Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego oraz biura SFP

za okres: październik – grudzień 2014

1.      Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami:

20 listopada 2014 r. spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

2.      Wysłane pisma:

7 listopada 2014 r. do Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie raportu NIK z dnia 8.09.2014 r.

7 listopada 2014 r. do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wniosek o udzielenie informacji publicznej.

3 grudnia 2014 r. do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia opinia w sprawie projektów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty autorstwa PSL i PO.

24 grudnia 2014 r. do Zarządu Głównego PTF odpowiedź odmowna na propozycję spotkania.

3.      Podjęte działania:

uruchomienia Kampami dla osób ze spastycznością poudarową ręki.

przygotowanie we współpracy z PZU S.A. oraz iExpert.pl programu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom.

wystawienie negatywnych opinii projektom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty autorstwa PSL i PO.

wydanie 10 grudnia 2014 r. komunikatu do fizjoterapeutów dotyczącego stosunku SFP do projektów Ustawy autorstwa PSL i PO.

4.      Zebrania Zarządu Głównego SFP:

29.10.2014 Warszawa

01.12.2014 Warszawa

za okres: lipiec – wrzesień 2014

1.Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

 • 26.07.2014 r. Spotkanie z Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Fizjoterapii oraz Zarządami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” w Warszawie, w celu omówienia obecnej sytuacji związanej z pracami nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.

2.Wysłane pisma

 •  18.07.2014 r. Pismo do MZ Bartosza Arłukowicza w sprawie poparcia dla Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii.

3.Podjęte działania

 • 28.08.2014 r. Podjęcie porozumienia o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną,
 • 01.09.2014 r. Podjęcie współpracy z firmą iExpert w celu stworzenia oferty ubezpieczeń OC dla fizjoterapeutów,
 • 08.09.2014 r. III Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii; w ramach obchodów organizacja „Soboty z Fizjoterapią” (06.09.2014 r ) podczas której udzielano bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych na terenie całego kraju, przebadano ponad 250 pacjentów.

4.Patronaty

 • 30-31.08.2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Weekend ze SMA-kiem”, której inicjatywę wspierało SFP,
 • 12-13.09.2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Standardy medyczne protekcji mózgu płodu i noworodka”, nad którą SFP objęło patronat.

5.Zebrania Zarządu Głównego SFP

 • 29.09.2014- Warszawa

6.SFP w mediach

 • 15.07.2014 artykuł w medexpress.pl „ Będzie wreszcie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty”,
 • 30.07.2014 artykuł na medexpress.pl „Krajowy Konsultant o konflikcie z PTF”,
 • 03.09.2014 artykuł  w Rynek Zdrowia „ Światowy Dzień Fizjoterapii”,

za okres: kwiecień – czerwiec 2014

1.      Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

29.05.2014 spotkanie w Sejmie członków Zarządu Głównego z przewodniczącym Klubu Poselskiego PO z Panem Grupińskim,

05.06.2014 udział członków Zarządu Głównego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, temat posiedzenia „Rozpatrzenie informacji na temat rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej”

2.      Wysłane Pisma

18.04.2014 pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty,

18.04.2014 wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza,

18.04.2014 wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego,

07.05.2014 wysłanie raportu „Fizjoterapia na świecie” do Premiera oraz innych posłów na sejm RP

28.05.2014 Stanowisko Specjalistów Fizjoterapii zrzeszonych w Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska – pismo przesłane w związku z obchodami I Ogólnopolskiego Spotkania Specjalistów Fizjoterapii,

11.06.2014 pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej w odpowiedzi na opublikowaną na stronie internetowej wypowiedzią Prezesa NRL w zakresie bezpieczeństwa i optymalizacji leczenia pacjentów i poprawy jego efektywności,

3.      Podjęte działania

05.05. 2014 udział w akcji protestacyjnej „Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami”. Aktywny udział w akcji protestacyjnej pod Sejmem RP, postulowanie natychmiastowego uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty,

06.05.2014 rusza program certyfikacji Placówek oraz Osób świadczących usługi fizjoterapeutyczne „Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna”.

4.      Patronaty

6-7.06.2014 we Wrocławiu odbyło się „I Sympozjum Rehabilitacji w Praktyce”- SFP było oficjalnym patronem wydarzenia.

