Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów, Ustawa o zawodzie

Sprawozdanie z II posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów  (KOSF)

W dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2016 roku odbyło się w gmachu Ministerstwa Zdrowia II Zebranie KOSF. Na zebraniu było obecnych 17 osób (13 osób z PTF i 4 z SFP).

W programie znalazło się m.in.:

  • uchwalenie regulaminu pracy KOSF,
  • wyznaczenie daty zgromadzeń wojewódzkich/regionalnych,
  • dyskusja i zatwierdzenie metody wyboru koordynatorów regionalnych,
  • rozpoczęcie dyskusji nad Krajowym Rejestrem Fizjoterapeutów,
  • dyskusja i uchwała dotycząca funkcjonowania profilu Facebook-owego KOSF oraz
  • sprawy różne.

Z programu wykreślono punkt dotyczący dyskusji i zatwierdzenia regulaminu wyborów na delegatów. Jedną z najważniejszych decyzji było ustalenie daty wyborów regionalnych do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej, którą wyznaczono na 5 listopada 2016. Drugą ważną decyzją było ustalenie ostatecznego terminu zakończenia rejestracji fizjoterapeutów chcących wziąć udział w wyborach regionalnych to jest do 14 października 2016. W dniu 29 października zostanie ogłoszona ostateczna lista fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w wyborach regionalnych na delegatów biorących później udział w wyborach do samorządu. Trzecia ważna decyzja KOSF dotyczyła zasad rejestracji fizjoterapeutów. Cieszymy się bardzo, że została przyjęta propozycja SFP o prowadzeniu rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną.  Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia rejestracji. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Uchwalono także regulamin pracy KOSF. Większość istotnych uwag do regulaminu zgłoszona przez przedstawicieli SFP nie została uwzględniona. Ubolewamy, że nie została przyjęta propozycja SFP dotycząca wyborów koordynatorów regionalnych („mężowie zaufania” odpowiedzialni za prawidłową organizację rejestracji i przeprowadzenie wyborów w regionach). Propozycją SFP  było powołanie dwóch koordynatorów po jednym z każdego stowarzyszenia. Ten wniosek został odrzucony.  Koordynatorzy będą powoływani decyzją KOSF. Odrzucono propozycję SFP o utworzeniu specjalnego profilu na Facebook-u umożliwiającego komunikację ze środowiskiem na rzecz strony internetowej zawierającej tylko komunikaty KOSF.

O kolejnych ustaleniach, decyzjach oraz postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X