7 lat Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – nowa era polskiej fizjoterapii

25 września 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zdecydowaną większością głosów naszą Ustawę! Jej wejście w życie było przełomowym i doniosłym momentem. Znaczenia jej obowiązywania doświadczamy każdego dnia, ale wciąż nie docierają do nas wszystkie konsekwencje, które są związane z jej funkcjonowaniem. Jedną z najważniejszych konsekwencji stała się afirmacja zawodu, rozumiana także jako wzmocnienie poczucia godności i wyjątkowości u osób wykonujących tę wspaniałą profesję a tym samym wzmocnienie akceptacji dla jej wykonywania.

Co nam dała ustawa i jej następstwa?

 1. Sami planujemy proces fizjoterapii.
 2. Przepisujemy refundowane zaopatrzenie medyczne w systemie finansowanym przez NFZ i w lecznictwie komercyjnym.
 3. Jesteśmy równoprawnymi partnerami dla innych zawodów medycznych, a nie jesteśmy „personelem pomocniczym”.
 4. Nasz zawód został spopularyzowany, podniesiono jego rangę i znaczenie, co wpłynęło na gwałtowny wzrost zapotrzebowania społecznego na nasze usługi.
 5. 99% z nas, fizjoterapeutów ma pracę. Nadal jest sporo nieobsadzonych miejsc pracy.  Większość  z  nas znacznie zwiększyła zarobki!
 6. Wszelkie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są podejmowane przy uwzględnieniu naszej opinii i stanowiska.
 7. Podniosła się jakość kształcenia fizjoterapeutów dzięki wprowadzeniu standardów.
 8. Poprzez samorząd zawodowy i kodeks etyki mamy możliwość utrzymania najwyższych standardów i jakości świadczonych usług medycznych oraz ewentualnej kontroli.
 9. Rozszerzyliśmy w ostatnich latach nasze kompetencje zawodowe m.in. o przerywanie ciągłości skóry, kwalifikację do szczepień ochronnych. Bez ustawy, samorząd zawodowy nie byłby w stanie wywalczyć tych nowych i ważnych kompetencji.
 10. Znaczące wyeliminowanie szarej strefy i pseudo fizjoterapeutów.
 11. Jesteśmy coraz bardziej dumni z wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dla adeptów fizjoterapii została wyznaczona zupełnie nowa droga kształcenia na studiach jednolitych. Dzięki temu jesteśmy uznawani za jednych z lepiej wykształconych fizjoterapeutów na świecie.

Ustawa jest gwarantem dalszego rozwoju fizjoterapii w Polsce. Ułatwia konsekwentne  integrowanie z innymi dziedzinami nauk medycznych i zwiększa jej, jakże bardzo należne, znaczenie w leczeniu i profilaktyce większości chorób.

Nowa era także dla pacjentów

Pamiętajmy, że olbrzymie korzyści z uporządkowania kompetencji i uprawnień fizjoterapeutów uzyskali pacjenci. Nie tylko korzystają ze wzrostu jakości usług i świadczeń fizjoterapeutycznych, ale czują się bezpieczniej. Dziś jasno wiadomo, kto jest fizjoterapeutą, jakie ma umiejętności, jakie wykształcenie. Nastąpił także wzrost świadomości na temat fizjoterapii. Coraz więcej pacjentów zwraca się do nas o pomoc.

Ustawa: pierwszy, ale na pewno nie ostatni krok!

Głównym celem powstania  towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska  13 lat temu było  doprowadzenie do wprowadzenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Niewiele osób, poza grupką „zapaleńców” wierzyło w pozytywne zakończenie.  Udało się dzięki determinacji i wierze, że nasze działanie jest konieczne do dalszego rozwoju fizjoterapii. Przyjęcie naszej ustawy w Sejmie to sukces wszystkich fizjoterapeutów. Niewątpliwie SFP odegrało kluczową rolę w tym procesie, ale finalne „zwycięstwo” było możliwe dzięki determinacji wielu osób i środowisk. Siedem lat temu Sejm potwierdził szczególną rolę świetnie wykształconego i ambitnego środowiska polskich fizjoterapeutów. Reszta w naszych rękach!

SFP dyskutowało o fizjoterapii podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” odbywa się tegoroczne forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedstawiciele SFP są uczestnikami i prelegentami na Forum.

