Kolarskie Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów – etap pierwszy

4 sierpnia w Inowrocławiu ekipa 27 fizjoterapeutek i fizjoterapeutów ścigała się w wyścigu szosowym, który był częścią II Memoriału Wiesława Szczepańskiego. Zawody miały rangę kolarskich Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów. Kolejny etap tej rywalizacji – to etap górski w Jakuszycach.

Oficjalne wyniki Mistrzostw Polski fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym rozgrywanych w ramach II Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego – 4.08.2019 Inowrocław

W kategorii Pań

 1. Marynowska Iwona – Mistrzyni
 2. Wasilewska Martyna
 3. Stępowska Justyna

W kategorii Panów

 1. Ziułek Michał – Mistrz
 2. Wolański Adam
 3. Wyszyński Mateusz

Jednocześnie nasz Mistrz został zwycięzcą Memoriału , a wice-Mistrz stanął na podium na trzecim miejscu.

Wyniki fizjoterapeutów w poszczególnych kategoriach wiekowych 

do 35 lat

 1. Dzięgielewski Mateusz
 2. Świerczyński Marcin
 3.  Kozinoga Mateusz

35-50 lat

 1.  Baranowski Marcin
 2.  Jurek Dawid
 3.  Grzywacz Radosław

 

50+ lat

 1. Marcinkowski Piotr
 2. Gwóźdź Andrzej
 3.  Milko Dariusz

Pań w kategoriach wiekowych nie rozpatrywano.

Dla wszystkich uczestników ogromne brawa za udział i walkę o jak najlepszy wynik! Gratulujemy sukcesu zwycięzcom i czekamy na kolejny etap!

 

Innowacyjny projekt kompleksowej opieki fizjoterapeutycznej w rdzeniowym zaniku mięśni.

W dniach 19-21.07 w Warszawie odbędzie się spotkanie pierwszej grupy uczestników projektu pt. „Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni” 

Podczas tego spotkania uczestnicy otrzymają fachową, specjalistyczną pomoc z zakresu fizjoterapii. Jest to pierwsze ze spotkań w ramach dwuletniego projektu Stowarzyszenia Lwie Serca, który został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W przełomowym czasie dla chorych na SMA, gdy w Polsce jest refundacja pierwszego leku na tę chorobę pojawiają się nowe pytania odnośnie fizjoterapii i opieki nad chorymi na SMA w nowych warunkach. Jakie metody dają najlepsze efekty w połączeniu z farmakoterapią, czy pojawiają się inne problemy niż u dzieci nieleczonych? Na te i inne pytania związane z fizjoterapią w SMA postarają się odpowiedzieć uczestnicy tego innowacyjnego projektu.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego planu fizjoterapii dla 27 dzieci chorych na SMA z typem 1 bądź 2 do 18 roku życia, leczonych bądź biorących udział w badaniach klinicznych. Kompleksowy plan rehabilitacji może powstać tylko w sytuacji, kiedy terapeuci różnych metod i specjalizacji będą mogli wymienić swoje doświadczenia i wspólnie ustalić w jaki sposób prowadzić dane dziecko. Spotkania mają na celu oszacowanie stanu dziecka, zdefiniowanie jego największych problemów oraz stworzenie planu rehabilitacji na kolejny rok. Spotkania mają charakter konsylium, gdzie każdy ze specjalistów może w porozumieniu z pozostałymi stworzyć dedykowany konkretnemu dziecku plan fizjoterapii. Do projektu organizatorki zaprosiły czołowych specjalistów w SMA z Polski: dr Agnieszka Stępień rehabilituje metodą PNF i od dawna pomaga chorym na SMA, dr hab. Ewa Gajewska fizjoterapeutka specjalizująca się w terapii metodą Vojty, mgr Magdalena Mazur neurologopeda, surdologopeda, której pasją jest pomoc osobom z SMA i z innymi problemami neurorozwojowymi, mgr Artur Bartochowski fizjoterapeuta metody NDT–Bobath oraz terapii oddechowej. W spotkaniu oprócz dziecka z SMA i specjalistów wezmą udział jego rodzic/opiekun oraz terapeuta, który na co dzień z nim pracuje.

Po roku odbędą się ponownie spotkania, które będą miały charakter kontrolny. Po zakończeniu cyklu spotkań w 2020 roku do zadań specjalistów będzie należało oszacowanie wniosków, które następnie w formie artykułów będą opublikowane na stronach Stowarzyszenia Lwie Serca. Przy okazji tych spotkań projekt ma pomóc rodzicom w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem, wzmocnić psychologicznie poprzez uczestnictwo w warsztatach z psychologiem. Warsztaty te mają pomóc w wypracowaniu świadomości rodziców o ich wartości i ważnej roli w życiu i usprawnianiu dziecka oraz zachęcić do działań na rzecz swojego zdrowia psychicznego po warsztatach a także wzmocnić więzi z innymi rodzicami, którzy są w podobnej sytuacji. Skupiamy się na rodzicu i jego potrzebach, na tym, żeby budować w nim poczucie jego wartości, ważności, aby zadbał o siebie, zapomniał czasami o chorobie dziecka. Zmęczony, w złym stanie psychicznym rodzic nie jest w stanie w pełni zająć się swoim dzieckiem tak jak by chciał. Warsztaty psychologiczne poprowadzi doświadczony specjalista dr Piotr Kuśmider, psycholog z 25 letnim doświadczeniem m.in. w opiece psychologicznej nad Rodzinami ciężko chorych dzieci z hospicjum. wiceprezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie.

