Certyfikacja Placówek oraz Osób świadczących usługi fizjoterapeutyczne

Koleżanki i Koledzy,

Wychodząc naprzeciw wielokrotnym sugestiom i pytaniom ze strony Pacjentów, zgłaszanym i kierowanym do Zarządu naszego Stowarzyszenia, w kwestii udostępnienia i/lub zarekomendowania sprawdzonych i godnych polecenia Placówek oraz Osób świadczących usługi fizjoterapeutyczne, uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny SFP podjął w styczniu 2014 roku uchwałę o uruchomieniu:

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Placówek i Osób świadczących usługi fizjoterapeutyczne pod nazwą: „Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna”

Logo DPF

Nasze dotychczasowe wspólne akcje skierowane do Pacjentów w ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii zaowocowały bardzo dużym, pozytywnym oddźwiękiem zarówno ze strony Stowarzyszeń Pacjentów jak i samych Pacjentów. Dodatkowo, akcja medialna zorganizowana przez Zarząd SFP pod koniec 2013 roku, pokazała i uświadomiła szerokiej rzeszy Pacjentów istniejące w naszym kraju zagrożenia, związane z brakiem uregulowań zawodu Fizjoterapeuty. Ilość pytań i kontaktów jakie odnotowaliśmy w związku z tymi wydarzeniami miała bezpośredni wpływ na to, że Zarząd SFP podjął się organizacji i koordynacji tego odpowiedzialnego Programu.

Główną ideą Programu jest dostarczenie Pacjentom oraz ich bliskim sprawdzonej i rzetelnej informacji na temat działających w naszym kraju, Placówek oraz Osób, które świadczą usługi fizjoterapeutyczne na takim poziomie, że Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska – jako największa organizacja zrzeszająca Fizjoterapeutów w Polsce – może bez wahania je polecić i zarekomendować!

Certyfikacja jest udzielana każdorazowo na okres 2 lat.

Wyszukiwarka Placówek oraz Osób posiadających certyfikację SFP znajduje się na specjalnie zbudowanej w tym celu stronie internetowej, pod adresem www.DobraPraktykaFizjo.pl  oraz na dedykowanym dla tego Programu profilu na Facebooku. Wyszukiwarka będzie bardzo szeroko przez nas promowana wśród Stowarzyszeń Pacjentów, w Internecie, mediach społecznościowych, wystąpieniach publicznych, komunikatach prasowych oraz innych miejscach, do których mają dostęp Pacjenci oraz ich bliscy.

Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z biurem SFP:

e-mail: biuro@fizjoterapeuci.org
tel.: +48 601 719 721

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w Programie!

Z poważaniem
Biuro Zarządu Głównego SFP 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Certyfikacji (dla Placówki i Osoby)

Dla Placówki ubiegającej się o certyfikację:

Wniosek o udzielenie certyfikacji (dla Placówki)

 Załącznik nr 1 (dla Placówki)

Załącznik nr 2 (dla Placówki)

Załącznik nr 3 (dla Placówki)

Dla Osoby ubiegającej się o certyfikację:

Wniosek o udzielenie certyfikacji (dla Osoby)

Załącznik nr 2 (dla Osoby)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – z przyjemnością informujemy, że 6 maja 2014 roku oficjalnie wystartował firmowany przez SFP serwis dla Pacjentów i Terapeutów www.DobraPraktykaFizjo.pl

Pacjenci znajdą tam Placówki (gabinety, przychodnie, kliniki) oraz Terapeutów, którzy uzyskali Certyfikat “Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna”

Zapraszamy do udziału w Programie!