Dr Marta Podhorecka, członek zarządu SFP wraz z dr Radosławem Perkowskim, członkiem oddziału kujawsko-pomorskiego prowadzą warsztaty z symulatorem odczuć starczych. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych oraz promowanie fizjoprofilaktyki, jako skutecznego środka pozwalającego osobom starszym lepiej funkcjonować i wykonywać wiele codziennych czynności.

Dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP był moderatorem panelu „Wyzwania dla powojennej rehabilitacji. Jak pozostać niezłamanym”. Partnerem debaty jest inicjatywa „Unbroken”, która działa na rzecz stworzenia wzorcowego szpitala rehabilitacyjnego we Lwowie.  Podczas panelu rozmawiano o olbrzymich wyzwaniach, jakie stoją przed ukraińskim system rehabilitacji. Podkreślano niespotykaną skalę potrzeb spowodowaną działaniami wojennymi: ranni zarówno cywile jak i wojskowi to jedna grupa pacjentów, druga to, ci którzy nie mogli ze względu na sytuację otrzymywać odpowiedniego leczenia i będą przez lata borykać się ze skutkami wielu chorób. Pacjentów będzie więc znacznie więcej niż w „normalnej” sytuacji. Nowy system powinien być więc gotowy do szybkiego przyjęcia i  rehabilitacji setek tysięcy pacjentów. Sytuacja jest nadzwyczajna i zapewne bez wsparcia innych krajów nie będzie możliwe zbudowanie nowego systemu. Pierwszym podstawowym problemem jest brak kadry medycznej w zakresie rehabilitacji. Konieczne jest szybkie zwiększanie jej. W ponad 43 mln Ukrainie jest tylko zaledwie ok. 1 tysiąca fizjoterapeutów. Dla porównania w blisko 38 mln Polsce jest ponad 70 tys. fizjoterapeutów. Ukraińscy paneliści, podkreślali, iż docelowo pragną budować podobną jak w Polsce pozycję fizjoterapeuty, który jest samodzielnym specjalistą medycznym.  Sytuacja braków kadrowych dotyczy także lekarzy z praktycznie wszystkich specjalności, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego.

Edukacja i transfer wiedzy jest pierwszym wyzwaniem. Drugim problem, na który wskazywano są także olbrzymie problemy infrastrukturalne, które obecnie przez zniszczenia wojenne mają olbrzymią skalę. Odbudowana infrastruktury wymaga znaczących nakładów finansowych.

Jestem pewien, że polscy fizjoterapeuci mogą być bardzo pomocni ukraińskim kolegom. W I kadencji KIF mocno stawialiśmy na współpracę międzynarodową. My uczyliśmy się od najlepszych i czerpaliśmy najlepsze wzorce, teraz czas przekazać je dalej – mówił Maciej Krawczyk. – Pamiętać jednak musimy, że sytuacja jest nadzwyczajna. I myślę, że jest konieczne także nadzwyczajne wsparcie. Celem jest zbudowanie nowoczesnego systemu rehabilitacji, a to wymaga wiedzy i funduszy – dodał wiceprezes SFP.

 

Światowy Dzień Fizjoterapii 2022

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Światowy Dzień Fizjoterapii nadchodzi! Zamierzamy go uczcić razem z Wami!

Planujemy ucztę umysłową i trochę wspólnego wysiłku.  Już 8 września 2022 o godzinie 19:00 zapraszamy Was na bezpłatną Konferencję online pod tytułem „Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów”.

Zgłosiło się już ponad 400 osób, więc śpieszcie się i rejestrujcie! Zapisy pod adresem: https://sfp.clickmeeting.com/fizjoterapia-w-chorobie-zwyrodnieniowej-stawow/register

Zachęcamy Was również do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Porozmawiaj z FIZJO” skierowanej do pacjentów. Zróbmy wspólnie trochę zamieszania i hałasu wokół fizjoterapii.

Niech każdy o nas usłyszy, bo warto! Aby wziąć udział w akcji wypełnijcie ankietę: https://porozmawiajzfizjo.webankieta.pl/

Zapraszamy!

