Aktualności, Konferencje i spotkania

IV Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

8 czerwca 2018 roku z inicjatywy zespołu fizjoterapeutów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Włodzimierza Samborskiego, kierownika Katedry Reumatologii i Rehabilitacji, odbył się IV Wielkopolski Dzień Fizjoterapii. Tego dnia w Centrum Kongresowo Dydaktycznym UM spotkali się wybitni przedstawiciele fizjoterapii polskiej reprezentujący wszystkie wiodące uczelnie wyższe, jak również organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej oraz prawa medycznego w tym zakresie.

Wielkopolski Dzień Fizjoterapii skierowany był przede wszystkim do fizjoterapeutów- praktyków, dydaktyków, studentów i innych osób zainteresowanych. Tematyką tegorocznych obrad był „Proces starzenia się społeczeństwa jako wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii”. W tym roku na w/w konferencję przybyło ponad 250 uczestników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz Konsultant krajowy w zakresie geriatrii Prof. dr hab. Tomasz Kostka. Ponadto, konferencja objęta była patronatami Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, a także czasopisma: Physiotherapy, Acta Balneologica, Advances in Rehabilitation, Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja. Natomiast patronatem medialnym konferencję objęło Radio Poznań.

Oficjalnym otwarciem konferencji było wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów- Prof. dr hab. Macieja Krawczyka. Program konferencji podzielony był na dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana była „Wyzwania fizjoterapii geriatrycznej”, druga to „Internistyczne problemy wieku starszego”. Każdy z bloków tematycznych wypełniony był interesującymi wykładami specjalistów- autorytetów, reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski. Dodatkową wartością obchodów IV Wielkopolskiego Dnia Fizjoterapii były warsztaty. Uczestnicy po części wykładowej mogli skorzystać z części praktycznej- warsztatowej. Dzięki temu w małych grupach dydaktycznych można było nabyć praktycznych umiejętności w wybranych dziedzinach, dotyczących m.in. rehabilitacji pulmonologicznej, kardiologicznej, neurologicznej i wiele innych.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X