Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów

W  dniu 13 sierpnia 2016 (sobota), odbyło się w Opolu IV spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). Uczestnikami ze strony SFP byli: Agnieszka Stępień, Tomasz Marek i Ernest Wiśniewski, ze strony PTF w spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Dziadzio, Zbigniew Śliwiński, Jan Szczegielniak, Marek Kiljański, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kiebzak,  Jacek Łuniewski, Katarzyna Syrewicz, Renata Szczepaniak, Romuald Tokarski  i Marek Żak.

W programie znalazły się następujące tematy:

  1. Prezentacja zawansowania prac nad przygotowywanym wspólnie przez informatyków SFP i PTF sytemu rejestracji fizjoterapeutów.
  2. Dyskusja i zatwierdzenie regulaminu wyborów na delegatów.

Ad 1. Prezentowane materiały wskazują na szybką i łatwą rejestrację oraz gwarantują bezpieczeństwo gromadzonych danych. Informatycy deklarują, że zakończą prace do 19 sierpnia, a do 29 sierpnia zakończą testy i program rejestracji zostanie uruchomiony. Zebrani członkowie KOSF zgodnie podjęli decyzję o przekazaniu gotowego programu do administrowania Ministerstwu Zdrowia, tak aby rejestracja i gromadzone dane odbywały się za pośrednictwem serwerów Ministerstwa.

Ad 2.  Na spotkaniu oba Stowarzyszenia przedstawiły swoje propozycje regulaminu wyborów na delegatów, a następnie odbyła się trwająca blisko 8 godzin dyskusja, nad każdym punktem z osobna. Propozycje SFP zakładały przeprowadzenie zgłoszeń na delegatów z użyciem budowanego informatycznego sytemu rejestracji. W ten sposób wszyscy fizjoterapeuci w Polsce znaliby nazwiska oraz CV zawodowe swoich kandydatów minimum z 7 dniowym wyprzedzeniem. Ułatwiło by to również, w naszej opinii, przygotowanie list do głosowania i skróciło czas zgromadzeń oraz samych wyborów, które planowaliśmy zorganizować na wzór wyborów do samorządu terytorialnego lub parlamentu. Głosami członków PTF propozycja została odrzucona. W związku z powyższym zgłaszanie kandydatów oraz zapoznanie się z ich dorobkiem zawodowym będzie mieć miejsce dopiero podczas zjazdów wojewódzkich (regionalnych), jak również tworzenie list i przeprowadzenie ostatecznie wyborów.

Największe kontrowersję budzi zaproponowany i przegłosowany przez PTF obowiązek uwzględnienia parytetu w głosowaniu. Zakłada bowiem obowiązek głosowania wyłącznie, jak to zostało określone „w swojej grupie wykształcenia”, tzn. specjalista może oddać głos tylko na specjalistę, magister na magistra, licencjat na licencjata oraz technik na technika. Z uwzględnieniem oczywiście ograniczeń procentowych. Takie rozwiązanie wg zapewnień PTF ma zagwarantować wszystkim „społecznościom fizjoterapii”  reprezentację na Krajowym Zjeździe. W naszej opinii jest jednak sprzeczne z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i de facto ogranicza prawa wyborcze, które wynikają z Ustawy, a nie z poziomu wyksztalcenia. Dlatego przesłaliśmy już przegłosowany Regulamin do analizy prawnej. Jak tylko uzyskamy informację zwrotną udostępnimy do Waszej wiadomości wszystkie dokumenty i opinie.

Kolejną kontrowersyjną propozycją, obok parytetów – był zgłoszony i przegłosowany przez PTF punkt dający automatycznie mandat delegata przedstawicielom Komitetu (KOSF), którzy będą obecni na minimum 50 % spotkań. Podobnie jak w poprzednim przypadku w naszej opinii jest to niezgodne z zapisami Ustawy, ale czekamy na opinię prawną.

Poniżej zamieszczamy „przegłosowany” Regulamin w formacie PDF do samodzielnego pobrania. Jak zawsze w tego typu sytuacjach bardzo liczymy na Wasze komentarze i opinie oraz wsparcie przy jak najszerszym dotarciu z tymi informacjami do wszystkich zainteresowanych.

Pobierz Regulamin w PDF>>

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X