Konferencje i spotkania

Project HERMES fizjoterapia oddechowa

Europejski sylabus dla podyplomowej edukacji w fizjoterapii oddechowej: Project HERMES fizjoterapia oddechowa

Choroby płuc stanowią jedną z wiodących i wciąż rosnących przyczyn umieralności w Europie (1). Wśród tych chorób, infekcje dolnych dróg oddechowych i Przewlekła Obstrukcyjna Choroba Płuc (POChP) są najczęstszą przyczyną śmierci, niepełnosprawności i kosztów związanych z wydatkami na leczenie i hospitalizację. Według danych Narodowego Programu Zdrowia szacuje się, że w Polsce żyje obecnie około 6 milionów pacjentów z POChP, w tym tylko 2 miliony zdiagnozowanych (2). Dlatego tez, jednym z celów strategicznych tego programu jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób przewlekłych układu oddechowego.

Fizjoterapia oddechowa pełni bardzo istotną rolę w procesie leczenia, usprawniania i opieki nad pacjentami z chorobami płuc (1). Poprzez szeroki zakres działania fizjoterapeuci leczą pacjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, od pacjentów w stanie krytycznym, ostrym czy też w przewlekłym w szpitalach, przychodniach lub też centrach rehabilitacji. Fizjoterapeuci odgrywają również istotną rolę w promowaniu zdrowego trybu życia poprzez zalecania o aktywności fizycznej czy też rzuceniu palenia. Fizjoterapeuci na podstawie badania pacjenta decydują o wykorzystaniu zindywidualizowanego leczenia terapeutycznego, które opiera się na oczyszczaniu drzewa oskrzelowego, unormowaniu oddechu i zmniejszenie zadyszki, optymalizacji pracy mięśni oddechowych przy użyciu nieinwazyjnej wentylacji, treningu fizycznego czy rehabilitacji. Upośledzenie oczyszczania oskrzeli nie dotyczy jedynie chorych z chorobami płuc, ale może dotknąć każdego pacjenta i prowadzić do ciężkich powikłań lub nawet śmierci. Dlatego też, ta grupa profesjonalistów opieki zdrowotnej pełni kluczową rolę w leczeniu pacjentów z chorobami płuc i zaburzeniami oczyszczania oskrzeli, także istotny jest odpowiedni trening specjalistów z tego zakresu fizjoterapii.

Edukacja fizjoterapeutów w Europie jest obecnie bardzo zróżnicowana, a w zakresie fizjoterapii oddechowej to zróżnicowanie jest nawet większe. To powoduje, że wymiana zawodowa wśród profesjonalistów opieki zdrowotnej w tym regionie jest utrudniona.  Określenie, kto jest ekspertem z dziedziny fizjoterapii oddechowej, jest niejednoznaczne zarówno dla pacjentów jak i w prowizji usług zdrowotnych.

Grupa robocza Europejskiego Stowarzyszenia Oddechowego (ERS), wraz z innymi zainteresowanymi, Europejskie Towarzystwo Opieki Oddechowej (ERCA) i narodowi eksperci zebrali się by zidentyfikować różnice i podobieństwa, i aby uzgodnić konsensus określający zakres podyplomowej edukacji dla fizjoterapeutów oddechowych. Utworzony sylabus składa się z modułów, które uzyskały wysoki poziom zgodności i można je podzielić na dwa kierunki dla fizjoterapeutów pracujących z dorosłymi pacjentami i w pediatrii.

Moduły wraz z zawartym w nich zakresem tematów są dostępne tu: http://ow.ly/zYkOD

Więcej informacji związanych z metodami i etapami prac nad sylabusem zostały opublikowane tutaj: http://breathe.ersjournals.com/content/10/3/220.full

1.Europejska Biała Księga Płuc (European Lung White Book).2015.  Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) i Europejska Fundacja Płuc (ELF) http://www.erswhitebook.org/about/

2.Narodowy Program Zdrowia. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r. http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/12494/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf

Agnieszka Lewko

Przygotowano w imieniu członków grupy roboczej European Respiratory Society (ERS) Respiratory Physiotherapy (syllabus development): Thierry Troosters, Fabio Pitta, Agnieszka Lewko, Beatrice Oberwaldner, Deniz Inal-Ince, Enrico Clini, Johanna Williams, Kathleen Grant, Michelle Chatwin, Rik Gosselink, Margareta Emtner

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X