5.      Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

05.04.2014 odbyło się Walne Zebranie Delegatów SFP, na którym wybrano nowy skład Zarządu Głównego.

6.      W okresie od 01.04 do dnia 30.06.2014 odbyły się 3 zebrania Zarządu Głównego SFP:

25.04.2014- Warszawa,

16.05.2014 – Kraków,

27.06.2014 – Kraków

 

7.      Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, w okresie sprawozdawczym organizowało warsztaty naukowe, bezpłatne dla członków zwyczajnych (15 zł opłata manipulacyjna). Informacja przesyłana była drogą mailową jak również ogłoszenie znalazło się na stronie internetowej. Zapisy prowadziło biuro Zarządu Głównego. Do dnia 30.06.2014 odbyło się 6 warsztatów tematycznych.

8.      SFP w mediach

11.04.2014 artykuł na medexpress.pl „Dyplom za pieniądze” wywiad z członkiem Zarządu SFP dr Maciejem Krawczykiem,

25.04.2014 na antenie TVP Warszawa w programie „Porozmawiajmy o…”  rozmowa z członkiem zarządu SFP Aleksandrem Lizakiem,

01.05.2014 artykuł na portalu ABC Zdrowie – „Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska od kilku lat domaga się uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”,

05.05.2014 artykuł na portalu rynekzdrowia.pl – „Ministerstwo analizuje, fizjoterapeuci tracą cierpliwość, a ustawy nadal nie ma”,

12.05.2014 w radiu RMF Fm reportaż na temat braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty- wywiad z członkiem Zarządu Głównego – Tomaszem Markiem,

15.05.2014 w audycji „na żywo” w P1 Polskiego Radia wywiad z członkiem zarządu SFP – dr Maciejem Krawczykiem oraz przedstawicielami MZ, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP. Dyskusja na temat ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty

9.      Inne wydarzenia

06.06.2014 zarekomendowany przez Zarząd SFP Pan dr Zbigniew Wroński został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii.

za okres: styczeń – marzec 2014

1.      Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

19.03.2014 Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego – udział członków ZG SFP : Tomasz Marek, Maciej Krawczyk.

2.   Wysłane Pisma

8 stycznia 2014 Pismo do Ministra Zdrowia Bartosz Arłukowicza w sprawie doniesień o rezygnacji rezygnacji Pana Krzysztofa Chlebusa ze stanowiska,

7 lutego 2014 Pismo wystosowane przez ZG Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska do Ministra Zdrowia, tzw. „Wniosek o udzielenie informacji publicznej”,

12 luty Pismo do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii „Wniosek o udostępnienie sprawozdania z działalności Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii za rok 2013”,

23 luty 2014 „Specjalizacja w dziedzinie Fizjoterapii – stanowisko zarządu SFP” – pismo do członków SFP,

10 marca 2014 Pismo do Ministerstwa Zdrowia „Wniosek o udzielenie informacji publicznej”,

11 marca 2014 Pismo do Prezesa Rady Ministrów „Wniosek o udzielenie informacji publicznej”,

20 marca 2014 – Pismo skierowane do Ministra Zdrowia „Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska na temat konieczności ustawowego uregulowania zawodu Fizjoterapeuty”.

3.      Podjęte działania

17.03.2014 Zlecenie Brokerowi przygotowania kompleksowej i kompetentnej oferty ubezpieczeniowej dla fizjoterapeutów,

18.03.2014 odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, na którym zostały wybrane władze Oddziału Terenowego,

Rusza projekt Certyfikacji Placówek oraz osób świadczących usługi fizjoterapeutyczna  pod nazwą „Dobra praktyka fizjoterapeutyczna”.

4.      Patronaty

„Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii 2014”, 11-12 kwietnia 2014, Kraków,

„I Sympozjum Rehabilitacji w Praktyce”, które odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu,

IV Międzynarodowa Konferencja Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda „Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji i edukacji”, która odbędzie się w dniach 24-25.10.2014.

5.      Do dnia 31.03.14 odbyły się 3 zebrania Zarządu Głównego SFP:

23.01.2014 – Warszawa

14.02.2014 – Warszawa

17.03.2014 – Warszawa

6.      Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, w okresie sprawozdawczym organizowało warsztaty naukowe, bezpłatne dla członków zwyczajnych (15 zł opłata manipulacyjna). Informacja przesyłana była drogą mailową jak również ogłoszenie znalazło się na stronie internetowej. Zapisy prowadziło biuro Zarządu Głównego. Do dnia 31.03.2014 odbyło się 10 warsztatów tematycznych.