Pomysłodawczyniami projektu są Urszula Pawlik i Iwona Szafran – mamy dzieci chorych na SMA, na co dzień pracujące jako wolontariuszki w Stowarzyszeniu Lwie Serca z Wągrowca.

Jedno z moich marzeń się spełnia. Najlepsi specjaliści w SMA w jednym miejscu rozmawiają na temat konkretnego dziecka. Obowiązek planu rehabilitacji i zarządzania nią zostaje w części zdjęty z opiekuna, ma on pełnić rolę kochającego rodzica a tematy związane z opieką fizjoterapeutyczną pozostawia specjalistom. mówi Iwona Szafran.

W latach przed leczeniem fizjoterapia była jedyną formą zatrzymania postępu SMA. W Stanach prowadzono nawet badania w tym czasie nad stosowaniem fizjoterapii jako interwencji w chorobie. Mając tak wspaniałe czasy, gdy dzieci są leczone chcemy zintensyfikować działanie leku i stworzyć plan dedykowanej fizjoterapii – dodaje Urszula Pawlik. Mamy nadzieje, że ten projekt będzie początkiem rozwiązań kompleksowych w fizjoterapii chorych na SMA.

Link do strony Stowarzyszenia Lwie Serca

lwieserca.pl
Facebook/Stowarzyszenie Lwie Serca

Relacja z X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Fizjoterapia w schorzeniach i urazach narządu ruchu”

W dniach 24-25 maja 2019 roku, w Hotelu Panorama w Okunince, odbyła się X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Fizjoterapia w schorzeniach i urazach narządu ruchu”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę Eres MedicalCzłonka Klastra Lubelska Medycyna, wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.

Wykład inauguracyjny, poprowadzony został przez doktora hab. n.med. Krzysztofa Gawędę z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Następnie rozpoczął się szereg wystąpień fizjoterapeutów, dotyczących różnego rodzaju urazów i schorzeń narządu ruchu oraz postępowań fizjoterapeutycznych w tych przypadkach. Podczas konferencji zostały  poruszone tematy prawne, bliskie pracy fizjoterapeuty, w świetle zmieniających się ustaw i przepisów.

Pragniemy Państwu podziękować za udział w konferencji.

Serdecznie dziękujemy również Eres Medical za współorganizację konferencji oraz za okazane serce, wsparcie i wkład w rozwój fizjoterapii.

Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy Fizjoterapeuci

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, które odbędzie się 27 maja 2019 r. o godzinie 19:15 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział zarówno członkowie zwyczajni (fizjoterapeuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty), którzy mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz oddziału oraz prawo głosu przy podejmowaniu uchwał walnego zebrania, jak i członkowie oczekujący (studenci w trakcie edukacji) – posiadający głos doradczy.

Przypominamy również o konieczności opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia (50 zł na rok).

 

Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy Fizjoterapeuci

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, które odbędzie się 21 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w Bydgoszczy

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału:  Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział zarówno członkowie zwyczajni (fizjoterapeuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty), którzy mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz oddziału oraz prawo głosu przy podejmowaniu uchwał walnego zebrania, jak i członkowie oczekujący (studenci w trakcie edukacji) – posiadający głos doradczy.

Przypominamy również o konieczności opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia (50 zł na rok).

Potwierdź swój udziału na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Relacja z konferencji Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta – Szczecin 2019

27 kwietnia 2019 roku w Szczecinie odbyła się konferencja Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta „O badaniu i procesie rehabilitacji oraz prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”

 

Bardzo dziękujemy firmie T.U. INTER-Polska za organizację konferencji, Wykładowcom – za poprowadzenie ciekawych prelekcji i warsztatów, opartych na dowodach naukowych oraz na najnowszej wiedzy medycznej oraz wszystkim Uczestnikom konferencji.

Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje Bezpieczny pacjent, Bezpieczny fizjoterapeuta.

GDAŃSK“O pułapkach diagnostycznych, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”
KRAKÓW“O strategiach diagnostyczno-terapeutycznych, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”
WROCŁAW – “O funkcjonalnym treningu zdrowotnym, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”

KATOWICE“O diagnostycznych J.H. Cyriaxa, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”
POZNAŃ – “O ocenie funkcjonalnej pacjenta, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”
TORUŃ – “O modelu terapii uroginekologicznej, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”
WARSZAWA“O strategiach terapeutycznych reedukacji chodu pacjenta, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej

 

 

Relacja z Warsztatu „Zaburzenia chodu u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych – fizjoterapia z wykorzystaniem metody PNF w okresie przedoperacyjnym i po leczeniu operacyjnym”

Podczas konferencji naukowej „Wiosna z Fizjoterapią” która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Warszawie jeden z warsztatów poprowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska dr Agnieszka Stępień.

Warsztat poświęcony był zaburzeniom chodu występującym u osób ze zamianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych. Dr Agnieszka Stępień przedstawiła zaburzenia wzorca chodu w poszczególnych fazach, zaprezentowała wybrane testy z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz przedstawiła algorytm postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z założeniami metody PNF.

W zajęciach uczestniczyli studenci z kilku uczelni oraz praktykujący fizjoterapeuci. Uczestnicy mieli możliwość wykonania wybranych wzorców i technik oraz zapoznali się z podstawowymi sposobami stymulacji chodu.

„Drodzy uczestnicy warsztatu, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, skupienie i miłe przyjęcie. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Wam choć trochę wiedzy. Pozdrawiam całą grupę. Agnieszka Stępień”

 

X