Fizjoterapia Polska

SFP także „Włącza nowe spojrzenie na rynek pracy”

Czy wiesz, że „1,5 mln osób to przewidywana luka zatrudnienia do 2025 roku, podczas gdy poza rynkiem pracy jest wciąż około 1 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami to temat interesujący dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką, biznesem, tematami społecznymi„

Jesteśmy partnerem akcji „Inclu(vi)sion” organizowanej przez Fundację Aktywizację, uważamy, że dostępność do pracy dla osób z niepełnosprawnościami to nie wyjątkowe okoliczności a normalność!

Fizjoterapia w chorobach zawodowych i medycynie pracy (Occupational Health Physiotherapy) to specjalność, która na świecie od lat tworzy nowe trendy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych jej elementów, obok profilaktyki chorób zawodowych w miejscu pracy, jest promowanie godnego dostępu do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami! Zapraszamy do śledzenia nas i dołączanie do wspólnych akcji promujących.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji, z niektórymi postulowanymi przez SFP zmianami podpisane!

Głównymi problemami w dostępie do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, na które wielokrotnie zwracało uwagę Ministrowi Zdrowia Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska jak również ,na które wskazywano w opracowaniach NIK jest długi czas oczekiwania oraz duża liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia, w szczególności pacjentów „pilnych”.

Sytuacja ta jest związana z nadmiarowością wystawianych skierowań, które nie zawsze korelują z rzeczywistymi potrzebami rehabilitacyjnymi świadczeniobiorców, co z kolei wynika z braku jasnych kryteriów różnicujących te potrzeby. Najważniejszą przyczyną tej sytuacji są zbyt małe fundusze przeznaczane na fizjoterapię przez Polski system opieki zdrowotnej. Procentowy udział pieniędzy przeznaczanych na fizjoterapię w budżecie NFZ jest wciąż daleki od tego w krajach rozwiniętych. Najważniejszą postulowaną przez SFP zmianą jest usankcjonowanie w rozporządzeniu ustawowej samodzielności zawodowej fizjoterapeutów w opiece domowej.

Inne postulowane zmiany jakie wprowadza rozporządzenie to:

 • doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do poszczególnych świadczeń;
 • doprecyzowanie obszarów kontraktowania świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w poszczególnych warunkach;
 • zdefiniowanie w świadczeniach ambulatoryjnych i domowych pacjentów z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz dla pacjentów po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, dla których rozpoczęcie rehabilitacji w krótkim okresie jest szczególnie istotne dla szybkiego powrotu do zdrowia;
 • zniesienie wymaganych odrębnych elementów dla skierowań do świadczeń fizjoterapia domowa oraz fizjoterapia ambulatoryjna;
 • zniesienie obowiązku zatrudnienia lekarza w odniesieniu do świadczeń fizjoterapii domowej.

Z punktu widzenia terapeutycznego wprowadzenie obowiązku oceny w oparciu o skale i klasyfikacje:

 • stanowi pomocne narzędzie w podjęciu decyzji przez lekarza, fizjoterapeutę oraz inny personel, odnośnie do zasadności kwalifikacji do danej formy i poziomu rehabilitacji;
 • umożliwi ocenę ogólnej sprawności świadczeniobiorcy oraz jego zapotrzebowania na opiekę;
 • umożliwi ukierunkowanie dalszych etapów diagnostyki, leczenia czy terapii;

oraz co ważne będzie stanowiło podstawę budowy systemu jakości i skuteczności w rehabilitacji.

Obecne zmiany systemowe wydają się iść we właściwym kierunku i należy mieć nadzieję, że przyniosą istotną poprawę jakości życia Polaków.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376351/katalog/13002785#13002785

Panel SFP już dostępny dla członków SFP!

Unikalna przestrzeń członkowska

Panel SFP – panel.fizjoterapeuci.org jest odpowiedzią na potrzeby członków SFP, którzy na licznych spotkaniach sygnalizowali konieczność zwiększenia ilości spotkań, kontaktów oraz form integracji z całym środowiskiem Fizjoterapeutów zrzeszonych w ramach SFP. Na platformie możliwe jest skontaktowanie się poprzez Forum SFP z każdym członkiem Stowarzyszenia, możliwe jest tworzenie postów, wpisów blogowych oraz dodawanie krótkich newsów z regionów. 

