Ustawa o zawodzie

Specjalizacja w dziedzinie Fizjoterapii – stanowisko zarządu SFP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Bardzo dziękujemy za liczne wypowiedzi na Facebooku dotyczące specjalizacji w Fizjoterapii. Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska jest podobnego zdania jak większość osób, które wyraziły swoje opinie w tej sprawie. Specjalizacje powinny być kierunkowe podobnie jak w naukach medycznych: neurologia, ortopedia, pediatria itd.

Zarząd SFP jednocześnie bardzo krytycznie odnosi się do sytemu specjalizacji, który od wielu lat obowiązuje w naszym zawodzie. Szczególnie krytycznie oceniamy sposób przeprowadzania kursów obowiązkowych do specjalizacji, których bezpośrednimi organizatorami i wykonawcami są osoby (a także ich krewni), które w oficjalnym dokumencie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) figurują w gronie ekspertów, którzy Program specjalizacji przygotowali: kliknij i zobacz obowiązujący aktualnie „Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia”

Dla przykładu, kursy specjalizacyjne w Opolu organizowane są przez firmę Apteka „Przyjazna” Barbara Szczegielniak, gdzie kierownikiem naukowym jest Pan profesor Jan Szczegielniak kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2014”, a kursy organizowane w Zakopanem czy Ostrowcu Świętokrzyskim są organizowane przez firmę Markmed gdzie kierownikiem naukowym i prowadzącym kursy, jest między innymi, Pan profesor Zbigniew Śliwiński – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii. kliknij i zobacz „Listę kursów do specjalizacji organizowanych przez Markmed”.

Karygodnym jest fakt, że Panowie Śliwiński oraz Szczegielniak są jednocześnie:

– Ekspertami, którzy tworzyli Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia,
– 
Wykładowcami na obowiązkowych (płatnych) kursach do specjalizacji oraz
– Członkami Komisji Egzaminacyjnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach:

– rok 2013 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2013”.
– 
rok 2012 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2012”
– 
rok 2011 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2011”

Uważamy za nieetyczne i odbiegające dalece od zasad konkurencyjności i obiektywizmu w nauczaniu, kiedy to zdanie egzaminu specjalizacyjnego warunkuje się odbyciem płatnych kursów organizowanych i prowadzonych przez członków Komisji Egzaminacyjnej.  

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska 


 

17 marca 2014

Wobec otrzymanych przez nas informacji o możliwości dokonania nieprawidłowej interpretacji ocen zawartych w powyższym stanowisku Zarządu Głównego SFP w sprawie Specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii z dnia 23 lutego 2014 roku, poniżej przedstawiamy doprecyzowane stanowisko. Mamy nadzieję, że rozstrzyga ono wszelkie wątpliwości co do jego wykładni. Jednocześnie wyjaśniamy, że żadnego fragmentu stanowiska w powyższym brzmieniu nie można rozumieć jako zawierającego sugestię jakoby ukończenie kursu organizowanego przez Panią Barbarę Szczegielniak miało gwarantować zdanie egzaminu specjalizacyjnego.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Bardzo dziękujemy za liczne wypowiedzi na Facebooku dotyczące specjalizacji w Fizjoterapii. Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska jest podobnego zdania jak większość osób, które wyraziły swoje opinie w tej sprawie. Specjalizacje powinny być kierunkowe podobnie jak w naukach medycznych: neurologia, ortopedia, pediatria itd.

Zarząd Główny SFP jednocześnie bardzo krytycznie odnosi się do sytemu specjalizacji, który od wielu lat obowiązuje w naszym zawodzie. Szczególnie krytycznie oceniamy sposób przeprowadzania kursów obowiązkowych do specjalizacji, których bezpośrednimi organizatorami i wykonawcami są osoby (a także ich krewni), które w oficjalnym dokumencie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) figurują w gronie ekspertów, którzy Program specjalizacji przygotowali, w zakresie istniejących między tymi osobami powiązańkliknij i zobacz obowiązujący aktualnie „Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia”

Dla przykładu, kursy specjalizacyjne w Opolu organizowane są przez firmę Apteka „Przyjazna” Barbara Szczegielniak, gdzie kierownikiem naukowym jest Pan profesor Jan Szczegielniak kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2014”, a kursy organizowane w Zakopanem czy Ostrowcu Świętokrzyskim są organizowane przez firmę Markmed gdzie kierownikiem naukowym i prowadzącym kursy, jest między innymi, Pan profesor Zbigniew Śliwiński – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapiikliknij i zobacz „Listę kursów do specjalizacji organizowanych przez Markmed”.

Karygodnym jest fakt, że Panowie Śliwiński oraz Szczegielniak są jednocześnie:

– Ekspertami, którzy tworzyli Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia,
– 
Wykładowcami na obowiązkowych (płatnych) kursach do specjalizacji oraz
– Członkami Komisji Egzaminacyjnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach:

– rok 2013 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2013”.
– 
rok 2012 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2012”
– 
rok 2011 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2011”

Uważamy za nieetyczne i odbiegające dalece od zasad konkurencyjności i obiektywizmu w nauczaniu sytuacje kiedy to do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego konieczne jest odbycie płatnych kursów, wśród których dostępne są kursy organizowane i prowadzone przez członków Komisji Egzaminacyjnej, bądź w jakimkolwiek stopniu sygnowane nazwiskami tychże członków.  

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X