7.      SFP w mediach

23.02.2014 Polsat, Polsat News „Państwo w Państwie” rozmowa na temat losów „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”- zaproszeni członkowie Zarządu Głównego SFP,

05.03.2014 Polsat Biznes – rozmowa Tomasza Marka członka Zarządu Głównego SFP z wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia na temat uregulowania zawodu Fizjoterapeuty.

za okres: grudzień 2013 roku

1.Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

4 grudnia – Centrum Egzaminów Medycznych zwróciło się z prośbą do SFP o wskazanie osób, które mogłyby być powołane do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej podczas Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie Fizjoterapii,

10 grudnia – odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie Ustawy regulującej zawód fizjoterapeuty,

17 grudnia – udział członków Zarządu Głównego SFP w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

18 grudnia – przedstawienie oficjalnego stanowiska ZG SFP w sprawie pisma, które zostało rozesłane przez biuro PTF do instytucji i uczelni,

23 grudnia – Specjalne Życzenia Świąteczne od Zarządu SFP,

2.W dniu 12 grudnia w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Głównego SFP.

3.      W dniu 14 grudnia w Szczecinie odbyła się Konferencja Naukowa „Relacja z pacjentem jako istotny element pracy terapeuty” współorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział SFP

za okres: listopad 2013 roku

1.Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

6 listopada – przedstawienie stanowiska Zarządu Głównego SFP w sprawie informacji z Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia

7 listopada – wysłane pismo do Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2013 roku w sprawie Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty

18 listopada – wysłane pismo do Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Fizjoterapii w sprawie spotkania z przedstawicielami ZG SFP

18 listopada – wysłane pismo do Podsekretarza Stanu Krzysztofa Chlebusa w sprawie udzielenia oficjalnej informacji na temat etapu prac nad Projektem Ustawy

21 listopada – udział przedstawicieli Zarządu Głównego SFP w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia (Krawczyk, Wiśniewski, Marek)

2.W miesiącu listopadzie odbyły się 4 spotkania zarządu via SKYPE

za okres: październik 2013 roku

1.Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

12 października – ukazała się ankieta stworzona przez SFP – „II Ogólnopolskie Badanie Opinii Fizjoterapeutów”,

16 października – dołączył do Stowarzyszenia członek nr 2000!,

17 października – w odpowiedzi na nasze pismo do Posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z dnia 24.09.2013 r. – Poseł Marcin Święcicki złożył interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”,

21 października – spotkanie z Panią Poseł Joanną Fabisiak w sprawie „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”, (Krawczyk, Marek)

25 października – spotkanie z Posłem Marcinem Święcickim w sprawie „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”, (Krawczyk, Marek)

26 października – odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, na którym zostały wybrane władze OT.

2.   W dniu 7 października odbyło się we Wrocławiu Zebranie Zarządu Głównego. Tego samego dnia odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów SFP, podczas którego podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na uczestnictwo SFP w tworzeniu polskiego Oddziału Rehabilitation International jako członek założyciel.

3.      W miesiącu październiku odbyły się 4 spotkania zarządu via SKYPE

za okres: wrzesień 2013 roku

1.      Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

6 września – konferencja prasowa w Centrum Prasowym PAP zorganizowana przez SFP przy pomocy agencji Public Relations BRIDGE. Tematem przewodnim konferencji był raport „Pacjenci w rękach pseudospecjalistów. Konsekwencje braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty” (Stępień, Lizak, Wiśniewski, Krawczyk),

7 września – Międzynarodowa Konferencja Światowego Dnia Fizjoterapii w Krakowie zorganizowana przez Oddział Studencki SFP, podczas której członkowie zarządu głównego (Krawczyk, Lizak, Stępień) wygłosili wykłady w języku angielskim,

7 września – Ogólnopolska akcja „Sobota z Fizjoterapią”, w której udział wzięło ponad 80 gabinetów i przychodni z terenu całej Polski,

10 września – wysłane pismo do Vice Ministra Zdrowia Krzysztofa Chlebusa z prośbą o spotkanie w sprawie „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”,

