Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji, z niektórymi postulowanymi przez SFP zmianami podpisane!

Głównymi problemami w dostępie do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, na które wielokrotnie zwracało uwagę Ministrowi Zdrowia Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska jak również ,na które wskazywano w opracowaniach NIK jest długi czas oczekiwania oraz duża liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia, w szczególności pacjentów „pilnych”.

Sytuacja ta jest związana z nadmiarowością wystawianych skierowań, które nie zawsze korelują z rzeczywistymi potrzebami rehabilitacyjnymi świadczeniobiorców, co z kolei wynika z braku jasnych kryteriów różnicujących te potrzeby. Najważniejszą przyczyną tej sytuacji są zbyt małe fundusze przeznaczane na fizjoterapię przez Polski system opieki zdrowotnej. Procentowy udział pieniędzy przeznaczanych na fizjoterapię w budżecie NFZ jest wciąż daleki od tego w krajach rozwiniętych. Najważniejszą postulowaną przez SFP zmianą jest usankcjonowanie w rozporządzeniu ustawowej samodzielności zawodowej fizjoterapeutów w opiece domowej.

Inne postulowane zmiany jakie wprowadza rozporządzenie to:

 • doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do poszczególnych świadczeń;
 • doprecyzowanie obszarów kontraktowania świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w poszczególnych warunkach;
 • zdefiniowanie w świadczeniach ambulatoryjnych i domowych pacjentów z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz dla pacjentów po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, dla których rozpoczęcie rehabilitacji w krótkim okresie jest szczególnie istotne dla szybkiego powrotu do zdrowia;
 • zniesienie wymaganych odrębnych elementów dla skierowań do świadczeń fizjoterapia domowa oraz fizjoterapia ambulatoryjna;
 • zniesienie obowiązku zatrudnienia lekarza w odniesieniu do świadczeń fizjoterapii domowej.

Z punktu widzenia terapeutycznego wprowadzenie obowiązku oceny w oparciu o skale i klasyfikacje:

 • stanowi pomocne narzędzie w podjęciu decyzji przez lekarza, fizjoterapeutę oraz inny personel, odnośnie do zasadności kwalifikacji do danej formy i poziomu rehabilitacji;
 • umożliwi ocenę ogólnej sprawności świadczeniobiorcy oraz jego zapotrzebowania na opiekę;
 • umożliwi ukierunkowanie dalszych etapów diagnostyki, leczenia czy terapii;

oraz co ważne będzie stanowiło podstawę budowy systemu jakości i skuteczności w rehabilitacji.

Obecne zmiany systemowe wydają się iść we właściwym kierunku i należy mieć nadzieję, że przyniosą istotną poprawę jakości życia Polaków.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376351/katalog/13002785#13002785

Odszedł Profesor Aleksander Ronikier

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dziś, tj. czwartego października zmarł Profesor Aleksander Ronikier. Fizjoterapeuta, fizjolog, naukowiec, wykładowca i nauczyciel kilku pokoleń fizjoterapeutów. Współtwórca pierwszego Wydziału Rehabilitacji w Polsce w AWF Józefa Piłsudskiego i jego drugi Dziekan w latach 1987-1993.

Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i twórca Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Zarażał wiedzą fizjologiczną. W swoich wykładach dla studentów fizjoterapii jako jeden z pierwszych opierał się tylko na badaniach naukowych. Dawał przykład swoją wysoką kulturą osobistą i na całym świecie był ambasadorem polskiej fizjoterapii. Jako pierwszy tytularny profesor miał odwagę publicznie poprzeć projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i naszą samodzielność zawodową.

Światowy Dzień Fizjoterapii 2023

Fizjoterapia: Twoje Pierwsze Kroki ku Zdrowiu i Wolności od Bólu

Wrzesień nieprzerwanie przynosi ze sobą chłodniejsze dni, ale również wspaniały powód do świętowania! Już 8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapeuty, datę, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu, gromadząc wokół siebie globalną społeczność fizjoterapeutów oraz wszystkich, którzy doceniają rolę tej profesji w zdrowiu i dobrostanie.

Dla Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, to także moment wyjątkowy, symbolem jedności oraz solidarności z kolegami i koleżankami na całym świecie. Jak co roku, mamy przyjemność celebrować ten dzień, promując rolę fizjoterapeutów, nie tylko jako ekspertów od łagodzenia dolegliwości, ale także jako partnerów w profilaktyce różnego rodzaju schorzeń, w tym zapalnych chorób stawów.