Podziękowania dla ustępującego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie, Drogi Macieju

Dziękujemy Ci bardzo jako ustępującemu Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, za ogrom pracy, którą wykonałeś wraz z Krajową Radą Fizjoterapeutów i zespołem Izby w mijającej kadencji. Przez 5 lat reprezentowaliście polskich fizjoterapeutów i prowadziliście ich po nieznanych drogach. Jako Prezes zaprosiłeś do współpracy setki pozytywnych osób, specjalistów w różnych dziedzinach fizjoterapii oraz pracowników biura, którzy z życzliwością odnosili się do potrzeb fizjoterapeutów. Wspólnie zbudowaliście solidne podstawy naszego samorządu zawodowego.  Stworzyliście siedzibę Izby, rejestr fizjoterapeutów oraz procedurę nadawania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Otrzymaliśmy od Izby program do prowadzenia dokumentacji medycznej, bezpłatne szkolenia, możliwość konsultacji prawnych i byliśmy świadkami pierwszej kampanii społecznej dotyczącej fizjoterapii. Fizjoterapeuci w trudnej sytuacji otrzymywali wsparcie finansowe. Pozyskano także ogromne środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej na kolejne szkolenia dla fizjoterapeutów oraz oficjalną deklarację Ministra Zdrowia dotyczącą wzrostu wynagrodzeń fizjoterapeutów.

Drogi Prezesie, Twoja kadencja miała także wymiar naukowy. Przy Izbie stworzono punktowane czasopismo naukowe oraz magazyn poświęcony fizjoterapii. Powołano także kilkanaście Zespołów Tematycznych, a owocem ich pracy są projekty naukowe, wytyczne z zakresu fizjoterapii, poradniki dla pacjentów oraz Zasady Etyki Zawodowej. Nagradzano najlepsze prace magisterskie i wspierano publikacje naukowe.

Staliśmy się partnerem dla innych zawodów medycznych, co szczególnie widać było pierwszego dnia II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, kiedy przedstawiciele innych samorządów medycznych serdecznie nam gratulowali i bardzo ciepło wypowiadali się o Prezesie KRF. Potwierdzeniem tego jest także wysokie 22 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia (2021). Olbrzymi potencjał naszego samorządu został dostrzeżony także przez zagranicznych obserwatorów i nagrodzony podczas konferencji World Physiotherapy w Genewie.

Mijająca kadencja to wiele spotkań, wizyt w Ministerstwach, rozmów telefonicznych o każdej porze dnia i nocy, tysiące przejechanych kilometrów i kalendarz wypełniony po brzegi.

To ciężka praca Krajowej Rady Fizjoterapeutów, wiceprezesów, Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Dyscyplinarnych i Sądów.

Panie Prezesie, Maćku, na Twoje ręce składamy podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz rozwoju fizjoterapii w Polsce. Wszystkim bardzo za to dziękujemy!

Zarząd Główny SFP złożył także gratulacje na ręce nowego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasza Dybka, załączając wyrazy uznania dla wszystkich członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Nowym władzom życzymy powodzenia, godnego reprezentowania naszego środowiska i aktywnych działań na rzecz polskiej fizjoterapii.

Rozwój fizjoterapii w Polsce wymaga wysiłku i zaangażowania przedstawicieli wielu środowisk. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska pozostaje w gotowości do konstruktywnej współpracy ukierunkowanej na rozwój zawodowy fizjoterapeutów, działania naukowe, promocję fizjoterapii oraz współpracę z organizacjami reprezentującymi potrzeby polskich pacjentów.

Польські фізіотерапевти для України

Польські фізіотерапевти для України 

Польські фізіотерапевти пропонують професійну, безкоштовну допомогу громадянам України, які в умовах війни були примушені залишити батьківщину та приїхали до Польщі. До загальнодержавної кампанії долучилися понад 300 фізіотерапевтичних установ та фізіотерапевтів. Нижче наведено актуальний список центрів або фізіотерапевтів в різних воєводствах.

Щиросердечно запрошуємо дітей та дорослих з фізичними травмами, з болем чи іншими розладами, які потребують фізіотерапевтичного догляду.

Ми раді підтримати вас. Зв’яжіться з нами. Ласкаво просимо!

Скорочення назв воєводств:

DS : нижньосілезьке

KP : куявсько-Поморське

LU : люблінське

LB : любуське

LD : лодзинське

MA : малопольське

MZ : мазовецьке

OP : опольське

PK : підкарпатське

PD : підляське

PM : поморське

SL : сілезьке

SK : свентокшиське

WM : вармінсько-Мазурське

WP : великопольське

ZP : західнопоморське

Dołącz do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy”

Nadeszły dni pełne przemocy i okrucieństwa. Wielu obywateli Ukrainy porzuciło swoje domy i ruszyło w nieznany świat. Niektórzy z nich stracili bliskich. Są przerażeni, zmęczeni, zdani na pomoc nieznanych im ludzi, potrzebują pomocy. Pomóżmy im, zadbajmy wspólnie o ich zdrowie. Dajmy im naszą wiedzę i umiejętności!