16 września – podjecie Uchwały o zwołaniu na dzień 7 października 2013 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów,

20 września – wysłane Pismo od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o wsparcie naszych działań,

24 września – wysłane  pismo do Posłanek i Posłów Klubu Parlamentarnego PO w sprawie projektu „Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty” oraz wsparcia naszych działań,

28 września – wysłane pismo od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska do Pani Aleksandry Smolińskiej, Szefowej Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie w sprawie „Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty”,

30 września – wysłane pismo do około 80 Stowarzyszeń Pacjentów z prośbą o wsparcie naszej akcji i przesłanie listu (które załączyliśmy) do MZ,

 

za okres: styczeń-sierpień 2013 roku

1.      Spotkania SFP/ Współpraca z Instytucjami i Urzędami

4 Styczeń – spotkanie z zarządem PTF (Stępień, Krawczyk, Sikorski, Marek),

11 styczeń – wysłanie listu do Ministra Chlebusa oraz Pani Edyty Kramek (MZ) z informacją o rozmowach z PTF,

11 stycznia – zebranie zarządu głównego,

12 styczeń – otrzymanie korespondencji z AWF Katowice z informacją dotyczącą  kształcenia,

17 styczeń – spotkanie z PTF na AWF Warszawa (Lizak, Marek, Wiśniewski, Stępień),

18 styczeń – zebranie Zarządu Głównego SFP,

21 styczeń – otrzymanie zaproszenia na Sympozjum Wiedzy Medycznej do Chorwacji,

22 styczeń – wysłanie pismo do Zarządu Głównego PTF oraz Posła Tomasza Szymańskiego – „Stanowisko Zarządu Głównego SFP w zakresie kompetencji fizjoterapeuty”,

22 styczeń – wysłanie pisma do Pani Edyty Kramek z MZ dotyczące relacji ze spotkań negocjacyjnych SFP oraz PTF – w sprawie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty,

24 styczeń – spotkanie w Sejmie z posłem Szymańskim oraz Millerem (Koper, Krawczyk),

29 styczeń – wysłanie do Zarządu Głównego PTF prośby o niezwłoczną odpowiedź dotyczącą stanowiska w sprawie Ustawy o Zwodzie Fizjoterapeuty”,

30 styczeń – otrzymanie listu od ZG PTF wzywającego do rozwiązania jakim jest:

o przedstawienie wspólnego projektu ustawy z zaznaczonymi różnicami dotyczącymi kompetencji zawodowych lub

o przedstawienie dwu różnych projektów ustaw

21 luty – spotkanie w biurze z przedstawicielem firmy PR z Poznania, w sprawie podjęcia współpracy z firmą Pani Teresa Medica SA (Koper, Maksymiuk),

26 luty – wysłanie listu do Ministra Chlebusa (MZ) dotyczącego dalszych działań z zakresie Ustawy  o Zawodzie Fizjoterapeuty,

5 marzec – wysłanie listu do Pani Małgorzaty Nietopiel dotyczącego projektu badawczego PRFON,

7 marzec – otrzymanie listu od ZG PTF dotyczącego propozycji ustalenia kompetencji zawodowych fizjoterapeuty,

13 marzec – otrzymanie pisma z zaproszeniem na rozmowy do Ministerstwa Zdrowia,

19 marzec – spotkanie z Ministerstwie Zdrowia (Koszela, Marek, Wiśniewski, Krawczyk, Koper),

15 kwietnia – zebranie zarządu głównego,

8 maja – spotkanie w Ministerstwie Gospodarki (Wiśniewski, Koper),

17 maja – zebranie zarządu głównego,

20 maja – spotkanie w biurze z przedstawicielem firmy MEDGO (Koper),

27 maja – wysłanie listu do Fundacji TVN „Nie jesteś sam” w sprawie Beaty Jałochy,

7 czerwiec – zebranie zarządu głównego,

17 czerwiec – spotkanie w ZUS (Wiśniewski, Stępień, Koper, Krawczyk),

4 lipca – spotkanie w centrali PFRON w sprawie powołania do życia Związku Stowarzyszeń „Rehabilitation International Polska” w skrócie RI Polska (Lizak, Wiśniewski, Koper), http://www.riglobal.org/

