Oddział Dolnośląski, Oddziały

Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku

Dolnośląska Izba Lekarskiej oraz Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w projekcie

„Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku”

 

W ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Białe kompetencje – dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku”, nr WND-POKL.08.01.01-02-388/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowanego przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Dolnośląską Izbę Lekarską.

Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli lub współwłaścicieli MMŚP, z branży ochrony zdrowia, działających na obszarze Dolnego Śląska, które dotąd nie korzystały z pomocy POKL w ramach szkoleń objętych pomocą publiczną i w przeciągu 3 lat nie otrzymały pomocy de minimis (lub wartość otrzymanej pomocy łącznie ze wsparciem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 200 tys. euro).

Uczestnikami szkolenia mogą zostać:

Lekarze, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, chirurgii dziecięcej, medycyny ogólnej, rehabilitacji medycznej; (16 osób) lub

Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem; (30 osób)

Celem projektu jest zwiększenie liczby lekarzy, posiadających uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania różnych form aktywności ruchowej, oraz zwiększenie liczby/kompetencji Fizjoterapeutów działających na terenie Dolnego Śląska.

 

Rekrutacja trwa do końca marca 2014!

Szczegółowych informacji udziela biuro Projektu:

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przemysław Sieradzki
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
tel. 71 342 23 50, fax. 71 342 23 39 mob. 662 196 234

Regulamin rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@dilnet.wroc.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X