Każdy uprawniony użytkownik, może dodać na swojej tablicy ciekawe zdjęcia (np:. z warsztatów) lub zachęcić innych członków z regionu do wspólnej aktywności na świeżym powietrzu (np:. Rowerowe Mistrzostwa Fizjoterapeutów).

Panel SFP to wspólne dbanie o rozwój Fizjoterapii w Polsce.

Nowoczesne rozwiązania

Panel SFP stworzony został z myślą o przyszłości, ale już teraz dostępna jest w ramach Panelu e-legitymacja, rozpoczęły się także rozmowy na temat kolejnych ciekawych rozwiązań zwiększających korzyści dla członków FP. 

W ramach elektronicznej legitymacji użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane, weryfikację ich poprawności, a także aktualizację. W panelu w strefie profilu użytkownika widoczny jest jego numer legitymacji oraz oddział członkowski, w przypadku w pełni skonfigurowanych profili widoczne jest także zdjęcie użytkownika.

Platforma jest w pełni przystosowana do urządzeń mobilnych, dzięki czemu w każdej wolnej chwili możesz uzyskać dostęp do wszystkich treści Panelu, obejrzeć nagranie webinaru, wyświetlić legitymację członkowską lub sprawdzić wpisy na forum. 

Bezpłatne webinary i wydarzenia

Jedną z kluczowych funkcjonalności Panelu jest możliwość dostępu do darmowych webinarów SFP prowadzonych w ubiegłych latach. Aktualnie na platformie znajduje się już blisko 20 materiałów, a to tylko niewielki procent nagrań które będą opublikowane. 

W przyszłości w Panelu SFP planowane są transmisje premierowe z wydarzeń, webinarów i spotkań organizowanych przez SFP. 

Partnerzy SFP

Publikowane w ramach Panelu SFP wydarzenia będą zawierały liczne zniżki lub kody promocyjne na wydarzenia, które w pierwszej kolejności trafiać będą do aktywnych użytkowników Panelu SFP. Często także liczni Partnerzy SFP, przekazują różnego rodzaju gadżety, książki lub inne materiały promocyjne o których także informacje będą dostępne w Panelu SFP. 

Oddział Studencki SFP

W ramach Panelu utworzona zostanie specjalna przestrzeń dla Studentów kierunku fizjoterapia zrzeszonych w ramach Oddziału Studenckiego SFP. Dostępne będą nagrania z webinarów przygotowujących do PEF oraz wydzielone zostanie specjalne Forum umożliwiające kontakt dla wszystkich Studentów z całej Polski. 

Dostęp do Panelu SFP

Konto w Panelu SFP, może utworzyć każda chętna do tego osoba, wystarczy poprawnie uzupełnić formularz rejestracyjny. Jednak pełny dostęp do Panelu przyznawany jest tylko członkom Stowarzyszenia posiadającym opłaconą składkę członkowską na dany rok kalendarzowy lub Studentom zrzeszonym w ramach Oddziału Studenckiego SFP. 

Aby uzyskać pełny dostęp do Panelu SFP należy:

 1. Utworzyć konto panel.fizjoterapeuci.org/register
  • Tylko w przypadku jeśli nigdy się nie posiadało konta w Panelu SFP.
  • Jeśli konto istnieje wyświetlony zostanie taki komunikat „Wybrany adres e-mail jest już używany!” należy wtedy dokonać przypomnienia hasła do konta na ten adres mailowy lub skontaktować się z serwis@fizjoterapeuci.org w celu odzyskania dostępu do konta. 
 2. Opłacić składkę członkowską panel.fizjoterapeuci.org/oplac-skladke
  • Pay-U 
  • Przelew tradycyjny
 3. Wysłać potwierdzenie dokonania płatności na adres biuro@fizjoterapeuci.org

W okresie od jednego do dwóch tygodni przesłana będzie w odpowiedzi zwrotnej informacja potwierdzająca członkostwo wraz z numerem legitymacji, następnie przesłany zostanie mail zawierający potwierdzenie nadania odpowiedniej roli dla użytkownika w Panelu SFP. 

Informacje na temat Panelu będą przekazywane drogą mailową, do wszystkich członków Stowarzyszenia z aktualną opłatą członkowską. 
 