11 lipca – złożenie do KRS dokumentów założycielskich Związku Stowarzyszeń RI Polska,

22 lipca – zebranie zarządu głównego,

2.      Do dnia 31.08.13 odbyło się 5 zebrań Zarządu Głównego SFP:

11.01.13 Szolc-Rogozińskiego

15.04.13 Szolc-Rogozińskiego

17.05.13 Szolc-Rogozińskiego

07.06.13 Szolc-Rogozińskiego

22.07.13 Puławska

Video konferencje SKYPE:  27

3.      Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, w okresie sprawozdawczym organizowało warsztaty naukowe, bezpłatne dla członków zwyczajnych. Informacja przesyłana była drogą mailową jak również ogłoszenie znalazło się na stronie internetowej. Zapisy prowadziło biuro Zarządu Głównego. Do dnia 31.08.13 odbyło się 19 warsztatów tematycznych.

4.      Przegłosowane Uchwały:

UZ 01/13 w sprawie zatwierdzenia projektu „Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty”

UZ 02/13 w sprawie umieszczenia wyników ankiety na stronie internetowej

UZ 03/13 w sprawie przekazania wsparcia pieniężnego w wysokości 1000 zł  studentom organizującym konferencje w Krakowie

UZ 04/13 w sprawie prowadzenia warsztatów tematycznych na Konferencji Studenckiej

UZ 05/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

UZ 06/13 w sprawie konieczności przesyłania sprawozdania z działalności ZG i biura SFP

5.      Inne  działania:

Ogłoszona konkurs na hasło promujące Dzień Fizjoterapii (zwycięskie hasło: „Zaufaj mi – jestem fizjoterapeutą”),

Nawiązanie współpracy z firmą Pani Teresa Medica,

Nawiązanie współpracy z Wydawnictwem Forum,

Wspołorganizacja IV spotkania ECPTS, które przyjmie formę Zjazdu Generalnego

Udział w Konferencji „Weekend z SMA-kiem”,

Partnerstwo w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów,

Organizacja darmowych warsztatów, spotkań informacyjnych dla studentów i osób chcących studiować fizjoterapię (AWF Warszawa),

Przeprowadzona Ankietę Badania Opinii z pytaniami opracowanymi w związku z brakiem regulacji zawodu fizjoterapeuty,

W styczniu 2013 przeniesiono siedzibę biura SFP na ulicę Majdańską 12 w Warszawie,

Udział naszego przedstawiciela, członka założyciela w Komisji Kwalifikacyjnej na specjalizację z fizjoterapii,

Rozpatrzono oraz odrzucono wniosek akredytacyjny dotyczący kursu oraz prowadzącego w koncepcji NST,

Przeprowadzenie (w czerwcu) szerokiej akcji informacyjnej (z wykorzystaniem mediów społecznościowych) na temat wypadku jakiemu uległa fizjoterapeutka Beata Jałocha, zachęcającej do wsparcia finansowego jej rehabilitacji,

Przeprowadzenie (na początku sierpnia) akcji informacyjnej oraz następnie protestacyjnej w związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia Projektem rozporządzenia w sprawie „Koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji”

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013:

Biuro wystawiło i wysłało do członków 280  legitymacji członkowskich

Do SFP zapisały się 302 osoby, i członków zwyczajnych jest 1600  oraz członków oczekujących jest 330,

Uzyskano wpływy z tytułu opłaconych składek członkowskich na kwotę: 57.900 zł,

Sprzedano hologramy za kwotę: 21.000 zł,

Uzyskano wpływy z tytułu sponsoringu i usług reklamowych w kwocie: 13.600 zł,

Od początku roku do dnia 31.08.13 z członkostwa z SFP zrezygnowało 13 osób

Patronaty:

SFP objęło Patronem Medialnym IV Ogólnopolskiego Forum Neurologii Dziecięcej, 11-12 października 2013 r., Poznań,

Objęcie patronatem konferencji „Wiosna Fizjoterapii”,

SFP objęło Patronat Merytoryczny nad Konwentem dla fizjoterapeutów podczas Targów Medycznych w dniach 7-8 maja 2013 w Warszawie (Torwar),

SFP objęło Patronat nad konferencją dydaktyczną „Udar mózgu – to nie wyrok”, która odbędzie się w dniu 16 września 2013 roku w Bydgoszczy,

