Ustawa o zawodzie

List do Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W odpowiedzi na list otwarty przesłany przez Zarząd Główny PTF do zarządu  SFP oraz opublikowany w Internecie – ZG SFP przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Zachęcamy do lektury.

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.

Do Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2013 roku, chcielibyśmy wyrazić szczere podziękowanie za dostrzeżenie wkładu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w zintensyfikowanie prac związanych z procedowaniem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.

Stowarzyszenie FP od początku działalności prowadzi transparentną politykę informacyjną odnośnie potrzeby wprowadzenia Ustawy i podejmowanych w tym zakresie działań, wykorzystując  do tego  dostępne środki  przekazu. Kierunki działań SFP określane są miedzy innymi dzięki wiedzy zdobywanej w ramach konsultacji społecznych (spotkania i korespondencja z przedstawicielami stowarzyszeń Pacjentów, przedstawicielami organizacji i instytucji państwowych, posłami RP oraz środowiskiem fizjoterapeutów). Prowadzona przez nas kampania informacyjna uświadomiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia Polaków w obecnym systemie uregulowań prawnych.

Wszystkie informacje i doświadczenia zebrane podczas dotychczasowych działań potwierdzają słuszność poglądów zawartych w Projekcie Ustawy, złożonym wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Krzysztofa Chlebusa, w dniu 29 marca 2013 roku. W projekcie zawarto także propozycje SFP odnośnie kompetencji / obowiązków w zależności od ukończonego stopnia edukacji.

W związku z całokształtem prowadzonej działalności niezrozumiałe są  dla nas opinie  ZG PTF  wskazujące na  działania  SFP zmierzające do zablokowania Ustawy. Zamiast dzielić zacznijmy się łączyć – wszystkim nam chodzi o to samo – o szacunek dla naszego zawodu.

W październiku 2011 roku Zarząd SFP zaprosił do współpracy nad Projektem Ustawy przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło we wszystkich oficjalnych spotkaniach dotyczących Ustawy przestrzegając ustalonych podczas nich zasad i reguł.

Tym bardziej niezrozumiała i budząca niepokój jest informacja zawarta w Państwa piśmie o złożeniu „…jesienią 2013 roku jednolitego Projektu Ustawy”, które odbyło się bez wiedzy SFP. ZG SFP  w imieniu fizjoterapeutów polskich oraz własnym  oczekuje niezwłocznie wyjaśnień w tej sprawie.

Jednocześnie podtrzymujemy złożoną deklarację i gotowość do dalszych rozmów z PTF, ponieważ tylko otwarta wymiana poglądów, oparta na merytorycznym uzasadnieniu może przyczynić się do wypracowania kompromisu i uregulowania zawodu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich fizjoterapeutów  w Polsce.

Z poważaniem,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X