Aktualności

Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań

W dniu 20.11.2017 roku odbyła się w Sejmie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza prawno–porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu, Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, organizacji Pacjentów oraz członkowie zarządu SFP.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Wypych, Poseł na Sejm RP. Jeden z wykładów, zatytułowany „ Zorientowana na cel fizjoterapia w procesie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej”, wygłosił Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk.

Do panelu dyskusyjnego otwierającego konferencję została zaproszona dr Agnieszka Stępień, która omówiła działania podejmowane przez fizjoterapeutów na rzecz organizacji Pacjentów. Przedstawiła również oczekiwania Pacjentów i ich rodzin odnośnie zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Do najbardziej pożądanych zmian należą:

  1. Kompleksowa opieka medyczna – konieczność stworzenia specjalistycznych ośrodków, przeznaczonych dla osób z określonym rozpoznaniem
  2. Szybka diagnostyka i dostęp do specjalistów – lekarzy i fizjoterapeutów
  3. Więcej refundowanych usług w zakresie fizjoterapii
  4. Kształcenie specjalistyczne lekarzy i fizjoterapeutów
  5. Programy edukacyjne, poradniki dla Pacjentów
  6. Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego
  7. Asystenci dla osób niepełnosprawnych
  8. Refundacja leków
  9. Fizjoterapia domowa
  10. Opieka psychologów.

Dziękujemy Organizatorom za możliwość czynnego udziału w konferencji, która być może zainicjuje szereg korzystnych zmian w systemie rehabilitacji w Polsce i przyczyni się do poprawy zdrowia, sprawności i jakości życia wielu Polaków.

Zarząd SFP

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X