SFP objęło również Patronat nad międzynarodowa konferencją Światowego Dnia Fizjoterapii połączonej ze Zjazdem Generalnym Europejskiej Konfederacji Studentów Fizjoterapii, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2013 roku w Krakowie

za okres: styczeń-grudzień 2012 roku

 1. Rozpoczęcie akredytowania kursów, sal szkoleniowych i wykładowców
 2. Marzec – nawiązanie korespondencji z Ambasadami z całej Europy w sprawie regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty w tych krajach
 3. Marzec – zatrudnienie doradcy Zarządu Głównego
 4. Wprowadzenie do sprzedaży gadżetów z logo SFP
 5. 28-30 marca – obecność M. Krawczyka na Konferencji w Zgorzelcu w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Rozmowy z:
  • V-ce Prezydentem Światowej Konfederacji Fizjoterapii (Emma Stokes),
  • Prezydentem WCPT Europe (Sara Bazin) oraz Prezydentem APTA. (Prezentacja SFP w kuluarach konferencji).
 6. 4 kwietnia – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Januszem Klejnrokiem oraz jego Z-cą Panią Edytą Kramek w sprawie uregulowania problemów zawodowych fizjoterapeutów polskich. Do  spotkania doszło po licznych działaniach listownych i telefonicznych zarządu SFP oraz Biura Zarządu. Na spotkaniu obecni byli przy okazji członkowie ZG PTF i Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii (zaproszeni przez Departament)
 7. 27 kwietnia – złożenie projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty do MZ przez A. Stępień i M. Krawczyk
 8. 29 kwietnia – spotkanie z posłem PO Panem Stanisławem Oświęcimskim, w Pogorzelicy (A. Stępień, A. Lizak, J. Koszela)
 9. 14 maja – spotkanie z konsultantem ds. ginekologii Prof. Stanisławem Radowickim (E. Wiśniewski i M. Krawczyk)
 10. 23 maja – spotkanie z posłem T. Szymańskim w Sejmie RP (A. Lizak i A. Koper)
 11. 25 czerwca – złożenie interpelacji poselskiej w sprawie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty przez posła Szymańskiego do Ministerstwa Zdrowia, jako efekt spotkania z przedstawicielami Zarządu SFP
 12. Czerwiec – budowa i uruchomienie nowej strony internetowej
 13. Lipiec – wprowadzenie systemu płatności PayU na stronie SFP
 14. Lipiec i sierpień – działania studentów koła naukowego AWF W-wa, którzy opracowali ankietę i przeprowadzili wstępne badania oceniające świadomość społeczeństwa polskiego na temat fizjoterapii.
 15. 7 września – w ramach I Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii  odbyła się Konferencja „Fizjoterapia-lepsze życie” w Konstancinie, obecność przedstawicieli Instytucji państwowych, tj. ZUS, PEFRON, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, a także 13 Stowarzyszeń pacjentów. W trakcie trwania konferencji i bezpośrednio po niej liczne wystąpienia w TV, wywiady.
 16. 8 września – Ogólnopolska akcja „Sobota z fizjoterapią”, podczas której darmowe porady fizjoterapeutyczne udzielały gabinety zatrudniające członków SFP. W akcji wzięły udział 72 gabinety z terenu całej Polski. Udzielono bezpłatnych porad  ponad 1500 pacjentom.
 17. 18 września – spotkanie w ZUS (M. Krawczyk, E. Wiśniewski)
 18.  3 października – spotkanie w PFRON (E. Wiśniewski, A. Koper)
 19.  23 października – spotkanie w PFRON (E. Wiśniewski, A. Lizak, A. Koper)
 20. 2 listopada – nawiązanie współpracy (partnerstwa) z dr n. med. Wiesławem Tomaszewskim – Prezesem Zarządu Fundacji Edukacji Medycznej. Objęcie patronatem, przez SFP, konferencji „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”
 21. 7 listopada- spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
 22. 8-9 listopada – Konferencja WCPT Europe w Wiedniu, dotycząca Fizjoterapii w krajach postkomunistycznych oraz edukacji podyplomowej w Europie. Rozmowy z zarządem WCPT Europe, a także prezentacja ustana na sesji plenarnej Członka Zarządu SFP Aleksandra Lizaka
 23. 9-10 listopada – Konferencja PTF w Pabianicach (B. Sikorski)
 24. 12 listopada – zabranie ZG  SFP, spotkanie ze studentami, spotkanie z dziekanem AWF prof. zw. dr hab.  Andrzej Kosmolem
 25. 13 listopada – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. (T. Marek , M. Krawczyk A. Stępień, A. Lizak)
 26. 21 listopada – spotkanie z posłem PO Panem Tomaszem Szymańskim w Sejmie RP (E. Wiśniewski, M. Krawczyk, A. Koper)
 27. 28 listopada – spotkanie w sprawie stworzenia raportu PR o stanie fizjoterapii (A. Stępień, A. Koper)
 28. 1 grudnia – Konferencja w Szczecinie „Fizjoterapia w pediatrii”. Wystąpienie członka zarządu SFP (A. Stępień)
 29. 6 grudnia – spotkanie w siedzibie Sejmu RP z przedstawicielami Zarządu PTF w obecności posła R. Millera oraz T. Szymańskiego. ( B. Sikorski, T. Marek, M. Krawczyk, A. Koper)
 30. 11 grudnia – spotkanie w ministerstwie zdrowia z PTF i posłami Szymańskim i Millerem (A. Stępień , M. Krawczyk , T. Marek , E. Wiśniewski , A. Lizak)
 31. 11 grudnia – wykład dotyczący ograniczeń dostępu do fizjoterapii i braku regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty w ramach Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich (A. Stępień)
 32. 17 grudnia – spotkanie z Prezesem PFRON (M. Krawczyk, E. Wiśniewski, A. Koper)
 33. 21 grudnia – spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (A. Stępień, M. Krawczyk, E. Wiśniewski)
 34. 28 grudnia – spotkanie z Zarządem PTF w Katowicach w sprawie wypracowania jednolitego projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Obecność na spotkaniu: Zarząd Główny SFP: T. Marek, M. Krawczyk, oraz członek Komisji Rewizyjnej: P. Adamkiewicz.