Gorąco zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie Stowarzyszenia www.fizjoterapeuci.org oraz na facebook.com/StowarzyszenieFizjoterapiaPolska

Światowy Dzień Fizjoterapii 2023

Fizjoterapia: Twoje Pierwsze Kroki ku Zdrowiu i Wolności od Bólu

Wrzesień nieprzerwanie przynosi ze sobą chłodniejsze dni, ale również wspaniały powód do świętowania! Już 8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapeuty, datę, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu, gromadząc wokół siebie globalną społeczność fizjoterapeutów oraz wszystkich, którzy doceniają rolę tej profesji w zdrowiu i dobrostanie.

Dla Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, to także moment wyjątkowy, symbolem jedności oraz solidarności z kolegami i koleżankami na całym świecie. Jak co roku, mamy przyjemność celebrować ten dzień, promując rolę fizjoterapeutów, nie tylko jako ekspertów od łagodzenia dolegliwości, ale także jako partnerów w profilaktyce różnego rodzaju schorzeń, w tym zapalnych chorób stawów.

Ochrona Twoich Stawów: Nasz Wspólny Cel

W tym roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Fizjoterapeuty, World Physiotherapy skoncentrowała się na prewencji oraz leczeniu artretyzmu, z uwzględnieniem pewnych form zapalnych chorób stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz zapalenie stawów kręgosłupa. Ten kierunek jest kontynuacją tematu z 2022 roku, który koncentrował się na osteoartretyzmie.

Droga do zdrowia zaczyna się od edukacji. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, plakatami i poradnikami aktywności, które zostały przygotowane z myślą o szerokiej publiczności. Wkrótce zostaną one udostępnione także w różnych językach, dzięki pracy wolontariuszy z całego świata.

Dołącz do nas i zrób Pierwszy Krok!

Działania podejmowane w ramach Światowego Dnia Fizjoterapeuty, z roku na rok, przyczyniają się do podniesienia profilu i pozycji naszej profesji, zarówno w oczach społeczeństwa, jak i decydentów politycznych. W dniu tym, pragniemy uhonorować wkład fizjoterapeutów w budowanie zdrowej społeczności, świętując razem, wymieniając doświadczenia oraz dzieląc się wiedzą i ekspertyzą.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas w tym dniu! Niech to będzie okazja do poznania bliżej świata fizjoterapii, roli, jaką odgrywa w prewencji oraz leczeniu różnych dolegliwości, a także do zainicjowania dialogu o tym, jak wspólnie możemy pracować nad poprawą jakości życia każdego z nas.

Sprawdź szczegóły oraz materiały dostępne na stronie organizacji World Physiotherapy i dołącz do nas w obchodach tego szczególnego dnia!

Na podstawie materiałów World Physiotherapy.

World PT Day 2023: world.physio/wptday/toolkit

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniem zawodowym Fizjoterapeuty uwzględniając aktualne przepisy prawa.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC

 • Co to jest OC?
  OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu może odbywać się przez: wypłatę odszkodowania (np. koszt operacji, protezy czy leków), zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
 • Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty, na czym polega?
  Odpowiedzialność cywilnoprawna wynika z zawarcia swoistej umowy pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem, w której ten pierwszy podejmuje wobec pacjenta określone zobowiązanie, które polega na podejmowaniu działań z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej oraz kodeksem etyki zawodowej. Aby uznać roszczenie OC fizjoterapeuty, muszą wystąpić wszystkie następujące przesłanki:
  1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania,
  2) powstanie szkody
  3) związek przyczynowo – skutkowy, wynikający z poprzednich dwóch punktów. Udowodnienie zaistnienia przesłanek spoczywa na pozywającym, który w ramach naprawienia szkody może wnosić o: odszkodowanie pieniężne, rentę, zadośćuczynienie.
 • Jakie sumy ubezpieczenia są wymagane?
  W przypadku prowadzenia Podmiotu leczniczego ubezpieczenie musi opiewać na sumę minimum 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niższe sumy obowiązują praktykę fizjoterapeutyczną – jest to minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Po co mi ubezpieczenie OC?
  Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel
 • Czy każde OC jest takie samo?
  Tak, jeżeli mowa o zakresie ubezpieczenia. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek, ale nie oznacza to, że będziesz ubezpieczony od wszystkiego. OC obowiązkowe zapewnia ochronę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy gwarancyjne niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!