Ochrona Twoich Stawów: Nasz Wspólny Cel

W tym roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Fizjoterapeuty, World Physiotherapy skoncentrowała się na prewencji oraz leczeniu artretyzmu, z uwzględnieniem pewnych form zapalnych chorób stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz zapalenie stawów kręgosłupa. Ten kierunek jest kontynuacją tematu z 2022 roku, który koncentrował się na osteoartretyzmie.

Droga do zdrowia zaczyna się od edukacji. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, plakatami i poradnikami aktywności, które zostały przygotowane z myślą o szerokiej publiczności. Wkrótce zostaną one udostępnione także w różnych językach, dzięki pracy wolontariuszy z całego świata.

Dołącz do nas i zrób Pierwszy Krok!

Działania podejmowane w ramach Światowego Dnia Fizjoterapeuty, z roku na rok, przyczyniają się do podniesienia profilu i pozycji naszej profesji, zarówno w oczach społeczeństwa, jak i decydentów politycznych. W dniu tym, pragniemy uhonorować wkład fizjoterapeutów w budowanie zdrowej społeczności, świętując razem, wymieniając doświadczenia oraz dzieląc się wiedzą i ekspertyzą.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas w tym dniu! Niech to będzie okazja do poznania bliżej świata fizjoterapii, roli, jaką odgrywa w prewencji oraz leczeniu różnych dolegliwości, a także do zainicjowania dialogu o tym, jak wspólnie możemy pracować nad poprawą jakości życia każdego z nas.

Sprawdź szczegóły oraz materiały dostępne na stronie organizacji World Physiotherapy i dołącz do nas w obchodach tego szczególnego dnia!

Na podstawie materiałów World Physiotherapy.

World PT Day 2023: world.physio/wptday/toolkit

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska prezentuje cykl webinarów!

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu edukacyjno-informacyjnym.
Od września 2023 do czerwca 2024 zorganizowany zostanie specjalny cykl spotkań online (webinarów), gdzie zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin (lekarze, fizjoterapeuci, inni specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach) podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, metodami pracy oraz wskazówkami na temat współpracy interdyscyplinarnej. Będzie to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy, nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami w dziedzinie fizjoterapii.

Cała akcja jest prowadzona pod inspirującym hasłem: „Specjalizacje w fizjoterapii warunkiem nowoczesnego i efektywnego leczenia pacjentów”.

Już 6 września 2023 roku zapraszamy na inaugurację projektu w formie Konferencji online z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii. Centralnym tematem konferencji będzie „Ból kręgosłupa – diagnostyka i terapia w ujęciu różnych koncepcji fizjoterapii ortopedycznej”.

Do zapisów na konferencję zapraszamy tutaj.

Co więcej, zaplanowane webinary będą obejmować różne specjalizacje w fizjoterapii, podzielone na 4 główne bloki tematyczne:

 • Wrzesień – Listopad 2023: ORTOPEDIA
 • Grudzień 2023 – Luty 2024: PEDIATRIA
 • Marzec – Kwiecień 2024: NEUROLOGIA
 • Maj – Czerwiec 2024: INNE SPECJALIZACJE (UROGINEKOLOGIA, ONKOLOGIA, GERIATRIA, PULMONOLOGIA)

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom: PZWL oraz Tempur za wsparcie i udział w tym projekcie.

Nie czekaj i zarezerwuj miejsce w tym wyjątkowym cyklu edukacyjnym! Skorzystaj z okazji do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnej fizjoterapii.

Komunikat Zarządu SFP w sprawie podwyższenia składek przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

Drodzy, Fizjoterapeutki i Fizjoterapeuci,

Informujemy, że w dniu 13.06.2023 Krajowa Rada Fizjoterapeutów, głosami 34 osób, w tym Prezesa Tomasza Dybka, przegłosowała uchwałę o podniesieniu obowiązkowej składki z 25 do 45 złotych. Z informacji dochodzących z KRF wynika, że wersja planowanej uchwały nie została przesłana wcześniej do wglądu członkom Rady.

