Warsztaty w Kłodzku

18 stycznia 2014 r. w Kłodzku odbyły się warsztaty pod tytułem „Wybrane elementy metody PNF we wczesnej rehabilitacji klinicznej po uszkodzeniu OUN”. Warsztaty poprowadził mgr Kamil Kaczka. Uczestnicy warsztatów mogli m.in. dowiedzieć się jak budować prawidłowe napięcie mięśniowe we wczesnej interwencji u pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego oraz co to jest kontrola posturalna i jak nad nią pracować.

Zapraszamy do fotorelacji:

Read more

Konferencja Naukowa w Szczecinie

W sobotę 14 grudnia 2013 roku, w auli Wydziału Teologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, spotkali się fizjoterapeuci oraz inni specjaliści na Konferencji Naukowej „Relacja z pacjentem jako istotny element pracy terapeuty„.

W konferencji wzięło udział wielu studentów oraz specjalistów związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia. To druga już konferencja naukowa w Szczecinie organizowana m.in. przez Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Współorganizatorem konferencji był Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Aleksandra Dobek – członek Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz pracownik naukowy – Zakładu Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Licznie zgromadzenia goście mogli wysłuchać interesujących prezentacji.

Poruszana problematyka  dotyczyła relacji terapeuta – pacjent, komunikowania się w wymiarze często poza werbalnym. Tam, gdzie brak możliwości mówienia przez pacjenta nie jest przeszkodą w jego rozumieniu i wychodzeniu na przeciw jego aktualnych potrzeb.

Konferencja miała wymiar bardzo praktyczny, a to za sprawą zaproszonych prelegentów

Wśród nich m.in. mgr Lidia Łukaszewicz – neurologopeda ze Szczecina, mgr Anna Dolczewska – Samela – psycholog kliniczny z Poznania, dr Maciej Krawczyk – fizjoterapeuta z Instytutu Neurologii i Psychiatrii z Warszawy, mgr Tomasz Borowski – fizjoterapeuta ze Starogardu Gdańskiego, mgr Wojciech Kozłowski – fizjoterapeuta i terapeuta SI z Poznania oraz Piotr Szczotka – dyplomowany masażysta z Poznania.

Konferencję zakończył Radosław Dzikoń – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska „To kolejny sukces nas wszystkich – ludzi skupionych wokół osób oczekujących pomocy

Szczególne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Borowskiego i Wojciechowi Garczyńskiemu, za wsparcie i zaangażowanie się w prace komitetu organizacyjnego. Pragniemy również podziękować firmie Rehamil ze Szczecina oraz Pani Magdalenie Świderskiej za pomoc i wsparcie finansowe.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za to szczególnie cenne spotkanie

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska:

Barbara Krzyżanowska

Magdalena Świderska

Maciej Kasprzak – Dżyberti

Kamil Woźniewski

Radosław Dzikoń

Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku

Dolnośląska Izba Lekarskiej oraz Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w projekcie

„Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku”

 

W ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku”, nr WND-POKL.08.01.01-02-388/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowanego przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Dolnośląską Izbę Lekarską.

Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli lub współwłaścicieli MMŚP, z branży ochrony zdrowia, działających na obszarze Dolnego Śląska, które dotąd nie korzystały z pomocy POKL w ramach szkoleń objętych pomocą publiczną i w przeciągu 3 lat nie otrzymały pomocy de minimis (lub wartość otrzymanej pomocy łącznie ze wsparciem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 200 tys. euro).

Uczestnikami szkolenia mogą zostać:

Lekarze, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, chirurgii dziecięcej, medycyny ogólnej, rehabilitacji medycznej; (16 osób) lub

Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem; (30 osób)

Celem projektu jest zwiększenie liczby lekarzy, posiadających uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania różnych form aktywności ruchowej, oraz zwiększenie liczby/kompetencji Fizjoterapeutów działających na terenie Dolnego Śląska.

 

Rekrutacja trwa do końca marca 2014!

Szczegółowych informacji udziela biuro Projektu:

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przemysław Sieradzki
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
tel. 71 342 23 50, fax. 71 342 23 39 mob. 662 196 234

Regulamin rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@dilnet.wroc.pl

Plan spotkania członków Zachodniopomorskiego Oddziału SFP

Szanowne koleżanki fizjoterapeutki, Szanowni fizjoterapeuci, Drodzy członkowie SFP

Zapraszamy serdecznie na SPOTKANIE CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA FIZJOTERAPIA POLSKA

Termin: 13.12.2013 Miejsce i godzina:17:00 SZCZECIN, ul. Sikorskiego 12, gabinet fizjoterapia 3D

PROSZĘ O POTWIERDZENIE SWOJEGO UCZESTNICTWA: fizjo@autograf.pl 

Plan spotkania:

1. Wybór przewodniczącego spotkania.
2. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału Zachodniopomorskiego SFP w roku 2013.
3. Akceptacja planu działania Oddziału w oparciu o kalendarz warsztatów i imprez na rok 2014.
4. Aktualne informacje z biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
5. Informacje o aktualnej sytuacji projektu ustawy dla Zawodu Fizjoterapeuty.
6. Wolne wnioski.