Zapraszamy do współpracy podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy. 

Wiemy, że polscy fizjoterapeuci są dobrymi specjalistami i empatycznymi, życzliwymi ludźmi. Prosimy o Wasze wsparcie! Zaoferujmy pomoc w różnych częściach naszego kraju.


Jeśli chcesz dołączyć do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” zarejestruj się pod wskazanym linkiem: https://fizjodlaukrainy.webankieta.pl/

Lista placówek, które zadeklarowały bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy (Stan na 13.03.2022r. godz. 10:00)

O zakresie i formie pomocy każdorazowo decyzuje placówka, która zgłosiła się do programu bezpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Administratorem danych osób zgłaszających się do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (dalej jako: ,,SFP’’) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U8, 02-679 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu zgromadzenia i opublikowania listy obejmującej podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy w ramach wsparcia oferowanego dla obywateli Ukrainy. Informujemy, że w ramach zgłoszenia się do akcji – uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż jego dane zawarte na listach mogą być przekazywane i kolejno rozpowszechniane przez patronów oraz innych uczestników akcji m.in. za pośrednictwem stron internetowych (odbiorcy danych). SPF nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzupełnianych przez członków akcji na podstawie formularza zgłoszenia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych członków akcji dostępne są na stronie internetowej SPF.  

Pełnomocnik Zarządu SFP do spraw studenckich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął jednogłośną decyzję o powołaniu Pani Weroniki Kruk do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Studenckich. Życzymy samych sukcesów związanych z pracą na rzecz studentów! Wierzymy, że nasza współpraca będzie owocna i przyczyni się do dalszego rozwoju fizjoterapii w środowisku studenckim.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wspaniałego profesjonalisty – Pana Marcina Błaszcza za wieloletnią współpracę na tym stanowisku. Dziękujemy za godne reprezentowanie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska! W trakcie wspólnej działalności dał się Pan poznać jako osoba niezwykle zaangażowana i wspaniały profesjonalista.

Fizjoterapia domowa to szansa na zdrowie dla pacjentów

Prezes SFP wystosowała pismo do Prezesa NFZ, w którym wskazuje na negatywne skutki zmian w zarządzeniu Prezesa NFZ, które ogranicza dostęp do fizjoterapii domowej. Wskazuje na dramatyczną sytuację pacjentów, którzy bez właściwego leczenia, jakim jest fizjoterapia są skazani na przedwczesną śmierć i pogorszenie sytuacji zdrowia.

Zwracamy się do Państwa także z apelem o wyrażenie opinii w procesie konsultacji. Opinie należy wysłać do NFZ do 24 grudnia br. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (https://kif.info.pl/ratujmy-fizjoterapie-masowe-opiniowanie-projektu/).

5. Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie – relacja

17 października 2021 r. w Krakowie, podczas Półmaratonu Królewskiego odbyły się 5. Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Półmaratonie.

Na starcie stawiło ponad 50 Fizjoterapeutów i Fizjoterapeutek z całej Polski. Zwycięzcami zostali:

W kategorii mężczyzn:
1. Łukasz Wietecki 1:13:14
2. Michał Kaczmarek 1:13:29
3. Adam Satława 1:20:29
4. Marek Gawin 1:23:00
5. Artem Miagkyj 1:23:03
6. Maciej Dąbrowski 1:23:17

W kategorii kobiet:
1. Patrycja Świerczek 1:33:18
2. Olga Łakomy 1:37:01
3. Justyna Woźniak 1:39:11
4. Ewa Woźnicka 1:39:46
5. Joanna Zabłocka 1:43:04
6. Aleksandra Krężel 1:43:16

Jaka jest najlepsza pozycja do spania?

Choć każdy śpi, mało kto potrafi to zrobić prawidłowo. Spać na brzuchu, plecach, a może na boku? Dowiedz się, jak przybrać prawidłową pozycję do spania i zacznij się wreszcie wysypiać.

Spanie na boku

W spaniu na boku ważne jest przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała. Głowa powinna znajdować się na równej linii z kręgosłupem. Jeśli chcemy, aby nasze ciało przyjęło najlepszą dla siebie pozycję w trakcie snu, sięgnijmy po wygodne poduszki do spania. Na tyle wysokie, by wchodziły nam między ramiona i szyję
oraz wyrównywały w ten sposób linię z kręgosłupem a przy tym na tyle niskie, by głowa nie była zbytnio wygięta do góry. Bardzo dobrze sprawdzają się w tym względzie poduszki profilowane.

