Aktualności

List Otwarty do Prezesów Towarzystw Naukowych

Szanowni Państwo,

Polska jest jednym z ostatnich państw w Unii Europejskiej, w którym nie istnieją zapisy określające kim jest fizjoterapeuta, jakie ma prawa i obowiązki. Fizjoterapeuci od ponad 20 lat czekają na Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Wieloletnie starania fizjoterapeutów, Ministerstwa Zdrowia, polityków, różnych organizacji i instytucji doprowadziły do powstania Ustawy, która została przyjęta przez Sejm i Senat  i teraz czeka na podpis Pana Prezydenta.

Polska jest, obok Wielkiej Brytanii, krajem o najdłuższych tradycjach kształcenia fizjoterapeutów w ramach szkolnictwa wyższego. Fizjoterapeuci w Polsce kończą obecnie studia licencjackie i magisterskie. Ponad 80% fizjoterapeutów posiada tytuł magistra, a ponad 3000 tysiące uzyskało tytuły naukowe doktora, doktora habilitowanego lub profesora. Ustawa uzyskała szerokie poparcie społeczne w postaci listów poparcia od stowarzyszeń pacjentów, fundacji oraz innych organizacji i instytucji związanych z systemem ochrony zdrowia. Dokument został także poparty przez wielu sportowców, w tym Kadrę Polski Siatkówki, Kadrę Polski Piłki Nożnej oraz Kadrę Polski w skokach narciarskich, kluby sportowe oraz znanych reprezentantów świata nauki i sztuki. Do Kancelarii Prezydenta dotarło w tej sprawie kilka tysięcy listów od obywateli polskich.

Poparcie dla Ustawy wystosowało wielu znanych lekarzy, profesorów medycyny,  kierowników klinik, kierowników oddziałów, dyrektorów szpitali a  w tym kilku Konsultantów Krajowych w największych dziedzinach medycyny. Środowisko fizjoterapeutów jest im niezmiernie wdzięczne za słowa poparcia i docenienie naszego zawodu. Taka postawa, zgodna z tendencjami na świecie daje olbrzymie nadzieje na rozwój współpracy oraz lepsze efekty leczenia.

Niestety od kilku miesięcy trwa intensywna i szokująca dla nas kampania przedstawicieli Izby Lekarskiej przeciwko Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Wypowiadane publicznie krzywdzące opinie sugerujące, iż fizjoterapeuci nie są zawodem medycznym, nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, stanowią zagrożenie dla pacjentów oraz dążą do diagnozowania pacjentów odbierając kompetencje lekarzom, wprowadzają w błąd opinię publiczną, środowisko medyczne i godzą w dobre imię naszej grupy zawodowej.

Szanujemy lekarzy za ich wiedzę i umiejętności. Nie wyobrażamy sobie fizjoterapii bez współpracy z lekarzami. Z całą odpowiedzialnością podkreślamy, że nasze środowisko NIGDY nie dążyło do przejęcia kompetencji lekarzy i nie wyrażało chęci do stawiania diagnozy medycznej. W ustawie zapisane jest wyłącznie prawo do przeprowadzenia badania funkcjonalnego polegającego na ocenie umiejętności ruchowych pacjenta, jakości wykonywanych ruchów oraz struktur i funkcji narządu ruchu. Prawo do wykonania takiego badania mają fizjoterapeuci w innych krajach i stanowi ono podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia fizjoterapii. W ramach programów kształcenia fizjoterapeutów istnieje od wielu lat przedmiot “Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji”, który przygotowuje fizjoterapeutów do wykonywania badania funkcjonalnego w ortopedii, neurologii, pediatrii, geriatrii, chorobach wewnętrznych i innych dziedzinach. Ustawa wprowadza odpowiedzialność zawodową, co wręcz zmusi fizjoterapeutów do zintensyfikowania współpracy z lekarzami.

W obecnej, jakże ważnej i trudnej dla nas chwili, zwracamy się do Państwa z prośbą o pozytywne zaopiniowanie naszej Ustawy. Prosimy o przeczytanie Ustawy i jej poparcie. Wierzymy, że środowisko medyczne udzieli nam wsparcia. Nikt nie posiada wiedzy absolutnej, nawet lekarze. Medycyna wymaga współpracy wielu środowisk, a każdy zawód  w związku ze zdobytym wykształceniem posiada pewną odrębność i niepowtarzalność.

Bardzo prosimy Państwa o wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Warszawa, 15 października 2015 roku.

List w formacie PDF

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X