Ustawa o zawodzie

Pismo do Ministra Zdrowia

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska na temat konieczności ustawowego uregulowania zawodu Fizjoterapeuty skierowane (w dniu 20 marca 2014 roku) do Ministra Zdrowia.

Działając w imieniu Pacjentów i grupy zawodowej ponad 60 tysięcy fizjoterapeutów, prosimy o zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących dostępności i bezpieczeństwa usług rehabilitacyjnych oraz w zlikwidowaniu panującej w obecnej sytuacji niegospodarności, która z tymi problemami ma ścisły związek.

Brak regulacji na poziomie ustawy powoduje, że nie ma jednoznacznej definicji, kim jest fizjoterapeuta, jaki jest zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji. Jedynie w ramach usług refundowanych przez NFZ, na poziomie rozporządzeń, istnieją śladowe zapisy próbujące ten stan rzeczy systematyzować… Link do pełnej treści listu 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X