Zaletą spania na boku jest szybsze usuwanie toksyn z organizmu. W każdym razie tak dowodzą badania opublikowane przez „Journal of Neuroscience”. Dzięki tej pozycji zmniejszona zostaje liczba odpadów chemicznych, które odkładają się w mózgu, co zapobiega np. chorobie Alzheimera (wynikającej m.in. z nagromadzenia się beta amyloidu w mózgu). Pozbycie się toksyn z organizmu pozwala też zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji.

Na którym boku powinniśmy spać?

Spanie na lewym boku

W związku z anatomiczną budową żołądka (przełyk łączy się z żołądkiem po prawej stronie), spanie na lewym boku jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na refluks. W nocy dochodzi zwykle do rozluźnienia dolnego zwieracza przełyku i łatwiej o zarzucanie kwaśnej treści pokarmowej z powrotem górnego odcinka drogi pokarmowej. Nie ma bowiem wówczas tak dużego ucisku na zwieracz i występuje mniejsze ryzyko pojawienia się zgagi. Oprócz leżenia na lewym boku, osobom z refluksem zaleca się uniesienie wezgłowia łóżka o 30 stopni od poziomu podłoża, jak również unikanie pozycji leżącej przynajmniej przez 3 godziny po spożytym posiłku.

Spanie na lewym boku jest pozycją, którą lekarze najczęściej polecają także kobietom w ciąży. A to dlatego, że gdy ciąża jest zaawansowana (III trymestr), spanie na wznak może powodować ucisk macicy na żyłę główną dolną. To prowadzić może do pogorszenia przepływu krwi i niedostatecznego dotlenienia dziecka oraz gorszego samopoczucia matki. Aby rosnące dziecko oraz matka czuli się dobrze i nie cierpieli z powodu problemów z niedociśnieniem, omdleniem czy obrzękiem nóg, zaleca się ciężarnym spanie na lewym boku.

Spanie na prawym boku

Spanie na prawym boku, pozwala, jak każde ułożenie na boku, odciążyć mięśnie kręgosłupa. Jeśli leżąc na boku przyjmiemy przy tym pozycję embrionalną, to jest to – według sławnego trenera snu Nicka Littlehalesa – najkorzystniejsza dla nas pozycja do spania. Spanie na prawym boku jest według Littlehalesa korzystniejsze dla osób leworęcznych, a praworęczni powinni wybierać spanie na lewym boku.

Spanie na plecach

Spanie na plecach wydaje się być najkorzystniejszą pozycją do spania, chociaż nie dla wszystkich. Na pewno odciąża wszystkie stawy, więc dla osób, które mają z nimi problemy spanie na wznak będzie jak najbardziej wskazane. A wszystko dlatego, że waga ciała podczas ułożenia na plecach rozkłada się równomiernie, żaden konkretny punkt ciała nie jest przeciążony. Z kolei spanie na plecach dla osób, które chrapią, mają astmę czy choroby serca, nie jest wskazane. Przede wszystkim dlatego, że utrudnia oddychanie. Osoby, które chrapią i tak mają już utrudniony przepływ powietrza przez drogi oddechowe (zwykle jest to spowodowane krzywą przegrodą nosową), dlatego trudniejszy dostęp do tlenu może tylko pogłębić tę dolegliwość. Zdecydowanie lepsza będzie tu pozycja na boku.

Spanie na brzuchu

Spanie na brzuchu jest najmniej korzystną pozycją. A to z tego względu, że leżąc w ten sposób, powodujemy nienaturalne wykręcanie się szyi. Ponadto, przyjmując tę pozycję, przyczyniamy się do ucisku wielu narządów wewnętrznych, co w przypadku osób o wrażliwym układzie trawiennym może powodować dyskomfort w jelitach albo cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Spanie na brzuchu sprzyja też niedokrwieniu rąk i ich odrętwieniu. Dla osób, które mimo wszystko kochają spać w tej pozycji, zaleca się nabycie specjalnej poduszki takiej jak np. poduszka TEMPUR® Ombracio, która pozwoli przyjąć bardziej komfortową pozycję podczas snu i odciążyć trochę mięśnie szyi.

