Historia Stowarzyszenia

Od wielu lat, aspekt polityczny zawodu fizjoterapeuty nie jest zadawalający. Mimo wielkiej potrzeby uregulowania kwestii związanych z zasadami pracy, uprawnieniami i obowiązkami, nadal nie istnieje ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Pogarsza się poziom edukacji, brakuje ujednoliconych programów nauczania w szkołach i na uczelniach, których liczba zwiększa się w sposób niekontrolowany. Fizjoterapeutom nie przekazuje się niezbędnej wiedzy związanej z badaniem pacjenta, planowaniem terapii oraz obiektywnym monitorowaniem jej efektów. Nadal nie uregulowano systemu edukacji podyplomowej i zasad ustawicznego doskonalenia zawodowego. Zawód fizjoterapeuty nie jest przez to właściwie postrzegany w społeczeństwie.

Opisany powyżej niekorzystny obraz polskiej fizjoterapii, skłonił grupę założycielską do stworzenia organizacji, która za główny cel postawiła sobie zmianę istniejącego stanu rzeczy.

Po kilkunastu spotkaniach grupy inicjatorów, w której skład weszli: Agnieszka Stępień, Maciej Krawczyk, Aleksander Lizak, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski, dnia 18.09.2009 r. odbyło się spotkanie założycielskie 21 – osobowej Grupy Członków Założycieli w składzie: Agnieszka Stępień, Aleksander Lizak, Maciej Krawczyk, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski, Żewilla Misztela, Zofia Szwiling, Paweł Adamkiewicz, Małgorzata Borkowska, Arkadiusz Ujma, Tomasz Mraz, Bartosz Sikorski, Aleksander Kucza, Agnieszka Śliwka, Ryszard Tafel, Marcin Kotarski, Jacek Koszela, Radosław Dzikoń, Cezary Sławuszewski, Anna Radwańska, Beata Smolarek.

Spotkanie zakończyło się uchwaleniem statutu, wyborem komitetu organizacyjnego oraz jednogłośnym podjęciem decyzji o założeniu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Radcy prawnemu – panu Dariuszowi Balewskiemu, zostało powierzone zadanie rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja nastąpiła w dniu 02.12.2009r.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się w dniach 20-21 luty 2010.

X