Inne działania:

 • Styczeń – marzec 2012 tworzenie raportu o nieuczciwych praktykach fizjoterapeutycznych. Stworzono raport składający się z  94 stron.
 • Konkurs na najlepsza fotografię.
 • Koordynacja  41 warsztatów w całej Polsce.
 • Zebrania Zarządu Głównego SFP: 10
 • Telekonferencje  Zarządu Głównego via Skype: ok.50
 • Przegłosowane uchwały 27:
  • W sprawie możliwości wsparcia finansowo-rzeczowego SFP
  • W sprawie powołania przewodniczącego ZG
  • W sprawie zniesienia opłat dla organizatorów kursów
  • W sprawie wybrania oferty na naklejki hologramowe
  • W sprawie podpisania umowy z Doradcą ZG
  • W sprawie przesyłania zaświadczeń od członków oczekujących
  • W sprawie przyjęcia studentów na poczet członków oczekujących
  • W sprawie przyjęcia osób, które spełniają wymogi na poczet członków SFP
  • W sprawie powołania oddziału śląskiego
  • W sprawie publikowania listów
  • W sprawie powołania KA dla Reha Plus
  • W sprawie przedłużenia umowy zlecenie z Mariolą Maksymiuk
  • W sprawie powołania Komisji Akredytacyjnej dla CKR
  • W sprawie wysokości płatności za hologramy akredytacyjne
  • W sprawie zwiększenia limitu karty bankomatowej
  • W sprawie wykonania strojów piłkarskich
  • W sprawie dalszych działań dotyczących Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty
  • W sprawie płatności za warsztaty
  • W sprawie zatwierdzenia pakietów sponsorskich
  • W sprawie publikowania informacji od znanych osób
  • W sprawie akceptacji zaproszenia
  • W sprawie akceptacji plakatu
  • W sprawie płatności za zaświadczenie
  • W sprawie akceptacji regulaminu KA
  • W sprawie akceptacji podstrony
  • W sprawie przedłużenia kadencji przewodniczącego Zarządu
  • W sprawie reklamy na stronie głównej SFP

Korespondencja z urzędami oraz innymi instytucjami:

·  Podjęto korespondencję z konsultantami wojewódzkimi dotyczącą stanowiska lekarzy KPTL