Warunki ubezpieczenia OC

 • Czy każdy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania OC?
  Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Uwzględniając ilość pacjentów, czy rodzaj wykonywanych świadczeń/zabiegów, możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia. Jeżeli oprócz ubezpieczenia tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, chcesz zabezpieczyć się od szkody w mieniu pacjentów – dodatkową wybierz OC dobrowolne. Obejmuje ono szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta. Najczęściej występujące szkody, mogą być zawarte w dobrowolnym ubezpieczeniu OC dla fizjoterapeutów.
 • Rejestracja zawodowej praktyki fizjoterapeutycznej – jakiego ubezpieczenia potrzebuję?
  Musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Pracuję tylko na etacie – czy muszę się ubezpieczyć?
  Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody.
 • Pracuję na etacie i na zleceniu – czy wtedy muszę mieć OC?
  Jeżeli nie masz praktyki zawodowej, nie masz takiego obowiązku, ale zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Wykonując zabiegi, jako pracownik etatowy, ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Jednakże pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, aby móc pokryć z niego pełną kwotę ewentualnego odszkodowania.
 • Prowadzę podmiot leczniczy, jakie ubezpieczenie mnie obowiązuje?
  Prawne wymagania dotyczące podmiotu leczniczego wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną z ubezpieczenia obowiązkowego. W celu zabezpieczenia wszystkich szkód, jakie mogą mieć miejsce w placówce, warto rozpatrywać pakiet ubezpieczeń skierowanych do podmiotów leczniczych.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia

 • Czy OC zapewnia wszelką ochronę w pracy i w życiu prywatnym?
  Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie zapewnia Ci ochrony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie od szkody w mieniu pacjentów, u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta, nie będą objęte ochroną. W celu zabezpieczenia wszystkich aspektów zawodowych, należy wybrać dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów. W celu rozszerzenia ochrony o NNW, czy wypłatę w przypadku zakażenia materiałem zakaźnym – należy wybrać pakiet ubezpieczeń o zakresie dopasowanym do Twoich potrzeb.
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy, otrzymam odszkodowanie z polisy OC?
  Kupując polisę OC obowiązkową, spełniasz tylko wynikający z ustawy obowiązek w zakresie szkód osobowych u osób trzecich wynikających z procesu leczenia. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte tą polisą. Odszkodowanie od własnej niezdolności do pracy, to element ubezpieczenia na życie. Jeżeli obawiasz się utraty zarobków, zainteresuj się ofertą ubezpieczenia na życie. Sprawdź, czy oferta zagwarantuje ochronę ubezpieczeniową od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby i hospitalizacji.
 • Czy mogę liczyć na odszkodowanie, w przypadku zniszczonego przez pacjenta sprzętu fizjoterapeutycznego?
  Tak samo jak w przypadku niezdolności do pracy, wyposażenie gabinetu nie jest objęte odszkodowaniem w ramach ubezpieczenia OC zawodowego. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu medycznego lub elektronicznego, również objętego leasingiem, trzeba rozważyć Ubezpieczenie mienia firmy. Ubezpieczenie może obejmować zniszczenia zarówno od zdarzeń losowych, jak również celowe działania tj.: dewastacja, stłuczenie szyb oraz włamania.
 • Co zrobić, jeżeli pacjent zastosuje wobec mnie przemoc?
  Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych . W przypadku fizycznej napaści wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, niezależnie od tego, czy Fizjoterapeuta doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Nastąpienie napaści potwierdzane jest przez Kierownictwo placówki lub poprzez zgłoszenie na policję.
 • Pacjent obraża mnie w Internecie, co mogę z tym zrobić?
  Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które rozumiemy jako oszczerstwa, wyzwiska, obelgi a nawet groźby, które kierowane są zazwyczaj w sposób anonimowy zamieszczane w Internecie. Zależnie od treści wpisu, może mieć charakter krytyki lub przestępstwa. tj.: groźba karalna, znieważanie lub zniesławienie, stalking, czy rasizm. Sprawy sądowe na tle hejtu, wymagają wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, ale warto się jej podjąć i nie pozostawać obojętnym na oszczerstwa. Nawet jeżeli autor komentarza jest anonimowy, to organy ścigania coraz sprawniej potrafią uzyskać dane niezbędne do ustalenia tożsamości. W celu przygotowania pism sądowych i złożenia sprawy, warto w ramach ubezpieczenia mieć wsparcie ochrony prawnej.
 • OC obowiązkowe – co w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
  Jeżeli fizjoterapeuta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zarazi pacjenta wirusem, będzie to wchodziło w zakres zastosowania polisy OC. Z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem COVID-19, powstałe w czasie epidemii.

