Warsztaty

Opłata manipulacyjna

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mimo dobrej woli i starań Zarządu SFP oraz osób zapraszanych do prowadzenia warsztatów z przykrością odnotowujemy liczne nieobecności na zaplanowanych warsztatach Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członkowie SFP wcześniej zgłaszający i potwierdzający  swoje zainteresowanie udziałem w warsztatach nie pojawiają się, pozbawiając tym samym możliwości skorzystania z nich inne osoby zapisane na listy rezerwowe.

Wyżej wymieniona sytuacja pozostaje niezrozumiała zarówno dla członków oczekujących na miejsce jak i dla prelegentów poświęcających swój prywatny czas, a także właścicieli, którzy nieodpłatnie udostępniają członkom Stowarzyszenia gabinety i sale konieczne do przeprowadzenia warsztatów i wykładów.   

Ponadto organizacja tego przedsięwzięcia wymaga dodatkowego zaangażowania czasowego ze strony pracowników biura SFP oraz wykorzystania środków finansowych, które pochodzą z Naszych wspólnych składek.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął uchwałę o wprowadzeniu opłaty manipulacyjnej za uczestnictwo w warsztatach począwszy od września 2012. Wysokość opłaty wyniesie 15 zł dla członków SFP i 150 zł dla fizjoterapeutów nie będących członkami SFP. Opłata manipulacyjna pozwoli na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura i drukiem dyplomów dla osób uczestniczących w warsztatach. 

Opłatą objęci zostaną wszyscy, którzy wyrażą chęć zapisania się na warsztaty począwszy od 01.09.2012.

Z poważaniem 
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

  

 
Poprzedni artykułNastępny artykuł
X