musieliśmy dokonać wyboru uczestników biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń, a także fakt prowadzenia pacjentów z SMA. Prosimy o zrozumienie. W najbliższych dniach wszyscy fizjoterapeuci otrzymają odpowiedź mailową od osoby koordynującej z Fundacji SMA.
Bardzo duże zainteresowanie pokazało, że potrzeby kształcenia fizjoterapeutów pracujących z chorymi na SMA są ogromne. Dokonamy wszelkich starań, żeby w przyszłości odbyły się kolejne warsztaty ze specjalistami o czym będziemy Państwa informować. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do śledzenia strony Fundacji SMA oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Warsztaty „Oswoić chorobę” we Wrocławiu- fizjoterapia w Dystrofii Duchenne’a

Co warto wiedzieć o fizjoterapii w Dystrofii Duchenne’a?

27-28 kwietnia 2018 odbyło się we Wrocławiu kolejne warsztaty „Oswoić chorobę” dla rodzin chłopców z Dystrofią Duchenne’a organizowane przez Fundację Salemander. Spotkanie otworzyła oficjalnie prezes Fundacji Salemander Iveta Spolnik. W czasie spotkania rodzice  mieli możliwość wysłuchania wykładów o  diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii, postępowaniu w przypadku pojawienia się zaburzeń oddechowych lub stanów zagrożenia życia oraz o fizjoterapii i profilaktyce. Jeden z warsztatów poświęcono tworzeniu właściwych relacji wewnątrz rodziny. Wykład i warsztaty z zakresu fizjoterapii poprowadziła dr Agnieszka Stępień. Na wstępie przekazano uczestnikom informacje o Krajowej Izbie Fizjoterapeutów oraz działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska na rzecz pacjentów. W warsztatach uczestniczyła grupa fizjoterapeutów z różnych stron Polski. To już kolejne nasze spotkanie. Wspólnie zbieramy doświadczenia w czasie zajęć praktycznych i ustalamy właściwe postępowanie. Zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów pracujących z chłopcami z dystrofią Duchenne’a do udziału w kolejnych warsztatach. Tym razem temat przewodni w sesji fizjoterapeutycznej brzmiał „Ćwiczmy nie tylko żuchwę”. Wspólnie analizowaliśmy czynniki które mogą wpływać na jakość gryzienia i połykania. Jak zwykle było wielu chętnych do demonstracji ćwiczeń. Okresowo tworzyła się kolejka oczekujących. W czasie spotkania omawiano także postępowanie dostosowane do potrzeb osób zgłaszających nieprawidłową funkcji kończyn górnych. Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych spotkań z chłopcami chorymi na dystrofię Duchenne’a i ich rodzicami. Co warto wiedzieć o fizjoterapii w dystrofii Duchenne’a? Odpowiedź zawarto poniżej…

 

10 zasad fizjoterapii w dystrofii Duchenne’a.

  1. Dystrofia Duchenne’a należy do chorób nerwowo – mięśniowych – ćwicz ale nie przemęczaj!!!
  2. Dokonuj regularnej oceny funkcjonalnej oraz postawy ciała. Postawa ciała zmienia się raz z postępem choroby i może wpływać niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie ruchowe.
  3. Zapobiegaj ograniczeniom zakresu ruchu, zwłaszcza w stawach biodrowych i skokowych. Chodzenie na palcach, typowe w dystrofii Duchenne’a, ma związek z ograniczeniem ruchu wyprostu w stawach skokowych. W stawach biodrowych często stwierdza się ograniczenie wyprostu i przywiedzenia.
  4. Dbaj o mięśnie tułowia, zwłaszcza o mięśnie brzucha i mięśnie odpowiedzialne za stabilizację łopatki.
  5. Stymulacja oddychania wzmacnia mięśnie tułowia i poprawia parametry oddechowe. Stosuj ćwiczenia oddechowe w codziennej praktyce.
  6. Istotne jest wzmacnianie mięśni pośladkowych, które są szczególnie aktywne podczas chodu, utrzymywania pozycji w klęku i wstawania z podłogi.
  7. Dbaj o mobilność w odcinku szyjnym kręgosłupa. Wzmacniaj mięśnie odpowiedzialne za zgięcie. Ruchomość i prawidłowa funkcja mięśni w odcinku szyjnym jest jednym z czynników warunkujących prawidłowe połykanie.
  8. Badaj często ustawienie kręgosłupa. Skolioza utrudnia codzienne funkcjonowanie i wpływa niekorzystnie na parametry oddechowe.
  9. Pionizacja zapobiega ograniczeniom ruchu w stawach kończyn dolnych i zmniejsza ryzyko rozwoju skoliozy.
  10. Unikaj intensywnego masażu napiętych i przerośniętych mięśni.