Warunki takich ubezpieczeń dodatkowych określane są indywidualnie na podstawie formy zatrudnienia, stażu pracy, oczekiwanego zakresu ochrony. Zachęcamy do omówienia swoich oczekiwań z wyspecjalizowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przedstawi zalety pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom i pomoże dobrać odpowiedni zakres.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zawodowych: www.interpolska.pl

Dalia Woźnica w Radzie Pracodawców działającej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszona do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku została Dalia Woźnica. Członek SFP, fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2010), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.

Dowiedz się więcej na stronie https://www.wsz.pl/rada-pracodawcow/

List otwarty do Prezesa KRF w sprawie wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy

Szanowny Panie Prezesie,

Z początkiem stycznia 2023 roku do struktur World Physiotherapy dołączyły: Physiotherapy for National Association of Physiotherapists of Angola, Association of Physiotherapists (Guatemala), Oman Physical Therapy Association, Order of Physiotherapists (Portugal). Organizacja łączy już 127 organizacji z całego świata… Nas, polskich fizjoterapeutów niestety już tam nie ma… Władze World Physiotherapy podkreślają w liście kierowanym do fizjoterapeutów z całego świata, że organizacja zapewnia międzynarodową współpracę oraz wsparcie dla całej społeczności. Równocześnie oznajmiają, że w grudniu 2022 roku polska Izba Fizjoterapeutów podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w World Physiotherapy. Jest to historyczna decyzja, bo po raz pierwszy od powstania organizacji w 1951 roku jeden z krajów członkowskich rezygnuje z członkostwa i pozostawia fizjoterapeutów w Polsce bez reprezentacji w strukturach międzynarodowych.

W trakcie listopadowego posiedzenia KRF, jej członkowie, w uchwale 133/II KRF zdecydowali, że straciła moc uchwała 411/I KRF o przystąpieniu do World Physiotherapy, czyli podjęła decyzję o wyjściu KIF z tej organizacji. To właśnie ta organizacja dała impuls do zmian prawa w wielu krajach świata, tak aby zawód fizjoterapeuty był zawodem samodzielnym, a fizjoterapeuta mógł badać pacjentów i weryfikować swoje postępowanie terapeutyczne.

Jako przedstawiciele towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska manifestujemy swój sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zainicjowanych przez Prezydium KRF, ws. wystąpienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów z World Physiotherapy.

KRF podjęła uchwałę o wystąpieniu z World Physiotherapy, uzasadniając ją zbyt małymi korzyściami w stosunku do wydatków związanych z członkostwem. Decyzja ta, nieuzgodniona ze środowiskiem, jest nieprzemyślana i krótkowzroczna. Rozwój fizjoterapii to działanie długofalowe, które wymaga inwestycji. Panie Prezesie nie wszystkie korzyści są wymierne, a w szczególności wiedza i rozwój polskiej fizjoterapii!

Patrzymy z niepokojem na planowany budżet KIF na 2023 rok, m.in. zwiększenie wynagrodzeń Prezydium (z ok. 500 000 zł do ponad 1 200 000 zł w skali roku). Budżet jest bardzo obciążony. 
Czy szuka Pan oszczędności? Czy pieniądze na składkę do World Physiotherapy są niezbędne, by wykazać zaoszczędzony kapitał, który Pan obiecywał? Czy są niezbędne, aby zabezpieczyć podwyżki wynagrodzeń Prezesa (podwyżka roczna to 288 000 zł) i prezydium KRF (podwyżka roczna dla 3 osób to około pół miliona zł)? Jak widać – wynagrodzenia wzrosły kilkukrotnie, pomimo Pana obietnic przedwyborczych. Pana roczne podstawowe uposażenie w KIF (nie wliczając dodatków) wystarczyłoby na opłacenie rocznej składki w World Physiotherapy za ponad 52 tysiące polskich fizjoterapeutów (opłata około 8 zł na rok od osoby).

