Aktualności

Podziękowania dla ustępującego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie, Drogi Macieju

Dziękujemy Ci bardzo jako ustępującemu Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, za ogrom pracy, którą wykonałeś wraz z Krajową Radą Fizjoterapeutów i zespołem Izby w mijającej kadencji. Przez 5 lat reprezentowaliście polskich fizjoterapeutów i prowadziliście ich po nieznanych drogach. Jako Prezes zaprosiłeś do współpracy setki pozytywnych osób, specjalistów w różnych dziedzinach fizjoterapii oraz pracowników biura, którzy z życzliwością odnosili się do potrzeb fizjoterapeutów. Wspólnie zbudowaliście solidne podstawy naszego samorządu zawodowego.  Stworzyliście siedzibę Izby, rejestr fizjoterapeutów oraz procedurę nadawania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Otrzymaliśmy od Izby program do prowadzenia dokumentacji medycznej, bezpłatne szkolenia, możliwość konsultacji prawnych i byliśmy świadkami pierwszej kampanii społecznej dotyczącej fizjoterapii. Fizjoterapeuci w trudnej sytuacji otrzymywali wsparcie finansowe. Pozyskano także ogromne środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej na kolejne szkolenia dla fizjoterapeutów oraz oficjalną deklarację Ministra Zdrowia dotyczącą wzrostu wynagrodzeń fizjoterapeutów.

Drogi Prezesie, Twoja kadencja miała także wymiar naukowy. Przy Izbie stworzono punktowane czasopismo naukowe oraz magazyn poświęcony fizjoterapii. Powołano także kilkanaście Zespołów Tematycznych, a owocem ich pracy są projekty naukowe, wytyczne z zakresu fizjoterapii, poradniki dla pacjentów oraz Zasady Etyki Zawodowej. Nagradzano najlepsze prace magisterskie i wspierano publikacje naukowe.

Staliśmy się partnerem dla innych zawodów medycznych, co szczególnie widać było pierwszego dnia II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, kiedy przedstawiciele innych samorządów medycznych serdecznie nam gratulowali i bardzo ciepło wypowiadali się o Prezesie KRF. Potwierdzeniem tego jest także wysokie 22 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia (2021). Olbrzymi potencjał naszego samorządu został dostrzeżony także przez zagranicznych obserwatorów i nagrodzony podczas konferencji World Physiotherapy w Genewie.

Mijająca kadencja to wiele spotkań, wizyt w Ministerstwach, rozmów telefonicznych o każdej porze dnia i nocy, tysiące przejechanych kilometrów i kalendarz wypełniony po brzegi.

To ciężka praca Krajowej Rady Fizjoterapeutów, wiceprezesów, Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Dyscyplinarnych i Sądów.

Panie Prezesie, Maćku, na Twoje ręce składamy podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz rozwoju fizjoterapii w Polsce. Wszystkim bardzo za to dziękujemy!

Zarząd Główny SFP złożył także gratulacje na ręce nowego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasza Dybka, załączając wyrazy uznania dla wszystkich członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Nowym władzom życzymy powodzenia, godnego reprezentowania naszego środowiska i aktywnych działań na rzecz polskiej fizjoterapii.

Rozwój fizjoterapii w Polsce wymaga wysiłku i zaangażowania przedstawicieli wielu środowisk. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska pozostaje w gotowości do konstruktywnej współpracy ukierunkowanej na rozwój zawodowy fizjoterapeutów, działania naukowe, promocję fizjoterapii oraz współpracę z organizacjami reprezentującymi potrzeby polskich pacjentów.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X