Czas spotkania ok.2h

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego SFP:

Barbara Krzyżanowska
Magdalena Świderska
Maciej Kasprzak-Dżyberti
Kamil Woźniewski
Radosław Dzikoń

Spotkanie organizowane przez Oddział Podkarpacki

STOWARZYSZENIE FIZJOTERAPIA POLSKA ODDZIAŁ PODKARPACKI

Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na ostatnie w tym roku spotkanie organizowane przez Oddział Podkarpacki Naszego Stowarzyszenia

14 Grudnia 2013 r. godz. 15.00

Rehamed Center, Tajęcina 66a

1.Wykład Pana Aleksandra Lizaka „Fizjoterapeutyczna dokumentacja filmowo-opisowa ICF na przykładzie pacjenta po urazie mózgowo – czaszkowym

2.Dyskusja w trakcie której poruszone zostaną tematy:

•aktualnej sytuacji projektu ustawy dla Zawodu Fizjoterapeuty

•informacji związanych z przystąpieniem SFP do Rehabilitation International Poland (informacje dotyczące klasyfikacji ICF)

•sytuacja osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec nowych rozporządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia

•plan proponowanych warsztatów na 2014 rok

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Terapia manualna w ujęciu holistycznym- stopa

Drodzy Członkowie!

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Podkarpacki. Warsztat odbędzie się 14 listopada (czwartek) w Instytucie Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Warszawskiej 26A. Poprowadzi go doświadczony zespół terapeutów: Arseniusz Burkiewicz, Tomasz Mach oraz Marcin Jonkisz.

Chcielibyśmy Wam także oznajmić, iż listopadowym warsztatem rozpoczynamy cykl  spotkań z serii „Terapia manualna w ujęciu holistycznym” . Na pierwszy „ogień”  idzie STOPA. W czasie warsztatu zmierzymy się z jej biomechaniką, a także dowiemy się jakie okolice ciała mogą mieć tendencję do zaburzenia funkcji w czasie dysfunkcji stopy.

Aby uczestniczyć w warsztacie należy posiadać aktualną legitymację członkowską oraz dokonać opłaty w wysokości 15 zł na konto:

Nr 23 1020 1097 0000 7602 0193 8604

W tytule wpisując: Imię i Nazwisko+ listopadowy warsztat Rzeszów”

Pragniemy Was również poinformować, a w zasadzie przypomnieć, że prowadzący warsztat nie pobierają żadnych środków finansowych. Wpłacane pieniążki przeznaczane są w całości na cele statutowe Naszego Stowarzyszenia.

Pamiętaj!!!-> 14 listopada (czwartek) godzina 19.00

„Terapia manualna w ujęciu holistycznym- stopa”           

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Warszawska 26A

 Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w warsztatach!!!!!

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE Pomorskiego Oddziału Terenowego SFP

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 26 października 2013 roku, odbyło się Gdańsku SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE Pomorskiego Oddziału Terenowego SFP.

W spotkaniu wzięło udział około 20 członków SFP mieszkających na terenie Województwa Pomorskiego.

Bardzo zachęcamy wszystkich FIZJOTERAPEUTÓW z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO do zapisywania się szeregi SFP. Te osoby, które są już członkami SFP, a mają jako swój oddział macierzysty – inny oddział niż pomorski (np. mazowiecki, zachodniopomorski itp.) – proszone są o zgłaszanie się do biura Zarządu Głównego SFP (mailowo: biuro@fizjoterapeuci.org lub telefonicznie: 601 719 721), w celu dokonania zmiany na ODDZIAŁ (właściwy) POMORSKI.

Ukonstytuowały – się Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna – w składzie:

Zarząd:

Dalia Woźnica – Prezes – pomorski@fizjoterapeuci.org
Łukasz Rolka
Halina Kwiatek
Tomasz Felczak
Joanna Balana

Komisja Rewizyjna:

Karolina Kwiatek
Anna Gotartowska
Natalia Dejk

Adres siedziby Oddziału Pomorskiego: 

ul. Jacka Soplicy 7, 80-119 Gdańsk

Nowy zarząd Oddziału Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Wczoraj 19.09.2013r. odbyło się spotkanie Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
Na zebraniu wybrany został nowy zarząd, w którego skład wchodzą:

Prezes- Michalina Czarnota
Zastępca Prezesa- Tomasz Mach
Barbara Cyran-Grzebyk
Marcin Jonkisz
Arseniusz Burkiewicz

Przedyskutowane były również sprawy bieżące, podsumowanie działalności SFP oraz plany na przyszły rok.

Chcielibyśmy wszystkim podziękować za obecność oraz zachęcić pozostałych Członków do udziału w spotkaniach. Pamiętajmy każdy głos jest ważny.
Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć o płaceniu składek członkowskich. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz do promowania naszej grupy zawodowej.

Planowane będą warsztaty na rok 2014. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją wiedzą i poprowadzić warsztaty prosimy o kontakt : michalinaczarnota@wp.pl

X