Zarząd Główny SFP wyraża głębokie zaniepokojenie 80 % podwyżką, która dotyka całe środowisko zawodowe. Decyzję podjęto bez konsultacji środowiskowych i przedstawienia analizy kosztów ponoszonych przez KRF. Decyzja jest tym bardziej zaskakująca, że kilka miesięcy temu zdecydowano o rezygnacji z członkostwa z World Physiotherapy, tłumacząc decyzję względami finansowymi i pozbawiając polskich fizjoterapeutów możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że Prezes KRF i członkowie prezydium pobierają maksymalne możliwe wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane są także koordynatorom wojewódzkim powołanym przez Prezesa Tomasza Dybka, w części spoza przedstawicieli KRF wybranych w wyborach, co w opinii części członków KRF oraz Zarządu SFP jest sprzeczne z uchwałą II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.

Podniesienie składki jest NIEZGODNE z obietnicami przedwyborczymi Prezesa Tomasza Dybka, który obiecywał zmniejszenie składki. Decyzja o znaczącym podniesieniu składki dla blisko 80 tysiecy fizjoterapeutów bez należnej temu dyskusji jest skandaliczna i lekceważąca dla całego Naszego środowiska.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

KOMUNIKAT-14.06.23

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniem zawodowym Fizjoterapeuty uwzględniając aktualne przepisy prawa.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC

 • Co to jest OC?
  OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu może odbywać się przez: wypłatę odszkodowania (np. koszt operacji, protezy czy leków), zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
 • Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty, na czym polega?
  Odpowiedzialność cywilnoprawna wynika z zawarcia swoistej umowy pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem, w której ten pierwszy podejmuje wobec pacjenta określone zobowiązanie, które polega na podejmowaniu działań z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej oraz kodeksem etyki zawodowej. Aby uznać roszczenie OC fizjoterapeuty, muszą wystąpić wszystkie następujące przesłanki:
  1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania,
  2) powstanie szkody
  3) związek przyczynowo – skutkowy, wynikający z poprzednich dwóch punktów. Udowodnienie zaistnienia przesłanek spoczywa na pozywającym, który w ramach naprawienia szkody może wnosić o: odszkodowanie pieniężne, rentę, zadośćuczynienie.
 • Jakie sumy ubezpieczenia są wymagane?
  W przypadku prowadzenia Podmiotu leczniczego ubezpieczenie musi opiewać na sumę minimum 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niższe sumy obowiązują praktykę fizjoterapeutyczną – jest to minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Po co mi ubezpieczenie OC?
  Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel
 • Czy każde OC jest takie samo?
  Tak, jeżeli mowa o zakresie ubezpieczenia. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek, ale nie oznacza to, że będziesz ubezpieczony od wszystkiego. OC obowiązkowe zapewnia ochronę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy gwarancyjne niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!

Warunki ubezpieczenia OC

 • Czy każdy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania OC?
  Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Uwzględniając ilość pacjentów, czy rodzaj wykonywanych świadczeń/zabiegów, możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia. Jeżeli oprócz ubezpieczenia tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, chcesz zabezpieczyć się od szkody w mieniu pacjentów – dodatkową wybierz OC dobrowolne. Obejmuje ono szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta. Najczęściej występujące szkody, mogą być zawarte w dobrowolnym ubezpieczeniu OC dla fizjoterapeutów.
 • Rejestracja zawodowej praktyki fizjoterapeutycznej – jakiego ubezpieczenia potrzebuję?
  Musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Pracuję tylko na etacie – czy muszę się ubezpieczyć?
  Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody.
 • Pracuję na etacie i na zleceniu – czy wtedy muszę mieć OC?
  Jeżeli nie masz praktyki zawodowej, nie masz takiego obowiązku, ale zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Wykonując zabiegi, jako pracownik etatowy, ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Jednakże pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, aby móc pokryć z niego pełną kwotę ewentualnego odszkodowania.
 • Prowadzę podmiot leczniczy, jakie ubezpieczenie mnie obowiązuje?
  Prawne wymagania dotyczące podmiotu leczniczego wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną z ubezpieczenia obowiązkowego. W celu zabezpieczenia wszystkich szkód, jakie mogą mieć miejsce w placówce, warto rozpatrywać pakiet ubezpieczeń skierowanych do podmiotów leczniczych.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia

