News, Oddział Pomorski

Relacja ze spotkania stowarzyszeń w Estonii

We wrześniu odbyło się w Estonii spotkanie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fizjoterapeutycznych z państw nadbałtyckich. Dalia Woźnica z pomorskiego oddziału terenowego SFP została zaproszona na Uniwersytet w Tartu do zaprezentowania przyszłych trendów i perspektyw fizjoterapii w Polsce. Swój wykład przedstawiła podczas sesji fizjoterapeutycznej XI Międzynarodowej Konferencji „Science, Sport and Medicine”. 

Konferencja była także okazją do spotkania współorganizatorów, przedstawicieli Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów z reprezentantami Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Łotewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii. 

Celem spotkania było omówienie aktualnego statusu zawodowego w państwach nadbałtyckich, oraz nakreślenie przyszłych planów współpracy. 

Estonia wprowadza ważne dla fizjoterapeutów zmiany w ustawie, które poprawią dostępność i jakość usług. Wprowadza się wymogi licencyjne (prawo wykonywania zawodu), zrównuje się status fizjoterapeutów ale także logopedów oraz psychologów klinicznych z zawodami medycznymi oraz wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Od października 2023 roku fizjoterapeuci, logopedzi i psycholodzy kliniczni będą mieli prawo rozpocząć świadczenie usług opieki zdrowotnej jako niezależni świadczeniodawcy kontraktując usługi bezpośrednio z kasą chorych. 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X