Aktualności, Stowarzyszenie

Krótka historia drogi do ustawy

Krok po kroku do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

czyli historia Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w kilku słowach…

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zostało założone w 2009 roku przez grupę 25 fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy postawili sobie za cel zmianę wizerunku fizjoterapii w Polsce. Głównym celem statutowym stało się przygotowanie i wprowadzenie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Oto historia działalności SFP w kilku słowach…

Zjazd założycielski

ROK 2010

Powstaje projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przygotowany przez Zarząd oraz członków SFP oraz doświadczonych prawników biegłych w opracowaniu zapisów prawnych związanych z regulacją poszczególnych zawodów medycznych. Szybkie przygotowanie projektu Ustawy było odpowiedzią na plany ze strony rządowej wprowadzenia deregulacji zawodu fizjoterapeuty.

ROK 2011

Odbyła się pierwsza konferencja SFP „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już nauka” skierowana do fizjoterapeutów i lekarzy. Konferencja zgromadziła rekordową liczbę ponad 500 uczestników oraz wielu wybitnych wykładowców z różnych dziedzin medycyny. W trakcie konferencji udzielono wielu wywiadów, w których definiowano proces nowoczesnej fizjoterapii.

1

2

ROK 2012

27 kwietnia –  złożenie w imieniu środowiska projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do Ministerstwa Zdrowia.

Organizacja ogólnopolskiego protestu fizjoterapeutów dotyczącego działań PTReh zmierzających do zapewnienia roli kierowniczej w zespole terapeutycznym lekarzowi rehabilitacji, jako nadrzędnej w stosunku do samodzielności zawodowej innych członków zespołu terapeutycznego, w tym fizjoterapeutów. Informację na ten temat przekazano opinii publicznej, listy protestacyjne zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia, Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny, Prezesów Towarzystw Lekarskich. Efektem tych działań było uzyskanie poparcia dla fizjoterapeutów od kilku Konsultantów Krajowych.

8 września – Konstancin–Jeziorna zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z nowoczesną fizjoterapią w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów. W konferencji wzięły udział stowarzyszenia i organizacje pacjentów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, ZUS, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.

6 4

5 7

8 września – Organizacja I Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii. W ogólnopolskiej akcji wzięło udział około 100 ośrodków zdrowia i gabinetów prywatnych, w których fizjoterapeuci udzielili  bezpłatnych konsultacji ponad 2000 polskich pacjentów. Od tego roku obchody Światowego Dnia Fizjoterapii są corocznie organizowane przez Stowarzyszenie.

3

ROK 2013

ZG SFP przyjmuje po wielu konsultacjach plan strategicznego działania w kierunku uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Organizacja w dniu 6 września konferencji prasowej dla dziennikarzy w siedzibie PAP na temat zagrożeń wynikających z braku regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty.

8

W czasie konferencji zademonstrowano film ukazujący praktyki pseudo-fizjoterapeutyczne zagrażające życiu pacjentów w Polsce oraz przedstawiono Raport „Pacjenci w rękach pseudospecjalistów. Konsekwencje braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”. Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach. Informacje z konferencji prasowej przekazały 4 ogólnopolskie stacje telewizyjne. W kampanii wzięli udział znani aktorzy popierający konieczność wprowadzenia regulacji prawnych oraz samodzielność zawodową fizjoterapeutów – Piotr Gąsowski, Dariusz Gnatowski, Dorota Chotecka, Ewa Gorzelak i Radosław Pazura.

N/z dr Maciej Krawczyk ,  Radoslaw Pazura , Piotr Gasowski - Nagranie programu Pytanie na Sniadanie ,   Warszawa , Polska . 2013-09-05 fot. Krzysztof Kuczyk/FORUM.

Liczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i posłami. Zaowocowały one kilkoma interpelacjami poselskimi, w których zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zapisów prawnych regulujących wykonywanie zawodu i kompetencje fizjoterapeutów.

img_3985

Opracowanie i przeprowadzenie dwukrotnego badania ankietowego fizjoterapeutów, w których udział wzięło odpowiednio ponad 3 tysiące i ponad 8 tysięcy fizjoterapeutów. Badania wykazały, że zdecydowana większość fizjoterapeutów ocenia dobrze swoje przygotowanie do wykonywania zawodu i oczekuje wprowadzenia kierunkowych specjalizacji.

komisja-zdrowia-21-11-2013

ROK 2014

Opracowanie Raportu „Fizjoterapia na świecie”, ukazującego sytuację prawną fizjoterapeutów w innych krajach oraz korzyści z wprowadzenia bezpośredniego dostępu do fizjoterapeutów. Raport został rozesłany do MZ, wielu urzędów i instytucji państwowych,

Czerwiec – zmiana na stanowisku Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Na stanowisko zostaje powołany dr Zbigniew Wroński zgłoszony przez SFP.

zbigniew-wronski

Negatywne zaopiniowanie przez SFP ustawy autorstwa PTF i PSL złożonej w Sejmie w lipcu 2014 roku. Ustawa gwarantowała pełną samodzielność zawodową jedynie fizjoterapeutom ze specjalizacją, zagrażając tym samym działalności większości fizjoterapeutów w Polsce. Zarząd SFP w oficjalnym stanowisku zaprotestował przeciwko próbom ograniczania swobody działalności gospodarczej oraz ograniczaniu nabytych praw fizjoterapeutów.

Spotkania w MZ, liczne spotkania z posłami różnych partii.

Kampania na rzecz skrócenia okresu oczekiwania pacjentów na wizytę u fizjoterapeuty. Efektem podejmowanych działań było uwzględnienie w raporcie NIK opinii o złym stanie systemu usług rehabilitacyjnych w Polsce i konieczności wprowadzenia regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty.

Opracowanie przy współpracy z PZU zapisów do ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów. Z tego ubezpieczenia korzysta obecnie wielu fizjoterapeutów w Polsce.

ROK 2015

Od marca do czerwca – organizacja zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W akcji zbierania podpisów wzięło udział wiele tysięcy osób. Zebrano 131 tysięcy podpisów poparcia. Projekt złożono w Sejmie w czerwcu 2015 roku. Złożenie projektu przyczyniło się do wprowadzenia wielu pozytywnych zapisów w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia przy udziale Konsultanta Krajowego i członków ZG SFP.

32 33

Pisemny protest Zarządu SFP skierowany do Ministra Zdrowia, przeciwko Konferencji zorganizowanej przez NIL „Samodzielność zawodowa fizjoterapeutów zagrożeniem zdrowia” w dniu 23 lipca.

Wystąpienie członka Zarządu Ernesta Wiśniewskiego w Sejmie, pierwsze czytanie projektu obywatelskiego. Wystąpienie zostało pozytywnie przyjęte przez wszystkie ugrupowania polityczne.

34

Udział członków Zarządu Głównego we wszystkich spotkaniach Komisji Zdrowia,  również w przeddzień przyjęcia Ustawy przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 25 września.

35

Koniec września i początek października – udział w pracach Komisji Zdrowia Senatu RP. Rozmowy z wieloma Senatorami przed głosowaniem w Senacie.

Nawiązanie kontaktu z wieloma stowarzyszeniami pacjentów i organizacjami pacjentów. Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty i samodzielność zawodową fizjoterapeutów poparło około 100  organizacji pacjentów. Wykaz wszystkich pism w tej sprawie został przedłożony w czasie spotkania w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

glosowanie

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, podpisy pod poparciem dla Ustawy złożyli reprezentanci Kadry Polski w siatkówce, Kadry Polski w piłce nożnej, Kadry Polski w skokach narciarskich, oraz wielu naukowców, artystów, kierowników klinik, lekarzy, i in.

