Ustawa o zawodzie

Listy do posłów oraz interpelacje poselskie

Koleżanki i Koledzy,

Po sukcesie wrześniowej akcji medialnej, która miała na celu dotarcie do jak najszerszego grona tzw. opinii publicznej – z informacjami o braku Ustawy regulującej nasz zawód oraz niebezpieczeństwami na jakie z tego tytułu są narażeni Pacjenci – w dniu 23 września 2013 roku Zarząd SFP wystosował list do Posłów na Sejm reprezentujących Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W liście tym poprosiliśmy o wsparcie naszych działań  w kwestii procedowania złożonego przez nas Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.

Pełna treść listu jest tutaj: list do Posłów

Nasz apel spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony parlamentarzystów czego efektem było spotkanie członków zarządu SFP z Panią Poseł Joanna Fabisiak w dniu 21.10.2013 oraz spotkanie z Panem Posłem Marcinem Święcickim w dniu 25.10.2013.

Kolejnym efektem naszego pisma były interpelacje poselskie złożone przez grupy posłów bezpośrednio do Ministra Zdrowia.

Teksty złożonych interpelacji poselskich:

Interpelacja złożona przez Posła Marcina Święcickiego

Interpelacja złożona przez Posłów Arkadego Fiedler oraz Krzysztofa Gadowskiego

Interpelacja złożona przez Posła Józefa Lassota wraz z grupa posłów

Interpelacja złożona przez Posłankę Joannę Fabisiak

Odpowiedzi Ministra Zdrowia na interpelacje poselskie

Odpowiedź MZ na interpelację poselską Pani Poseł Joanny Fabisiak

Mamy nadzieję, że to wsparcie wpłynie pozytywnie na tryb prac nad Projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. O dalszych inicjatywach będziemy Was na bieżąco informować.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X