News, Oddział Mazowiecki

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – relacja

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, odbyła się w dniu 27 maja 2022 r. i była organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W ramach konferencji zorganizowano trzy tematyczne sesje odbywające się równolegle:

  • Rehabilitacja I,
  • Sport I,
  • Wychowanie Fizyczne i tematy inne.

Łącznie odbyło się 87 wystąpień.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznej już OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, było miejscem, w którym studenci m. in. fizjoterapii prezentowali wyniki swoich badań naukowych dotyczących dziedziny nauk o kulturze fizycznej, propagując praktykę opartą na dowodach naukowych, a także pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności poprzez dyskusje czy uczestnictwo w wystąpieniach.

Wydarzenie propaguje integrację środowiska studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa i innych obejmując takie tematy jak: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreację, turystykę, rehabilitację, sport osób niepełnosprawnych, adaptowaną aktywność fizyczną, edukację zdrowotną, kosmetologię, pielęgniarstwo, terapię zajęciową, zarządzanie w sporcie, dietetykę w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Podsumowując stwierdzamy, iż Konferencja, która odbyła się 27 maja 2022 r. w kontakcie po bardzo długim czasie pracy w trybie hybrydowym czy online, była udana i z sukcesem umożliwiła spotkanie się młodym naukowcom, dyskusję i stworzyła miejsce interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu, integrując społeczeństwo studentów z całej Polski.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X