Istotna jest współpraca z innymi specjalistami, a szczególnie z neurologiem, genetykiem, pediatrą, kardiologiem, pulmonologiem, ortopedą, neurologopedą i psychologiem!!!

 

Warsztat „Zastosowanie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (metody McKenziego) w praktyce klinicznej”

1.03.2018 na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się warsztat „Zastosowanie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (metody McKenziego) w praktyce kliniczej”. Mgr Jacek Tuz i mgr Rajmund Tomczakowski, instruktorzy Międzynarodowego Instytutu McKenziego, przedstawili założenia i najważniejsze elementy metody oraz na żywo przeprowadzili wywiad i badanie przedmiotowe pacjenta.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za liczne przybycie!

Opłata manipulacyjna

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mimo dobrej woli i starań Zarządu SFP oraz osób zapraszanych do prowadzenia warsztatów z przykrością odnotowujemy liczne nieobecności na zaplanowanych warsztatach Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członkowie SFP wcześniej zgłaszający i potwierdzający  swoje zainteresowanie udziałem w warsztatach nie pojawiają się, pozbawiając tym samym możliwości skorzystania z nich inne osoby zapisane na listy rezerwowe.

Wyżej wymieniona sytuacja pozostaje niezrozumiała zarówno dla członków oczekujących na miejsce jak i dla prelegentów poświęcających swój prywatny czas, a także właścicieli, którzy nieodpłatnie udostępniają członkom Stowarzyszenia gabinety i sale konieczne do przeprowadzenia warsztatów i wykładów.   

Ponadto organizacja tego przedsięwzięcia wymaga dodatkowego zaangażowania czasowego ze strony pracowników biura SFP oraz wykorzystania środków finansowych, które pochodzą z Naszych wspólnych składek.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął uchwałę o wprowadzeniu opłaty manipulacyjnej za uczestnictwo w warsztatach począwszy od września 2012. Wysokość opłaty wyniesie 15 zł dla członków SFP i 150 zł dla fizjoterapeutów nie będących członkami SFP. Opłata manipulacyjna pozwoli na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura i drukiem dyplomów dla osób uczestniczących w warsztatach. 

Opłatą objęci zostaną wszyscy, którzy wyrażą chęć zapisania się na warsztaty począwszy od 01.09.2012.

Z poważaniem 
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

  

 

Warsztaty w Małopolsce

29.05.2012 (wt.) Aleksander Lizak
„Znaczenie testów w fizjoterapii – przykłady praktyczne”
ul.Tuchowska 6b, Kraków, godz. 18.30 – 20.30 (do 30os.)

 

25.09.2012 (wt.) Paweł Adamkiewicz
Założenia koncepcji Bobath” (w ramach cyklu prelekcji dotyczących zapoznania z kursami podyplomowymi, skierowane gł. do studentów fizjoterapii)
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 30os.)

 

9.10.2012 (wt.) Agnieszka Ochocińska, Małgorzata Rodzeń
„Różnicowanie problemów bólowych kręgosłupa szyjnego”
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 30os.)

 

15.11.2012 (czw.) Anna Bukowska
„Zastosowanie muzyki i rytmu w terapii motorycznej”
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 20os.)

 
X