 • Czy OC zapewnia wszelką ochronę w pracy i w życiu prywatnym?
  Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie zapewnia Ci ochrony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie od szkody w mieniu pacjentów, u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta, nie będą objęte ochroną. W celu zabezpieczenia wszystkich aspektów zawodowych, należy wybrać dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów. W celu rozszerzenia ochrony o NNW, czy wypłatę w przypadku zakażenia materiałem zakaźnym – należy wybrać pakiet ubezpieczeń o zakresie dopasowanym do Twoich potrzeb.
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy, otrzymam odszkodowanie z polisy OC?
  Kupując polisę OC obowiązkową, spełniasz tylko wynikający z ustawy obowiązek w zakresie szkód osobowych u osób trzecich wynikających z procesu leczenia. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte tą polisą. Odszkodowanie od własnej niezdolności do pracy, to element ubezpieczenia na życie. Jeżeli obawiasz się utraty zarobków, zainteresuj się ofertą ubezpieczenia na życie. Sprawdź, czy oferta zagwarantuje ochronę ubezpieczeniową od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby i hospitalizacji.
 • Czy mogę liczyć na odszkodowanie, w przypadku zniszczonego przez pacjenta sprzętu fizjoterapeutycznego?
  Tak samo jak w przypadku niezdolności do pracy, wyposażenie gabinetu nie jest objęte odszkodowaniem w ramach ubezpieczenia OC zawodowego. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu medycznego lub elektronicznego, również objętego leasingiem, trzeba rozważyć Ubezpieczenie mienia firmy. Ubezpieczenie może obejmować zniszczenia zarówno od zdarzeń losowych, jak również celowe działania tj.: dewastacja, stłuczenie szyb oraz włamania.
 • Co zrobić, jeżeli pacjent zastosuje wobec mnie przemoc?
  Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych . W przypadku fizycznej napaści wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, niezależnie od tego, czy Fizjoterapeuta doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Nastąpienie napaści potwierdzane jest przez Kierownictwo placówki lub poprzez zgłoszenie na policję.
 • Pacjent obraża mnie w Internecie, co mogę z tym zrobić?
  Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które rozumiemy jako oszczerstwa, wyzwiska, obelgi a nawet groźby, które kierowane są zazwyczaj w sposób anonimowy zamieszczane w Internecie. Zależnie od treści wpisu, może mieć charakter krytyki lub przestępstwa. tj.: groźba karalna, znieważanie lub zniesławienie, stalking, czy rasizm. Sprawy sądowe na tle hejtu, wymagają wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, ale warto się jej podjąć i nie pozostawać obojętnym na oszczerstwa. Nawet jeżeli autor komentarza jest anonimowy, to organy ścigania coraz sprawniej potrafią uzyskać dane niezbędne do ustalenia tożsamości. W celu przygotowania pism sądowych i złożenia sprawy, warto w ramach ubezpieczenia mieć wsparcie ochrony prawnej.
 • OC obowiązkowe – co w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
  Jeżeli fizjoterapeuta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zarazi pacjenta wirusem, będzie to wchodziło w zakres zastosowania polisy OC. Z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem COVID-19, powstałe w czasie epidemii.

Warunki takich ubezpieczeń dodatkowych określane są indywidualnie na podstawie formy zatrudnienia, stażu pracy, oczekiwanego zakresu ochrony. Zachęcamy do omówienia swoich oczekiwań z wyspecjalizowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przedstawi zalety pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom i pomoże dobrać odpowiedni zakres.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zawodowych: www.interpolska.pl

Jako Fizjoterapeuta prowadzę podmiot leczniczy – na jakie ryzyka zwrócić uwagę i jak się przed nimi zabezpieczyć?

Czym jest podmiot leczniczy?

1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która stanowi podstawę prawną funkcjonowania i podziału wszystkich świadczeniodawców medycznych, m.in.:

 • prywatny przedsiębiorca,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe,
 • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza jako praktyka lub na podstawie umowy z podmiotem,
 • spółki cywilne, spółki jawne albo spółki partnerskie.

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, które regulują zasady ich wykonywania.

Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych podmiot leczniczy może również wykonywać działania o charakterze: promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

OC obowiązkowe podmiotu leczniczego

Rozporządzenie Ministra Finansów określiły zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia OC obowiązkowego dla podmiotów leczniczych. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) prawne wymagania dotyczące posiadania ubezpieczenia OC, to aktualnie suma gwarancyjna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną.

OC dobrowolne podmiotu, co obejmuje?
Przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub szkody na osobie wynikające z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Zależnie od potrzeb placówki może obejmować nie tylko szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności leczniczej. Ochrona może również obejmować posiadane mienie służące do wykonywania działalności leczniczej.

Ubezpieczenie dobrowolne może również obejmować odpowiedzialność za szkody: w nieruchomościach wynajmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem lub przez podwykonawców.

