Pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” odbywa się tegoroczne forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedstawiciele SFP są uczestnikami i prelegentami na Forum.

Dr Marta Podhorecka, członek zarządu SFP wraz z dr Radosławem Perkowskim, członkiem oddziału kujawsko-pomorskiego prowadzą warsztaty z symulatorem odczuć starczych. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych oraz promowanie fizjoprofilaktyki, jako skutecznego środka pozwalającego osobom starszym lepiej funkcjonować i wykonywać wiele codziennych czynności.

Dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP był moderatorem panelu „Wyzwania dla powojennej rehabilitacji. Jak pozostać niezłamanym”. Partnerem debaty jest inicjatywa „Unbroken”, która działa na rzecz stworzenia wzorcowego szpitala rehabilitacyjnego we Lwowie.  Podczas panelu rozmawiano o olbrzymich wyzwaniach, jakie stoją przed ukraińskim system rehabilitacji. Podkreślano niespotykaną skalę potrzeb spowodowaną działaniami wojennymi: ranni zarówno cywile jak i wojskowi to jedna grupa pacjentów, druga to, ci którzy nie mogli ze względu na sytuację otrzymywać odpowiedniego leczenia i będą przez lata borykać się ze skutkami wielu chorób. Pacjentów będzie więc znacznie więcej niż w „normalnej” sytuacji. Nowy system powinien być więc gotowy do szybkiego przyjęcia i  rehabilitacji setek tysięcy pacjentów. Sytuacja jest nadzwyczajna i zapewne bez wsparcia innych krajów nie będzie możliwe zbudowanie nowego systemu. Pierwszym podstawowym problemem jest brak kadry medycznej w zakresie rehabilitacji. Konieczne jest szybkie zwiększanie jej. W ponad 43 mln Ukrainie jest tylko zaledwie ok. 1 tysiąca fizjoterapeutów. Dla porównania w blisko 38 mln Polsce jest ponad 70 tys. fizjoterapeutów. Ukraińscy paneliści, podkreślali, iż docelowo pragną budować podobną jak w Polsce pozycję fizjoterapeuty, który jest samodzielnym specjalistą medycznym.  Sytuacja braków kadrowych dotyczy także lekarzy z praktycznie wszystkich specjalności, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego.

Edukacja i transfer wiedzy jest pierwszym wyzwaniem. Drugim problem, na który wskazywano są także olbrzymie problemy infrastrukturalne, które obecnie przez zniszczenia wojenne mają olbrzymią skalę. Odbudowana infrastruktury wymaga znaczących nakładów finansowych.

Jestem pewien, że polscy fizjoterapeuci mogą być bardzo pomocni ukraińskim kolegom. W I kadencji KIF mocno stawialiśmy na współpracę międzynarodową. My uczyliśmy się od najlepszych i czerpaliśmy najlepsze wzorce, teraz czas przekazać je dalej – mówił Maciej Krawczyk. – Pamiętać jednak musimy, że sytuacja jest nadzwyczajna. I myślę, że jest konieczne także nadzwyczajne wsparcie. Celem jest zbudowanie nowoczesnego systemu rehabilitacji, a to wymaga wiedzy i funduszy – dodał wiceprezes SFP.

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X