Spotkanie u Konsultanta Krajowego

Koleżanki i Koledzy,Uprzejmie informujemy, że w piątek, 25 lipca 2014 odbyło się w Warszawie z inicjatywy Konsultanta Krajowego w dziedzinie …

Artykuł w dzienniku Rzeczpospolita

Koleżanki i Koledzy, W nawiązaniu do artykułu pod tytułem „Rząd zamknie gabinety kręgarzy i znachorów”, który ukazał się w środę …

Walne Zebranie Delegatów

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW SFP  Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Stowarzyszenia Fizjoterapia …