Naruszenie praw pacjenta

Prawa pacjenta uregulowane są m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a ich przestrzeganie jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Do praw pacjenta zaliczamy m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.

Jeżeli pacjent uważa, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia medycznego, a kolejno do kierownictwa placówki. Oprócz tego, może złożyć skargę na fizjoterapeutę do Rzecznika Praw Pacjenta lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba pokrzywdzona działaniem fizjoterapeuty. sprzecznym z zasadami etyki zawodowej, może także złożyć skargę na działanie fizjoterapeuty do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Ma on zgodnie z ustawą za zadanie przygotować postępowanie dyscyplinarne i wykonać czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. Do najważniejszych zadań Rzecznika Dyscyplinarnego należy również prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Pacjent może również skierować sprawę do sądu, np. w przypadku naruszenia praw pacjenta. Podstawą do uzyskania zadośćuczynienia w takiej sytuacji, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta może być sam fakt ich naruszenia. Uzyskanie zadośćuczynienia nie jest zatem zawsze zależne od jednoczesnego wystąpienia szkody na osobie.

Zgoda na świadczenia zdrowotne

Za najważniejsze prawo pacjenta, a także za najważniejszy obowiązek formalny personelu medycznego należy uznać prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne. Uprawnienie do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne wynika z prawa do samostanowienia pacjenta. Zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub do odmowy takiej zgody, po uzyskaniu szczegółowych informacji m.in. stanie zdrowia, możliwych metodach diagnostycznych, następstwach terapii, powikłaniach.

Warunkiem prawnej skuteczności zgody pacjenta jest także wyrażenie jej w odpowiedniej, przewidzianej prawem formie i przez uprawniony do tego podmiot. W prawie medycznym należy wyodrębnić pod względem formy dwa rodzaje zgody na świadczenia zdrowotne, tj. zgodę ustną oraz pisemną.

Zgoda pacjenta będzie prawnie skuteczna, jeżeli była poprzedzona odpowiednią informacją oraz była wyrażona:

 • świadomie i dobrowolnie,
 • uprzednio (tj. przed rozpoczęciem zabiegu),
 • w odpowiedniej formie,
 • przez osobę uprawnioną.

Pamiętajmy, iż w przypadku pacjenta, który ukończył 16, ale nie ukończył 18 lat, zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego musi być kumulatywna. Oznacza łączną zgodę samego małoletniego pacjenta i jednego przedstawiciela ustawowego.

Pisemna zgoda jest wymagana w przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko mające wpływ na stan zdrowia lub życia pacjenta, szczególnie często stosowana przy metodach inwazyjnych tj. suche igłowanie, manipulacje, osteopatia, terapie per vaginum/rectum itp.

Jakie spory sądowe mogą się pojawić?

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zapewni zarówno pokrycie kosztów związanych z koniecznością obrony interesów prawnych Ubezpieczonego i jego personelu w niezbędnym zakresie oraz umożliwienie skorzystania z usług Asysty Prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczonego oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko ubezpieczonemu w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa może obejmować spory w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sporów z NFZ, w sprawach karnych oraz praw rzeczowych na nieruchomościach, budynkach lub częściach budynków.

Kompleksowe Ubezpieczenie powinno obejmować następujące koszty: koszty zastępstwa procesowego świadczonego przez jednego adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym i pozasądowym, koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej, koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczający na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia, koszty tłumaczenia dokumentów.

Koordynowanie całego procesu jest istotnym elementem wsparcia, aby nie dezorganizować funkcjonowania podmiotu leczniczego. Wsparcie profesjonalistów z danej dziedziny prawnej, pozwoli odpowiednio szybko zareagować w sytuacji pozwu, czy rozprawy.

Sytuacje kryzysowe

Każdy dzień w podmiocie leczniczym, jest pełen wyzwań i sytuacji stresujących, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, branża medyczna jest szczególnie narażona na codzienny stres. Natłok obowiązków, dokumentacji do wypełnienia, fala sezonowych zachorowań, duża ilość pacjentów, absencja w zespole, to wszystko może wpłynąć na ryzyko popełnienia błędu.

