Walne Zebranie Delegatów SFP

Z przyjemnością informujemy, że podczas dzisiejszego Walnego Zebrania Delegatów na 4-letnią kadencję zostały wybrane władze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w składzie: …

Dzień Chorób Rzadkich

28W dniu dzisiejszym w warszawskich Łazienkach odbył się kolejny Dzień Chorób Rzadkich. W Polsce u ponad 2 milionów osób rozpoznano …