Oddział Podkarpacki, Oddziały

Walne Zebranie Członków Oddziału Podkarpackiego SFP

Szanowni Fizjoterapeuci

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Podkarpackiego SFP 19.05.2017 o godz. 18.45 a także spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów, dotyczące bieżących zadań Krajowej Izby Fizjoterapeutów, procesu rejestracji oraz wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty o godz. 20:00

ul. Warszawska 26A
35-205 Rzeszów

I termin o godz.18:45
II termin o godz.19:00

Prosimy o przybycie

PLAN ZEBRANIA:
I. godz. 18:45 do 19:45
1. Rozpoczęcie zebrania przez członka zarządu oddziału (przywitanie członków)
2. Wybranie przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne)
3. Wybranie sekretarza zebrania (głosowanie jawne)
4. Wybranie 2 osobowej komisji skrutacyjnej
5..Wybranie delegatów na “Walne Zebranie Delegatów” stowarzyszenia FP (1 na 10 członków). Wybory są konieczne, gdyż Zarząd Główny SFP podczas Walnego Zajazdu w Warszawie Delegatów pragnie zaproponować zmiany dotyczące zakresu działania Stowarzyszenia oraz jego organów.

II. godz. 19:45 do 20:00 przerwa

III. godz. 20:00

6. Spotkanie informacyjne z członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów

7. Dyskusja/pytania

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X