Oprócz analizowanych wcześniej błędów, w których poszkodowany jest pacjent – konsekwencje mogą być również groźne dla samego Fizjoterapeuty. Pamiętaj, aby zawsze chronić się przed ewentualną ekspozycją na materiał zakaźny, tj. wirus HIV, czy WZW. Do zakażenia może dojść m.in. w przypadku zakłucia igłą, skaleczenia, zachlapania błon śluzowych, uszkodzeń skóry czy ugryzienia. Nawet 75% przypadków zranień powstaje w czasie wykonywania procedur medycznych. Większość z nich to samozranienia, jednak zdarzają się przypadki zranienia przez współpracownika, a także te wynikające z działań pacjenta.

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z ranami pozabiegowymi, z owrzodzeniami lub w przypadku wyboru metody, w której może dojść do przerwania ciągłości skóry lub kontaktu z błonami śluzowymi. Zawsze wtedy pracuj w rękawiczkach, a w przypadku kontaktu, postępuj zgodnie z wytycznymi postępowania poekspozycyjnego.

W przypadku kontaktu Twojego pracownika, jako Kierownik zakładu jesteś odpowiedzialny za ocenę ryzyka zakażenia i zapewnienie pracownikowi badań i leczenia w tym zakresie. Nie można bagatelizować problemu i trzeba działać szybko. W przypadku potencjalnego kontaktu z wirusem HIV, rozpoczęcie leczenia – najlepiej wdrożyć w ciągu 4 godzin od kontaktu z materiałem zakaźnym, a maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Ryzyko zarażenia może również wynikać z agresji fizycznej pacjenta na medyka, ale również pozostałego personelu pomocniczego w podmiocie leczniczym. Oprócz agresji fizycznej, pracownicy są również narażeni na przemoc werbalną, warto zadbać o przeszkolenie personelu, jak zachować się w przypadku próby pobicia, uderzenia, czy ataku z użyciem ostrego narzędzia.

Dodatkowym wsparciem dla pracownika po traumatycznym zajściu, może być świadczenie pieniężne, z tytułu napaści fizycznej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.  Świadczenie może być wypłacone niezależnie od tego, czy napaści dokonała osoba pozostająca w stanie wyłączającym możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej, ani faktu, czy w wyniku napaści pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Podsumowanie

Prowadzenie podmiotu medycznego to duże wyzwanie i ogrom codziennej pracy, która ma na celu poprawę zdrowia Waszych pacjentów. Jednak nie zapominajmy, że oprócz dobra pacjentów, zadbać należy również o komfort i bezpieczeństwo pracowników. Nie każdy problem musi spadać na barki Kierownika podmiotu, czy zarząd w przypadku prywatnych spółek. Dbajmy o swój biznes, aby dawał nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a rozwiązywanie spraw sądowych i roszczeń faktycznych lub niezasadnych – pozostawmy profesjonalistom.  Poczuj się pod specjalną ochroną z odpowiednio dobranym ubezpieczeniem dla swojej placówki.

Dowiedz się więcej na temat dedykowanego ubezpieczenia INTER Podmioty Lecznicze, umów się z Agentem, aby dopasował zakres do potrzeb Twojej placówki: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/podmiot-leczniczy

Źródło:

List otwarty do Prezesa KRF w sprawie wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy

Szanowny Panie Prezesie,

Z początkiem stycznia 2023 roku do struktur World Physiotherapy dołączyły: Physiotherapy for National Association of Physiotherapists of Angola, Association of Physiotherapists (Guatemala), Oman Physical Therapy Association, Order of Physiotherapists (Portugal). Organizacja łączy już 127 organizacji z całego świata… Nas, polskich fizjoterapeutów niestety już tam nie ma… Władze World Physiotherapy podkreślają w liście kierowanym do fizjoterapeutów z całego świata, że organizacja zapewnia międzynarodową współpracę oraz wsparcie dla całej społeczności. Równocześnie oznajmiają, że w grudniu 2022 roku polska Izba Fizjoterapeutów podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w World Physiotherapy. Jest to historyczna decyzja, bo po raz pierwszy od powstania organizacji w 1951 roku jeden z krajów członkowskich rezygnuje z członkostwa i pozostawia fizjoterapeutów w Polsce bez reprezentacji w strukturach międzynarodowych.

W trakcie listopadowego posiedzenia KRF, jej członkowie, w uchwale 133/II KRF zdecydowali, że straciła moc uchwała 411/I KRF o przystąpieniu do World Physiotherapy, czyli podjęła decyzję o wyjściu KIF z tej organizacji. To właśnie ta organizacja dała impuls do zmian prawa w wielu krajach świata, tak aby zawód fizjoterapeuty był zawodem samodzielnym, a fizjoterapeuta mógł badać pacjentów i weryfikować swoje postępowanie terapeutyczne.