Organizacja akcji pisania listów do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, w której wzięło udział ponad 5 tysięcy osób, w tym wielu pacjentów. Każdą z kopert oznaczano hasłem „Jeden podpis zdrowie milionów Polaków”.

26 Października – podpisanie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przez Prezydenta RP.

ROK 2016

Udział członków Zarządu w spotkaniach Komisji Zdrowia w Sejmie poświęconych nowelizacji Ustawy podpisanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015.

Spotkania z politykami i posłami w Sejmie z inicjatywy SFP.

img_3988

Organizacja dwóch ogólnopolskich protestów fizjoterapeutów – pierwszy w dniu 26 lutego oraz drugi w dniu 18 maja – przeciwko próbom wprowadzenia nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W demonstracjach zorganizowanych pod Sejmem i Ministerstwem Zdrowia uczestniczyło kilka tysięcy fizjoterapeutów.

12 11

14 13

15 dsc_0041

42 41

dsc_0052

Przygotowanie petycji do Ministra Zdrowia z prośbą o przygotowanie rozporządzeń do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015. Pod petycją zebrano w krótkim czasie blisko 6 tysięcy podpisów.

popieram

Udział członków Zarządu w pracach Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, wraz z innymi członkami Komitetu z ramienia SFP.

16

Sfinansowanie ze środków Stowarzyszenia programu do internetowej rejestracji fizjoterapeutów, nieodpłatne użyczenie programu KOSF i  Ministerstwu Zdrowia.

17

Udział członków Zarządu w Narodowym Planie Chorób Rzadkich, wprowadzenie zapisów dotyczących znaczenia fizjoterapii w chorobach rzadkich i roli fizjoterapeuty w procesie leczenia.

Organizacja warsztatów dla pacjentów połączonych z badaniem osób chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Wspólnie zbadaliśmy około 100 osób!

18

Organizacja konferencji i warsztatów przy współpracy z Poradnikiem Zdrowie i stowarzyszeniami pacjentów. Próba ukazania problemów różnych grup pacjentów.

img_5279 img_6479

Opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego „Badanie sytuacji kadrowej fizjoterapeutów” przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Zakończono właśnie pierwszy raport z wynikami badania.

19

W ostatnich latach Stowarzyszenie objęło patronat nad kilkudziesięcioma konferencjami o bardzo zróżnicowanej tematyce medycznej.

Przez kilka lat działalności przedstawiciele Zarządu, członkowie i sympatycy SFP byli wielokrotnie zapraszani do telewizji (TVP 1, TVP 2,TVP Info, TVP 2 Panorama, Polsat, Polsat News, TVN, TVN 24 i telewizjach regionalnych, członkowie ZG SFP brali udział w serii programów „Państwo w państwie”, wielokrotnie Polsat News, Polsat Biznes, TVN – program „Uwaga”) i  radia (Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 3, RMF, RMF 24, Radio Szczecin, Radio Maryja, Radio Kraków), udzielili wiele wywiadów, które ukazały się w prasie (Polityka, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gość Niedzielny, Newsweek, Super Expres) i na portalach internetowych (rynekzdrowia.pl; poradnikzdrowie.pl; Biznes.pl; Bankier.pl; Fizjopedia; Natemat.pl; onet; Wolters Kluwer; sejm.gov.pl; termedia.pl; super.biz.pl; radiokraków.pl; pion.pl; gość.pl; wyborcza.pl; m.warszawa.wyborcza.pl; superstacja.pl; ntvsadecka.pl; krakow.tvp.pl; radioszczecin.pl; Polsat News2; prezydent.pl; money.pl). 20

Nigdy wcześniej nie mówiono tak wiele o fizjoterapeutach w środkach masowego przekazu dzięki czemu także wielu obywateli mogło dowiedzieć się po raz pierwszy kim jest fizjoterapeuta.

Previous ArticleNext Article