Akcesoria, które pozwolą ułożyć ciało do snu

Spanie na plecach czy na boku jest korzystne dla zdrowia. Jednakże jeśli śpimy na nieodpowiednim materacu lub poduszce, to nawet najlepsza pozycja, nie pomoże nam uchronić się przed bólem kręgosłupa, czy nadwyrężeniem karku. Dlatego warto zainwestować w poduszkę ortopedyczną dobrej marki oraz wygodny i dopasowany materac, aby zawsze budzić się wypoczętym.

Dlaczego firma Tempur?

Marką, która już od dawna istnieje na rynku i ma w swojej ofercie szereg akcesoriów do spania takie jak poduszki do spania, poduszki do spania w ciąży, czy rogale podróżne, jest Tempur. To, co odróżnia je od innych, to wyjątkowy materiał, z którego są zrobione. Składa się on z wiskoelastycznych komórek, które idealnie dopasowują się do indywidualnego kształtu ciała. Jeśli więc jesteś osobą cięższą, masz nietypowe krzywizny lub wygięcia ciała, to materiał poduszki tak się do nich dopasuje, że będzie ci na niej niezwykle wygodnie. Pozwoli też na przyjęcie najbardziej korzystniej dla ciała pozycji podczas snu.

Poduszka do spania na plecach

Choć spanie na plecach jest najkorzystniejsze dla naszego organizmu, to jednak w pewnych sytuacjach np. w ciąży, powoduje ono dodatkowe przeciążenie odcinka lędźwiowego, który i tak jest już obciążony przez rosnącą macicę oraz dziecko. Wtedy niezbędna staje się poduszka do spania w ciąży – poduszka klinowa TEMPUR®. Odciąża ona dolny odcinek pleców i zapewnia komfortowe ułożenie ciała. Należy jednak pamiętać, że spanie na plecach w ciąży dopuszczalne jest jedynie w pierwszym okresie rozwoju płodu. W III trymestrze bezwzględnie poleca się spanie na boku.

Poduszka klinowa TEMPUR® przyda się jednak nie tylko kobietom w ciąży, ale też wszystkim tym, którzy narzekają na przeciążenie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i chcą wspomóc relaksację mięśni w trakcie snu. Polecana jest ona w szczególności osobom otyłym, które cierpią na otyłość brzuszną i w ten sposób nadwyrężają dolne partie kręgosłupa.

Spanie na plecach przyniesie nam więcej korzyści i lepiej odciąży odcinek lędźwiowy, jeśli będziemy zasypiać z dodatkową podpórką pod kolanami. W roli podpórki może posłużyć niewielki wałek lub też poduszka uniwersalna TEMPUR® w kształcie połowy wałka. Uniesie ona łagodnie nogi, odciążając w ten sposób kręgosłup, co sprzyjać będzie lepszemu wypoczynkowi.

Poduszka do spania na boku

Choć spanie na boku odciąża nasze mięśnie kręgosłupa, to powodować może gorszy przepływ krwi w kończynach dolnych. Zwykle gdy śpimy, trzymamy jedną nogę na drugiej. To sprawia, że krew w nodze, która jest pod spodem, gorzej krąży, a żyły i naczynia krwionośne są uciśnięte. U osób, które i tak mają słabe krążenie, może powodować to nieznaczne obrzęki nóg i uczucie ciężkości kończyn dolnych tuż po wstaniu z łóżka. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po poduszkę ortopedyczną TEMPUR® Multi, która stworzona została po to, by przyjąć zdrową pozycję do spania, bez względu na to, czy śpimy na prawym czy lewym boku. Jest ona na tyle płaska, że kiedy włożymy ją między nogi śpiąc na boku, nie odczujemy w ogóle jej obecności.

Najlepsze poduszki do podróży

Kiedy wybieramy się w daleką podróż i planujemy drzemki w autobusie, samolocie, czy pociągu, koniecznie zabierzmy ze sobą rogal podróżny. Pozwoli on nam na stabilizację karku, dzięki czemu nasza głowa nie zwiśnie nagle bezwładnie w dół, kiedy zapadniemy w głęboki sen. Takie zwisanie głowy bardzo nadwyręża mięśnie karku i może prowadzić nawet do ich uszkodzenia. Bezwładnie wisząca głowa potrafi bowiem ważyć nawet 20-30 kg, co jest bardzo dużym obciążeniem nie tylko dla szyi ale i całego kręgosłupa. Jeśli zależy nam na naszym zdrowiu i chcemy po przyjeździe na miejsce docelowe cieszyć się dobrą energią i wypoczynkiem, a nie martwić się bolącą szyją, zaopatrzmy się w poduszkę-kołnierz TEMPUR®.

X