Jako przedstawiciele towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska manifestujemy swój sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zainicjowanych przez Prezydium KRF, ws. wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy.

KRF podjęła uchwałę o wystąpieniu z World Physiotherapy, uzasadniając ją zbyt małymi korzyściami w stosunku do wydatków związanych z członkostwem. Decyzja ta, nieuzgodniona ze środowiskiem, jest nieprzemyślana i krótkowzroczna. Rozwój fizjoterapii to działanie długofalowe, które wymaga inwestycji. Panie Prezesie nie wszystkie korzyści są wymierne, a w szczególności wiedza i rozwój polskiej fizjoterapii!

Patrzymy z niepokojem na planowany budżet KIF na 2023 rok, m.in. zwiększenie wynagrodzeń Prezydium (z ok. 500 000 zł do ponad 1 200 000 zł w skali roku). Budżet jest bardzo obciążony. 
Czy szuka Pan oszczędności? Czy pieniądze na składkę do World Physiotherapy są niezbędne, by wykazać zaoszczędzony kapitał, który Pan obiecywał? Czy są niezbędne, aby zabezpieczyć podwyżki wynagrodzeń Prezesa (podwyżka roczna to 288 000 zł) i prezydium KRF (podwyżka roczna dla 3 osób to około pół miliona zł)? Jak widać – wynagrodzenia wzrosły kilkukrotnie, pomimo Pana obietnic przedwyborczych. Pana roczne podstawowe uposażenie w KIF (nie wliczając dodatków) wystarczyłoby na opłacenie rocznej składki w World Physiotherapy za ponad 52 tysiące polskich fizjoterapeutów (opłata około 8 zł na rok od osoby).

Obecna decyzja podjęta przez 43 członków KRF, niszczy efekty dotychczasowej kilkuletniej intensywnej współpracy Samorządu ze społecznością międzynarodową, wcześniej prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, uniemożliwia dalsze działanie i zamyka drogę rozwoju kilkudziesięciu polskim fizjoterapeutom już działającym w zespołach World Physiotherapy i ich następcom, powodując izolację Polski na arenie międzynarodowej.

Członkostwo w World Physiotherapy to inwestycja w wiedzę, pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz szansa na promocję najlepszych polskich fizjoterapeutów i rozwiązań fizjoterapeutycznych. Silne polskie członkostwo w World Physiotherapy realizowane przez największą instytucję zrzeszającą fizjoterapeutów to jasny sygnał dla społeczności międzynarodowej, że otwieramy się dla świata bez zawodowej ksenofobii. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyło ponad 320 delegatów, określił członkostwo w World Physiotherapy i rozwój współpracy międzynarodowej, jako jeden z celów działania KIF. Polscy fizjoterapeuci współpracowali w międzynarodowych zespołach tematycznych w zakresie prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych, geriatrii, neurologii, fizjoterapii sportowej, chorób zawodowych, fizjoterapii psychiatrycznej. Pracowali bez wynagrodzenia, ich praca nie generowała dodatkowych kosztów dla KIF.

Wielokrotne wizyty członków zarządu World Physiotherapy w Polsce oraz pisma kierowane do polskiego rządu były początkiem starań o powstanie ustawy zawodowej w naszym kraju. To dzięki kontaktom z tą organizacją dochodziło do wymiany fizjoterapeutów i nawiązania relacji dwustronnych m.in. z fizjoterapeutami z USA, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i in.

Organizacja światowa sfinansowała pierwsze szkolenia podyplomowe w Polsce w latach 90-ych.  Wydarzenia naukowe organizowane przez World Physiotherapy gromadzą zawsze najwybitniejszych naukowców i klinicystów na świecie. W 2019 roku, po raz pierwszy na taką skalę, grupa młodych polskich naukowców miała okazję zaprezentować swoje badania podczas Konferencji World Physiotherapy w Genewie. World Physiotherapy stworzyła pierwsze standardy kształcenia, zasady kształcenia ustawicznego, a obecnie promuje, rozwija i wdraża fizjoterapię opartą na faktach. 

Fizjoterapia w krajach niebędących członkami World Physiotherapy nie rozwija się. Stały kontakt i współpraca z fizjoterapeutami z całego świata umożliwia szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań do praktyki klinicznej w Polsce.