·  Podjęto korespondencję z rektorem AWF dotyczącą stanowiska lekarzy KPTL

·  Podjęto korespondencję z konsultantem krajowym dotyczącą stanowiska lekarzy KPTL

·  Podjęto korespondencję z Ambasadami Krajów dotyczącą uregulowań prawnych w danym kraju

·  Podjęto korespondencję z konsultantami różnych dziedzin medycznych dotyczącą stanowiska lekarzy KPTL

·  Podjęto korespondencję z Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ, Rzecznikami, PFRON  oraz Ministerstwem Zdrowia

·  Podjęto korespondencję ze Stowarzyszeniami oraz otrzymano odpowiedzi tj:

  • Pismo od Fundacji Bioderko
  • Pismo od Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona (18.09.2012)
  • Pismo od Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (październik 2012)
  • Pismo od Stowarzyszenia Bioderko (5.10.2012)
  • Pismo od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Aspergera (październik 2012)
  • Pismo od Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal” (listopad 2012)
  • Pismo od Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA (20.11.2012)
  • Pismo od Sądeckiej Fundacji Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego (10.11.2012)

·  Październik – kontynuacja korespondencji ze stowarzyszeniami (otrzymanie listów i pism od fundacji i stowarzyszeń)

·  Podjęto liczą korespondencję z PTF oraz Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Fizjoterapii, tj:

  • 12 listopada – otrzymanie drogą nieformalną projektu Ustawy stworzonego przez PTF
  • 20 listopada – wysłanie listu do Prof. Śliwińskiego dotyczącego wystąpienia A. Lizaka na konferencji WCPT
  • 21 listopada – otrzymanie zaproszenia od Dr Marka Kiliańskiego na posiedzenie w Pabianicach w dniu 28.11.2012
  • 22 listopada – wysłanie do Zbigniewa Śliwińskiego, Rajmunda Millera, Tomasza Szymańskiego oraz Krzysztofa Chlebusa, listu dotyczącego protestu, że stworzony prze PTF projekt Ustawy nie jest projektem środowiskowym.
  • 22 listopada – wysłanie odpowiedzi do PTF dotyczącej zaproszenia na wspólne spotkanie w Pabianicach
  • 23 listopada – wysłanie korespondencji do Zarządu PTF
  • 26 listopada – wysłanie do PTF projektu Ustawy SFP oraz opinii i zastrzeżeń dotyczącej Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty napisanej przez PTF
  • 29 listopada – wysłanie do PTF prośby o udzielenie odpowiedzi na list wysłany dnia 26.11.2012
  • 29 listopada – otrzymanie odpowiedzi od Dr Marka Kiliańskiego na pismo wysłane do PTF z dnia 26.11.2012
  • 29 listopada – uzyskanie odpowiedzi od PTF
  • 30 listopada – wysłanie do Dr Zbigniewa Śliwińskiego protestu dotyczącego jego działań jako Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii
  • 2 grudnia – otrzymanie pisma od Zbigniewa Śliwińskiego dotyczącego listu -protestu wysłanego do WCPT Europa przez przedstawicieli PTF
  • 4 grudnia – wysłanie pisma do Dr Marka Kiliańskiego z prośbą o merytoryczne uzasadnienie stanowiska PTF w trzech obszarach różniących obie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty

Oddziały terenowe SFP:

Na koniec roku 2012 mamy 9 działających oddziałów terenowych: mazowiecki, małopolski, zachodniopomorski, kujawsko-pomorski, śląski, podkarpacki, łódzki, dolnośląski oraz warmińsko-mazurski.

W pierwszym kwartale roku 2012, powstał oddział Śląski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska z siedzibą przy ulicy Derkacza 17 w Gliwicach.

Zarząd Oddziału Śląskiego:

 • Karolina Gałka
 • Marta Małek
 • Kamila Przybylska
 • Piotr Chądzyński – prezes
 • Bartłomiej Burzyński

Komisja rewizyjna:

 • Krzysztof Grabarczyk
 • Lucyna Markowicz
 • Paweł Niewiadomski

Naszym wspólnym marzeniem jest aby w roku 2013, również pozostałe województwa dołączyły do aktywnego uczestnictwa w SFP, zawiązując swoje struktury terenowe (tj. województwa: wielkopolskie, pomorskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, opolskie).

X