Obecna decyzja podjęta przez 43 członków KRF, niszczy efekty dotychczasowej kilkuletniej intensywnej współpracy Samorządu ze społecznością międzynarodową, wcześniej prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, uniemożliwia dalsze działanie i zamyka drogę rozwoju kilkudziesięciu polskim fizjoterapeutom już działającym w zespołach World Physiotherapy i ich następcom, powodując izolację Polski na arenie międzynarodowej.

Członkostwo w World Physiotherapy to inwestycja w wiedzę, pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz szansa na promocję najlepszych polskich fizjoterapeutów i rozwiązań fizjoterapeutycznych. Silne polskie członkostwo w World Physiotherapy realizowane przez największą instytucję zrzeszającą fizjoterapeutów to jasny sygnał dla społeczności międzynarodowej, że otwieramy się dla świata bez zawodowej ksenofobii. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyło ponad 320 delegatów, określił członkostwo w World Physiotherapy i rozwój współpracy międzynarodowej, jako jeden z celów działania KIF. Polscy fizjoterapeuci współpracowali w międzynarodowych zespołach tematycznych w zakresie prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych, geriatrii, neurologii, fizjoterapii sportowej, chorób zawodowych, fizjoterapii psychiatrycznej. Pracowali bez wynagrodzenia, ich praca nie generowała dodatkowych kosztów dla KIF.

Wielokrotne wizyty członków zarządu World Physiotherapy w Polsce oraz pisma kierowane do polskiego rządu były początkiem starań o powstanie ustawy zawodowej w naszym kraju. To dzięki kontaktom z tą organizacją dochodziło do wymiany fizjoterapeutów i nawiązania relacji dwustronnych m.in. z fizjoterapeutami z USA, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i in.

Organizacja światowa sfinansowała pierwsze szkolenia podyplomowe w Polsce w latach 90-ych.  Wydarzenia naukowe organizowane przez World Physiotherapy gromadzą zawsze najwybitniejszych naukowców i klinicystów na świecie. W 2019 roku, po raz pierwszy na taką skalę, grupa młodych polskich naukowców miała okazję zaprezentować swoje badania podczas Konferencji World Physiotherapy w Genewie. World Physiotherapy stworzyła pierwsze standardy kształcenia, zasady kształcenia ustawicznego, a obecnie promuje, rozwija i wdraża fizjoterapię opartą na faktach. 

Fizjoterapia w krajach niebędących członkami World Physiotherapy nie rozwija się. Stały kontakt i współpraca z fizjoterapeutami z całego świata umożliwia szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań do praktyki klinicznej w Polsce.

Jako towarzystwo naukowe, żądamy konsultacji w sprawach ważnych dla fizjoterapeutów. Niestety, w sprawie World Physiotherapy jest już za późno… Wobec członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i całej społeczności fizjoterapeutów deklarujemy, iż Nasze działania zostaną ukierunkowane na kontynuację celów nadrzędnych oraz, że podejmiemy wysiłki aby rozwój polskiej fizjoterapii nadal mógł być kontynuowany w World Physiotherapy.

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Stępień
Prezes Zarządu głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Prezes SFP w The Royal College of Physicians – AHC & ATP1A3 10 Year Conference & Symposium

W dniach 19-21.10.2022, w stolicy Szkocji – Edynburgu, odbyła się międzynarodowa konferencja 10-year anniversary conference on AHC and ATP1A3 diseases – including the 10th  Symposium in ATP1A3 diseases poświęcona leczeniu utrarzadkiej choroby Alternating Hemiplegia of Childchood (AHC). Organizatorem konferencji było brytyjskie stowarzyszenie AHC UK (www.ahcuk.org). W konferencji uczestniczyli naukowcy i praktycy z całego świata, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz osoby z AHC i ich rodziny. Dyskutowano o wynikach najnowszych badań, leczeniu oraz celach na kolejne lata. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym The Royal College of Physicians.

