Ustawa o zawodzie

Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia

Stanowisko Zarządu Głównego SFP w sprawie informacji z Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia

W związku ukazaniem się na stronach internetowych komunikatu „Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia z dnia 25.10.2013 z Pabianic

Kliknij aby zapoznać się z tym dokumentem Zarząd Główny SFP, największego Stowarzyszenia zrzeszającego polskich fizjoterapeutów, pragnie wyrazić szczere podziękowanie za poparcie środowiska akademickiego dla naszych wspólnych wysiłków w kierunku ostatecznego uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Podpisy 14 przedstawicieli uczelni wyższych stanowią kolejny, bardzo ważny głos wspierający, obok licznych w tym roku interpelacji poselskich, licznych interwencji mediów publicznych i prywatnych, Rzecznika Praw Pacjenta, Stowarzyszeń Pacjentów oraz zmasowanej korespondencji samych kolegów fizjoterapeutów skierowanej do Ministerstwa Zdrowia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz przytłaczająca większość naszych członków i ankietowanych fizjoterapeutów także opowiada się za uwzględnieniem w Projekcie Ustawy sankcjonowania kompetencji zawodowych, które będą ściśle związane z rodzajem ukończonych studiów i uzyskanymi efektami kształcenia, oraz zostaną potwierdzone pozytywnie zdanym Egzaminem Państwowym. Opowiadamy się także za przyznaniem, rozszerzonych kompetencji kolegom z tytułem magistra oraz  szczególnych, najwyższych kompetencji zawodowych osobom uzyskującym tytuł specjalisty fizjoterapii. Jednocześnie stoimy od początku na stanowisku utrzymania bezwzględnej spójności założeń Ustawy polskiej z przepisami obowiązującymi na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem   praw, obowiązków i kompetencji naszych kolegów w większości krajów Unii Europejskiej podsumowanymi między innymi w niedawno opublikowanych badaniach przeprowadzonych przez Światową Konfederację Fizjoterapii. Pragniemy ponadto zwrócić uwagę, że projektowane przez PTF przyznanie pełnej autonomii zawodowej jedynie Specjaliście Fizjoterapii nie ułatwi dostępu pacjentów do fizjoterapeuty w Polsce i spowoduje, że magister fizjoterapii (z prawem wykonywania zawodu uzyskanym już po studiach licencjackich) będzie czekał jeszcze minimum 6 lat na to aby podejmować samodzielne, niezależne decyzje kliniczne. Znajduje się to w całkowitej sprzeczności z przepisami krajów Unii Europejskiej, tendencjami światowymi oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi pozostałych zawodów medycznych w Polsce (np. pielęgniarka, psycholog, lekarz).

Z poważaniem,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X