Jako towarzystwo naukowe, żądamy konsultacji w sprawach ważnych dla fizjoterapeutów. Niestety, w sprawie World Physiotherapy jest już za późno… Wobec członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i całej społeczności fizjoterapeutów deklarujemy, iż Nasze działania zostaną ukierunkowane na kontynuację celów nadrzędnych oraz, że podejmiemy wysiłki aby rozwój polskiej fizjoterapii nadal mógł być kontynuowany w World Physiotherapy.

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Stępień
Prezes Zarządu głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Prezes SFP w The Royal College of Physicians – AHC & ATP1A3 10 Year Conference & Symposium

W dniach 19-21.10.2022, w stolicy Szkocji – Edynburgu, odbyła się międzynarodowa konferencja 10-year anniversary conference on AHC and ATP1A3 diseases – including the 10th  Symposium in ATP1A3 diseases poświęcona leczeniu utrarzadkiej choroby Alternating Hemiplegia of Childchood (AHC). Organizatorem konferencji było brytyjskie stowarzyszenie AHC UK (www.ahcuk.org). W konferencji uczestniczyli naukowcy i praktycy z całego świata, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz osoby z AHC i ich rodziny. Dyskutowano o wynikach najnowszych badań, leczeniu oraz celach na kolejne lata. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym The Royal College of Physicians.

Do udziału w konferencji zaproszono dr Agnieszkę Stępień. Prezesce SFP przypadł zaszczyt wygłoszenia wykładu The role of the physiotherapist in the multidisciplinary team (MDT) w sesji The need for a multidisciplinary team (MDT) to manage AHC – how should this be composed? Współautorem wykładu była mgr Katarzyna Maślanko, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego SFP. Treści prezentacji nawiązywały do wypowiedzi innych wykładowców uczestniczących w sesji: pediatry, kardiologa, gastroenterologa, pulmonologa, psychiatry, specjalisty leczenia bólu oraz terapeuty mowy. Wszystkie wykłady zostały przyjęte pozytywnie przez uczestników konferencji. Podkreślono konieczność wypracowania standardów opieki medycznej nad pacjentami z AHC.

Alternating Hemiplegia of Childchood jest rzadką chorobą genetyczną, w której występują mutacje w genie ATP1A3 i związane z nimi zaburzenia w pracy pompy sodowo-potasowej. Objawy choroby zaczynają się przed 18 miesiącem życia. Do typowych symptomów należą: oczopląs, dystonia, ataksja, okresowe niedowłady jednej połowy ciała, które mogą utrzymywać się od kilku minut do kilku dni lub tygodni. Niedowład może obejmować naprzemiennie lewą i prawą stronę ciała. Mogą pojawiać się także zaburzenia obustronne. Podczas ataku pacjent zachowuje pełną świadomość. Może dochodzić do zaniku zdolności mówienia, połykania i oddychania. Objawy zazwyczaj ustępują podczas snu. AHC mogą towarzyszyć inne choroby, takie jak padaczka.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska od kilku lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z AHC i aktywnie wspomaga chorych. W maju 2014 roku dr Agnieszka Stępień i mgr Marcel Stasierski, obecny prezes Oddziału Wielkopolskiego SFP, uczestniczyli w zjeździe chorych z rozpoznaniem AHC i ich rodzin. Spotkanie umożliwiło zaplanowanie badań, które odbyły się kilka miesięcy później w Warszawie. W badaniach wzięli udział wszyscy pacjenci z AHC z Polski, a merytorycznego wsparcia udzieliło kilku fizjoterapeutów, m.in. mgr Katarzyna Maślanko oraz dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP.

Wiedza naukowa dotycząca potrzeby wdrażania fizjoterapii u osób z AHC jest ograniczona. W kilku badaniach stwierdzono występowanie zaburzeń motorycznych i opóźnionego rozwoju ruchowego w tej grupie chorych, jednak nie określono algorytmu szczegółowego badania i stosowania określonych interwencji fizjoterapeutycznych. W związku z tym powstał pomysł na przeprowadzenie kolejnych badań we współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC i Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Obu organizacjom bliskie jest dobro osób zmagających się z AHC oraz rozwój fizjoterapii w Polsce. Dziękujemy byłemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC Panu Markowi Parowiczowi, obecnej Pani Prezes Ilonie Skibińskiej Mamzer oraz wszystkim rodzinom za efektywną współpracę.

X