Aktualności

List otwarty do Prezesa KRF w sprawie wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy

Szanowny Panie Prezesie,

Z początkiem stycznia 2023 roku do struktur World Physiotherapy dołączyły: Physiotherapy for National Association of Physiotherapists of Angola, Association of Physiotherapists (Guatemala), Oman Physical Therapy Association, Order of Physiotherapists (Portugal). Organizacja łączy już 127 organizacji z całego świata… Nas, polskich fizjoterapeutów niestety już tam nie ma… Władze World Physiotherapy podkreślają w liście kierowanym do fizjoterapeutów z całego świata, że organizacja zapewnia międzynarodową współpracę oraz wsparcie dla całej społeczności. Równocześnie oznajmiają, że w grudniu 2022 roku polska Izba Fizjoterapeutów podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w World Physiotherapy. Jest to historyczna decyzja, bo po raz pierwszy od powstania organizacji w 1951 roku jeden z krajów członkowskich rezygnuje z członkostwa i pozostawia fizjoterapeutów w Polsce bez reprezentacji w strukturach międzynarodowych.

W trakcie listopadowego posiedzenia KRF, jej członkowie, w uchwale 133/II KRF zdecydowali, że straciła moc uchwała 411/I KRF o przystąpieniu do World Physiotherapy, czyli podjęła decyzję o wyjściu KIF z tej organizacji. To właśnie ta organizacja dała impuls do zmian prawa w wielu krajach świata, tak aby zawód fizjoterapeuty był zawodem samodzielnym, a fizjoterapeuta mógł badać pacjentów i weryfikować swoje postępowanie terapeutyczne.

Jako przedstawiciele towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska manifestujemy swój sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zainicjowanych przez Prezydium KRF, ws. wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy.

KRF podjęła uchwałę o wystąpieniu z World Physiotherapy, uzasadniając ją zbyt małymi korzyściami w stosunku do wydatków związanych z członkostwem. Decyzja ta, nieuzgodniona ze środowiskiem, jest nieprzemyślana i krótkowzroczna. Rozwój fizjoterapii to działanie długofalowe, które wymaga inwestycji. Panie Prezesie nie wszystkie korzyści są wymierne, a w szczególności wiedza i rozwój polskiej fizjoterapii!

Patrzymy z niepokojem na planowany budżet KIF na 2023 rok, m.in. zwiększenie wynagrodzeń Prezydium (z ok. 500 000 zł do ponad 1 200 000 zł w skali roku). Budżet jest bardzo obciążony. 
Czy szuka Pan oszczędności? Czy pieniądze na składkę do World Physiotherapy są niezbędne, by wykazać zaoszczędzony kapitał, który Pan obiecywał? Czy są niezbędne, aby zabezpieczyć podwyżki wynagrodzeń Prezesa (podwyżka roczna to 288 000 zł) i prezydium KRF (podwyżka roczna dla 3 osób to około pół miliona zł)? Jak widać – wynagrodzenia wzrosły kilkukrotnie, pomimo Pana obietnic przedwyborczych. Pana roczne podstawowe uposażenie w KIF (nie wliczając dodatków) wystarczyłoby na opłacenie rocznej składki w World Physiotherapy za ponad 52 tysiące polskich fizjoterapeutów (opłata około 8 zł na rok od osoby).

Obecna decyzja podjęta przez 43 członków KRF, niszczy efekty dotychczasowej kilkuletniej intensywnej współpracy Samorządu ze społecznością międzynarodową, wcześniej prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, uniemożliwia dalsze działanie i zamyka drogę rozwoju kilkudziesięciu polskim fizjoterapeutom już działającym w zespołach World Physiotherapy i ich następcom, powodując izolację Polski na arenie międzynarodowej.

Członkostwo w World Physiotherapy to inwestycja w wiedzę, pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz szansa na promocję najlepszych polskich fizjoterapeutów i rozwiązań fizjoterapeutycznych. Silne polskie członkostwo w World Physiotherapy realizowane przez największą instytucję zrzeszającą fizjoterapeutów to jasny sygnał dla społeczności międzynarodowej, że otwieramy się dla świata bez zawodowej ksenofobii. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyło ponad 320 delegatów, określił członkostwo w World Physiotherapy i rozwój współpracy międzynarodowej, jako jeden z celów działania KIF. Polscy fizjoterapeuci współpracowali w międzynarodowych zespołach tematycznych w zakresie prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych, geriatrii, neurologii, fizjoterapii sportowej, chorób zawodowych, fizjoterapii psychiatrycznej. Pracowali bez wynagrodzenia, ich praca nie generowała dodatkowych kosztów dla KIF.

Wielokrotne wizyty członków zarządu World Physiotherapy w Polsce oraz pisma kierowane do polskiego rządu były początkiem starań o powstanie ustawy zawodowej w naszym kraju. To dzięki kontaktom z tą organizacją dochodziło do wymiany fizjoterapeutów i nawiązania relacji dwustronnych m.in. z fizjoterapeutami z USA, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i in.

Organizacja światowa sfinansowała pierwsze szkolenia podyplomowe w Polsce w latach 90-ych.  Wydarzenia naukowe organizowane przez World Physiotherapy gromadzą zawsze najwybitniejszych naukowców i klinicystów na świecie. W 2019 roku, po raz pierwszy na taką skalę, grupa młodych polskich naukowców miała okazję zaprezentować swoje badania podczas Konferencji World Physiotherapy w Genewie. World Physiotherapy stworzyła pierwsze standardy kształcenia, zasady kształcenia ustawicznego, a obecnie promuje, rozwija i wdraża fizjoterapię opartą na faktach. 

Fizjoterapia w krajach niebędących członkami World Physiotherapy nie rozwija się. Stały kontakt i współpraca z fizjoterapeutami z całego świata umożliwia szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań do praktyki klinicznej w Polsce.

Jako towarzystwo naukowe, żądamy konsultacji w sprawach ważnych dla fizjoterapeutów. Niestety, w sprawie World Physiotherapy jest już za późno… Wobec członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i całej społeczności fizjoterapeutów deklarujemy, iż Nasze działania zostaną ukierunkowane na kontynuację celów nadrzędnych oraz, że podejmiemy wysiłki aby rozwój polskiej fizjoterapii nadal mógł być kontynuowany w World Physiotherapy.

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Stępień
Prezes Zarządu głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X