Brak wydarzeń we wskazanym czasie

Minione warsztaty

[ultimate_heading main_heading=”Zastosowanie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (metody McKenziego) w praktyce klinicznej” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący mgr Jacek Tuz i mgr Rajmund Tomczakowski instruktorzy Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji sala SW 4

1 marca 2018 r. w godzinach 19.00-21.30

Więcej informacji: mazowiecki@sfp.fizjoterapeuci.org

Maksymalnie 100 osób.

[ultimate_heading main_heading=”Praca Fizjoterapeuty w dysfunkcjach przepony” alignment=”left”][/ultimate_heading]

17 lutego – godzina 10:00

prowadzący: mgr Arseniusz Burkiewicz oraz spotkanie Informacyjne KRF

Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola.

Zarząd Oddziału Podkarpackiego SFP

[ultimate_heading main_heading=”Praca Fizjoterapeuty w dysfunkcjach przepony” alignment=”left”][/ultimate_heading]

20 stycznia godzina 10:00 „Praca Fizjoterapeuty w dysfunkcjach przepony” oraz spotkanie Informacyjne KRF

prowadzący: mgr Arseniusz Burkiewicz
Miejsce:
Kolbuszowa ul.Piłsudskiego 53B
NZOZ Burkiewicz-Centrum Fizjoterapii
[ultimate_heading main_heading=”Spastyczność kończyny górnej – postępowanie terapeutyczne” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący: Dr Agnieszka Śliwka – IBITA Basic Bobath Instructor

Termin: 12.12.2017 r. (wtorek) godz. 19.00

Miejsce: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Skawińska 8

(sala seminaryjna na parterze obok auli)

Ilość miejsc ograniczona, maksymalnie 20 osób. Opłata manipulacyjna 15 zł.

[ultimate_heading main_heading=”Postępowanie w padaczkach i pierwsza pomoc przedmedyczna” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący: mgr Łukasz Gajos (fizjoterapeuta, ratownik medyczny)
Termin: 23.11.2017r. (czwartek) godz.18.30
Miejsce: PCRF, ul. Golikówka 6

Ilość miejsc ograniczona. Opłata manipulacyjna 15 zł.

[ultimate_heading main_heading=”Diagnostyka i terapia neurokinezjologiczna wg Vojty – podstawy neurofizjologiczne; uzupełnienie części praktycznej.” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący: mgr Wojciech Dutka, certyfikowany terapeuta metody Vojty, IVG

Termin: 19.10 (czwartek) godz.18.30

Miejsce: PCRF, ul. Golikówka 6 Kraków

Zgłoszenie udziału w warsztatach prosimy kierować na: malopolski@sfp.fizjoterapeuci.org

[ultimate_heading main_heading=”Wprowadzenie do koncepcji Maitland. Różnicowanie problemu pacjenta: odc.lędźwiowy kręgosłupa – stawy krzyżowo biodrowe – biodro.” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący: Daria Frozyna, Licencjonowany terapeuta Koncepcji Maitland, Asystent IMTA

10.05.2017(środa) godz. 18-21

Miejsce: szpital św. Rafała, ul. Adama Bochenka 12, Kraków

Liczba osób: 20 osób

Ze względu na charakter warsztatów proszę mieć strój sportowy.

[ultimate_heading main_heading=”Wykłady dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Łódzki
Zaprasza na wykłady dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego

Kiedy: 10.12.2016 roku, rozpoczęcie o godz. 11.00
Miejsce: CM TriMedic ul. Kopcińskiego 69/71 Łódź

Wykład 1 (rozpoczęcie o godz. 11.00): Mózgowe porażenie dziecięce – aktualny stan wiedzy. Wykład oparty o najbardziej aktualne amerykańskie, brytyjskie i australijskie wytyczne oraz konsensus EACD.
Prowadzący: dr n. med. Błażej Pruszczyński*

Wykład 2 (rozpoczęcie o godz. 12.00): Zaburzenia funkcji kończyny górnej u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadzący: mgr Adam Markiewicz**

*Specjalista ortopeda i traumatolog, adiunkt w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w UM w Łodzi. Członek licznych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (EPOS), Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwoju (AACPDM), Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (POSNA), Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (PPOS, aktualnie pełni funkcję sekretarza), International Hip Dysplasia Institute, European Academy of Childhood Disability. Stypendysta: Erasmus/Socrates, EPOS i POSNA Główne zainteresowania: dysplazja stawu biodrowego, MPDz, stopa dziecięca. Publikuje z tych zagadnień w recenzowanych czasopismach.