Do udziału w konferencji zaproszono dr Agnieszkę Stępień. Prezesce SFP przypadł zaszczyt wygłoszenia wykładu The role of the physiotherapist in the multidisciplinary team (MDT) w sesji The need for a multidisciplinary team (MDT) to manage AHC – how should this be composed? Współautorem wykładu była mgr Katarzyna Maślanko, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego SFP. Treści prezentacji nawiązywały do wypowiedzi innych wykładowców uczestniczących w sesji: pediatry, kardiologa, gastroenterologa, pulmonologa, psychiatry, specjalisty leczenia bólu oraz terapeuty mowy. Wszystkie wykłady zostały przyjęte pozytywnie przez uczestników konferencji. Podkreślono konieczność wypracowania standardów opieki medycznej nad pacjentami z AHC.

Alternating Hemiplegia of Childchood jest rzadką chorobą genetyczną, w której występują mutacje w genie ATP1A3 i związane z nimi zaburzenia w pracy pompy sodowo-potasowej. Objawy choroby zaczynają się przed 18 miesiącem życia. Do typowych symptomów należą: oczopląs, dystonia, ataksja, okresowe niedowłady jednej połowy ciała, które mogą utrzymywać się od kilku minut do kilku dni lub tygodni. Niedowład może obejmować naprzemiennie lewą i prawą stronę ciała. Mogą pojawiać się także zaburzenia obustronne. Podczas ataku pacjent zachowuje pełną świadomość. Może dochodzić do zaniku zdolności mówienia, połykania i oddychania. Objawy zazwyczaj ustępują podczas snu. AHC mogą towarzyszyć inne choroby, takie jak padaczka.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska od kilku lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z AHC i aktywnie wspomaga chorych. W maju 2014 roku dr Agnieszka Stępień i mgr Marcel Stasierski, obecny prezes Oddziału Wielkopolskiego SFP, uczestniczyli w zjeździe chorych z rozpoznaniem AHC i ich rodzin. Spotkanie umożliwiło zaplanowanie badań, które odbyły się kilka miesięcy później w Warszawie. W badaniach wzięli udział wszyscy pacjenci z AHC z Polski, a merytorycznego wsparcia udzieliło kilku fizjoterapeutów, m.in. mgr Katarzyna Maślanko oraz dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP.

Wiedza naukowa dotycząca potrzeby wdrażania fizjoterapii u osób z AHC jest ograniczona. W kilku badaniach stwierdzono występowanie zaburzeń motorycznych i opóźnionego rozwoju ruchowego w tej grupie chorych, jednak nie określono algorytmu szczegółowego badania i stosowania określonych interwencji fizjoterapeutycznych. W związku z tym powstał pomysł na przeprowadzenie kolejnych badań we współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC i Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Obu organizacjom bliskie jest dobro osób zmagających się z AHC oraz rozwój fizjoterapii w Polsce. Dziękujemy byłemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC Panu Markowi Parowiczowi, obecnej Pani Prezes Ilonie Skibińskiej Mamzer oraz wszystkim rodzinom za efektywną współpracę.

Relacja ze spotkania stowarzyszeń w Estonii

We wrześniu odbyło się w Estonii spotkanie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fizjoterapeutycznych z państw nadbałtyckich. Dalia Woźnica z pomorskiego oddziału terenowego SFP została zaproszona na Uniwersytet w Tartu do zaprezentowania przyszłych trendów i perspektyw fizjoterapii w Polsce. Swój wykład przedstawiła podczas sesji fizjoterapeutycznej XI Międzynarodowej Konferencji „Science, Sport and Medicine”. 

Konferencja była także okazją do spotkania współorganizatorów, przedstawicieli Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów z reprezentantami Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Łotewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii. 

Celem spotkania było omówienie aktualnego statusu zawodowego w państwach nadbałtyckich, oraz nakreślenie przyszłych planów współpracy. 

Estonia wprowadza ważne dla fizjoterapeutów zmiany w ustawie, które poprawią dostępność i jakość usług. Wprowadza się wymogi licencyjne (prawo wykonywania zawodu), zrównuje się status fizjoterapeutów ale także logopedów oraz psychologów klinicznych z zawodami medycznymi oraz wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Od października 2023 roku fizjoterapeuci, logopedzi i psycholodzy kliniczni będą mieli prawo rozpocząć świadczenie usług opieki zdrowotnej jako niezależni świadczeniodawcy kontraktując usługi bezpośrednio z kasą chorych. 

X