Aktualności

Komunikat Zarządu SFP w sprawie podwyższenia składek przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

Drodzy, Fizjoterapeutki i Fizjoterapeuci,

Informujemy, że w dniu 13.06.2023 Krajowa Rada Fizjoterapeutów, głosami 34 osób, w tym Prezesa Tomasza Dybka, przegłosowała uchwałę o podniesieniu obowiązkowej składki z 25 do 45 złotych. Z informacji dochodzących z KRF wynika, że wersja planowanej uchwały nie została przesłana wcześniej do wglądu członkom Rady.

Zarząd Główny SFP wyraża głębokie zaniepokojenie 80 % podwyżką, która dotyka całe środowisko zawodowe. Decyzję podjęto bez konsultacji środowiskowych i przedstawienia analizy kosztów ponoszonych przez KRF. Decyzja jest tym bardziej zaskakująca, że kilka miesięcy temu zdecydowano o rezygnacji z członkostwa z World Physiotherapy, tłumacząc decyzję względami finansowymi i pozbawiając polskich fizjoterapeutów możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że Prezes KRF i członkowie prezydium pobierają maksymalne możliwe wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane są także koordynatorom wojewódzkim powołanym przez Prezesa Tomasza Dybka, w części spoza przedstawicieli KRF wybranych w wyborach, co w opinii części członków KRF oraz Zarządu SFP jest sprzeczne z uchwałą II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.

Podniesienie składki jest NIEZGODNE z obietnicami przedwyborczymi Prezesa Tomasza Dybka, który obiecywał zmniejszenie składki. Decyzja o znaczącym podniesieniu składki dla blisko 80 tysiecy fizjoterapeutów bez należnej temu dyskusji jest skandaliczna i lekceważąca dla całego Naszego środowiska.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

KOMUNIKAT-14.06.23

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X