[ultimate_heading main_heading=”Stowarzyszenia i Fundacje zrzeszające pacjentów” main_heading_color=”#1e73be” main_heading_style=”font-weight:bold;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja powstała, aby zwrócić uwagę na wszystkie problemy związane z udarem mózgu, konsolidować działalność wszystkich środowisk i grup społecznych, które są zainteresowane poprawą sytuacji osób po udarze w Polsce.

Adres strony internetowej: http://www.fum.info.pl/

Stowarzyszenie Osób z Wadami Rąk „W naszych rekach”

Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z wadami rąk w godnym istnieniu w społeczeństwie. Jako rodzice chcielibyśmy oswoić świat z naszymi dziećmi, aby już jako dorośli ludzie byli szczęśliwi i akceptowani. Dorośli z naszego grona – dzięki doświadczeniu – mogą pokazywać najsłuszniejsze drogi do bycia sprawnym i spełnionym.

Adres strony internetowej: http://www.wnaszychrekach.pl/

 

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym głównie osoby chore na stwardnienie rozsiane. Ale w naszych szeregach są też inni chorzy, a że szczególnie skupiamy się na rehabilitacji – jako, że nie ma skutecznego leku na sm – chętnych na spotkania ze specjalistami, wyjazdy rehabilitacyjne, hipoterapię jest wielu. Wciąż czekamy na zainteresowanych.

Adres strony internetowej: http://www.esmail.org.pl/

 

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”  

Fundacja działa od 2004 r., a od roku 2006 jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem naszego działania jest pomoc osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

Adres strony internetowej: http://www.ogrodnadziei.org.pl/

 

Fundacja dla Osób z Urazem Kręgosłupa

Fundacja założona w Gorzowie Wielkopolskim w 2003 roku jest organizacją charytatywną powstałą z inicjatywy ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęścia. Podstawą naszych działań jest pomoc osobom cierpiącym na schorzenia kręgosłupa. Niesiemy pomoc rzeczową i finansową. Dla osób objętych opieką udostępniamy subkonta, na których gromadzone są środki przeznaczone na zakup leków przeciwbólowych, na leczenie, rehabilitacje, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacje barier architektonicznych etc. Cechuje nas niepełnosprawność fizyczna, ale pełnosprawność społeczna!

Adres strony internetowej: http://www.fundacja-kregoslup.pl/

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Statutowym celem Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin w zakresie wspierania leczenia w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku oraz organizowania pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej. Fundacja swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność to wstrząs zmieniający całe życie. Strategie działań obejmują przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu między innymi obejmują działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a także rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe celem nabycia utraconej odporności organizmu.

Adres strony internetowej: http://www.fundacjanadzieja.com/

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z AHC

 

 


Oprócz osób/rodzin dotkniętych AHC (alternating hemiplegia of childhood = naprzemienna hemiplegia dziecięca) udzielamy wsparcia w przypadkach innych chorób o bardziej lub mniej zbliżonej symptomatyce, jak:

– RDP (rapid onset dystonia parkinsonism = DYT 12 = dystonia typu12),
– FHM i SHM, czyli migrena hemiplegiczna (SHM = sporadyczna migrena hemiplegiczna; FHM1, FHM2 i FHM3 = rodzinna migrena hemiplegiczna wszystkich typów),
– BNAHC (benign nocturnal alternating hemiplegia of childhood, zwaną łagodną naprzemienną hemiplegią dziecięcą).

Adres strony internetowej: http://www.stow.ahc-pl.org/

[ultimate_heading main_heading=”Pisma od Fundacji i Stowarzyszeń” main_heading_color=”#1e73be” main_heading_style=”font-weight:bold;”]Kliknij na ikonkę aby przeczytać.[/ultimate_heading]


Pismo od Fundacji Bioderko


Pismo od Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona


Pismo od Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych


Pismo od Stowarzyszenia Bioderko

Pismo od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Aspergera


Pismo od Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”


Pismo od Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA


Pismo od Sądeckiej Fundacji Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego

X