** magister fizjoterapii, młodszy asystent w Klinice Neurologii ICZMP w Łodzi, wykładowca UM w Łodzi, terapeuta NTD-Bobath. Uczestnik i prowadzący badania naukowe z kręgu zaburzeń neurologicznych mających wpływ na ruch.

[ultimate_heading main_heading=”Zlecanie wyrobów medycznych. Aktualne informacje” alignment=”left”][/ultimate_heading]

1.12.2016 (czw) g. 18:30 – 20:00
PCRF ul. Golikówka 6, Kraków

Prowadzący: Marta Malarczyk i Emilia Maśnik

Dodatkowo odbędzie się wspólne planowanie kolejnych tematów warsztatów oraz podsumowanie minionego roku.

[ultimate_heading main_heading=”PRIORYTETY REEDUKACJI FUNKCJI RUCHOWYCH W OKRESIE WCZESNYM PO UDARZE MOZGU” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Prowadzący: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Data: 25.06.2016r.
Godzina: 9.00
Miejsce: Radom, ul. Krychnowicka 1

Zapisy: mazowiecki@sfp.fizjoterapeuci.org

[ultimate_heading main_heading=”Powięziowe metody leczenia dysfunkcji stawu kolanowego” alignment=”left”][/ultimate_heading]

19.05.2016 godz.18:30
PCRF Votum ul. Golikówka 6

Tematyka warsztatów:
– omówienie roli powięzi
-przedstawienie przykładowych sposobów pracy z powięzią na przykładzie wybranych dysfunkcji stawu kolanowego

Grzegorz Gargas mgr fizjoterapii
dyplomowany terapeuta metody Fascial Distorion Model ( EFDMA)
dyplomowany terapeuta metody Fascial Manipulations

Opłata manipulacyjna 15 zł
Liczba miejsc ograniczona: 20

[ultimate_heading main_heading=”Hallwick w pracy z dziećmi – zajęcia praktyczne” alignment=”left”][/ultimate_heading]

20 kwiecień 2016 17:30 – 19:30
Basen Radosna Nowina w Piekarach k. Krakowa

Wykładowcy: Anna Olasińska i Maciej Kampa

Warunki uczestnictwa:
uczestnik warsztatów po zapisaniu i opłaceniu udziału warsztatach (opłata 15 zł na konto Stowarzyszenia FP) oraz opłaca sobie wstęp na basen (przy kasie – ok 15zł), a także posiadać strój kąpielowy (czepki nie są wymagane).

Spotykamy się na terenie pływalni ok. 20 min wcześniej (17:25).

Plan warsztatów:
– zabawy i aktywności i Hallwick – ćwiczenia na sobie
– sesja z dziećmi z niepełnosprawnościami

Info basenu w Piekarach: http://www.basen.radosnanowina.pl
Możliwość dojazdu liniami autobusowymi 249 i 259 z Salwatora.

[ultimate_heading main_heading=”Dokumentacja Fizjoterapeutyczna zgodna z wytycznymi ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)”][/ultimate_heading]

30 kwiecień 2016 10:00 – 11:30 
Budynek internatu żeńskiego (świetlica I piętro), Władysława Broniewskiego 8, Szczecin, Polska

Prowadzenie Aleksander Lizak – PT,IPNFA Advanced Instructor

Jednocześnie informujemy, iż bezpośrednio po warsztacie odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Pytania i zapisy prosimy kierować do: Radosław Dzikoń: fizjo@autograf.pl; 601360327

Prosimy o rejestrację mejlową lub telefoniczną.

X