Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych

Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych

Do celów statutowych SFP należy podnoszenie jakości usług świadczonych w zakresie fizjoterapii oraz rozwijanie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów.

W związku z tym już kilka miesięcy temu, w ramach współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk pacjentów, wierząc, że wspólne działania przyczynią się nie tylko do poprawy poziomu opieki zdrowotnej, ale pozwolą na pogłębienie wiedzy klinicznej, rozwój fizjoterapii oraz zainicjowanie badań naukowych.

Zaczęliśmy od spotkań z rodzinami osób chorych na choroby nerwowo- mięśniowe. Choroby nerwowo- mięśniowe to choroby rzadkie. W Polsce, mimo kilkuletnich prac i zaangażowania wielu specjalistów, nie został wprowadzony Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Brak systemowej opieki prowadzi do opóźnień w diagnostyce i wdrażaniu właściwego postępowania, w tym fizjoterapii, oraz utrudnia rozwój nauki w zakresie leczenia chorób rzadkich.

W chorobach nerwowo- mięśniowych dochodzi do uszkodzenia komórki ruchowej, włókna nerwowego, połączenia nerwowo- mięśniowego lub mięśnia. Uszkodzenie tych struktur objawia się m.in. zmniejszoną siłą mięśni, osłabieniem lub zniesieniem odruchów ścięgnistych, ograniczeniem funkcji oddechowych, męczliwością, trudnościami podczas wykonywania ruchów. Często pojawiają się deformacje kręgosłupa, zwichnięcia stawów biodrowych, niekiedy dochodzi do zaburzeń połykania. Powyższe zaburzenia utrudniają codzienne funkcjonowanie i pogarszają jakość życia chorych osób.

Standardy leczenia osób z chorobami nerwowo- mięśniowymi uwzględniają fizjoterapię ukierunkowaną przede wszystkim na poprawę funkcji oddechowych, zapobieganie ograniczeniom zakresów ruchu, poprawę ogólnej sprawności, pionizację. Zalecenia są jednak bardzo ogólne i nie wychodzą naprzeciw indywidulanym potrzebom i oczekiwaniom chorych osób.

W Polsce działa prężnie kilka organizacji zrzeszających chorych na rdzeniowy zanik mięśni, dystrofię Duchenne’a i Beckera, miopatie i neuropatie, miastenię, a wśród nich Fundacja SMA, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo- Mięśniowych z aktywnie działającymi oddziałami, Fundacja Salemander, Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy i inne stowarzyszenia. Organizacje pacjenckie współpracują ze sobą i zrzeszają się, a najliczniejszą organizacją reprezentującą potrzeby pacjentów jest Federacja Pacjentów Polskich.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

W dniu 25 listopada bieżącego roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, przy wsparciu organizacji Juvenis AWF oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Olimpiada ma już swoją tradycję i z roku na rok staje się coraz większym i coraz bardziej rozpoznawalnym wydarzeniem nie tylko w środowisku fizjoterapeutycznym.

Podczas Olimpiady uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie (studia licencjackie, studia magisterskie oraz absolwenci), w których będą rozwiązywać test wiedzy. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje Rada Naukowa złożona z dziekanów wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Tegoroczna, szósta edycja ma szansę przewyższyć poprzednie. Spodziewamy się od 250 do 300 uczestników – najlepszych studentów reprezentujących uczelnie z całego kraju. Dodatkowymi atrakcjami będą ciekawe wykłady, ekspozycje sprzętu, atrakcyjne oferty szkoleń i kursów.

Wśród patronów honorowych wydarzenia znaleźli się m.in.: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów YEAP oraz Europejska Sieć Szkół Wyższych Fizjoterapii ENPNE. W komitecie honorowym zasiądą Jego Magnificencja Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dr hab. prof AWF Andrzej Mastalerz, dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak oraz konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej dr hab. n. med.  Krystyna Księżopolska-Orłowska.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.awf.edu.pl/wr/OOWMF/VI2017 Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

III Kongres PNF zakończył się sukcesem!

W dniach 11-14.10.2017 odbył się w Warszawie Annual General Meeting International PNF Association. W spotkaniu uczestniczyło 54 instruktorów i asystentów ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Niemiec, Szwecji, Korei, Japonii, Chin, Słowenii, Francji, Włoch, Chorwacji, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Polski. Ostatni dzień zjazdu został połączony z III Kongresem PNF, w którym udział wzięło ponad 450 fizjoterapeutów i gości. Liczba uczestników konferencji jest rekordowa w 27 letniej historii organizacji IPNFA!

Konferencję otworzyła ustępująca Prezydent IPNFA Reba Butler (USA), Prodziekan Wydziału Rehabilitacji doc. Paweł Targosiński oraz Prezes KIF Maciej Krawczyk. Dwanaście wykładów i osiem praktycznych warsztatów poprowadzili zarówno instruktorzy IPNFA jak i polscy wykładowcy. Wśród nich znaleźli się Fred Smedes (Holandia), Benedikt Boemer, Anke Müßigbrod, Matthias Schulte, Werner Wimmeroth (Niemcy), Atilla Szabo (Węgry), Dominiek Beckers (Belgia) oraz prof. Małgorzata Syczewska, dr Anna Czernuszenko, Aleksander Lizak, dr hab. Maciej Krawczyk, dr Agnieszka Śliwka, dr Agnieszka Wójcik, dr Agnieszka Stępień, dr Roman Olejniczak, Katarzyna Fountoukidis, Monika Piwnicka, Grzegorz Gałuszka, Joanna tokarska, Jakub Marciński z Polski. Omawiano aspekty postępowania fizjoterapeutycznego w procesie leczenia dorosłych osób z zaburzeniami połykania, oddychania, funkcji kończyn górnych i chodu w neurologii i ortopedii, poruszono także tematy związane z fizjoterapią pediatryczną. Konferencję zamknęła obecna Prezydent IPNFA Monika Cilento z Brazylii.

Dziękuję wykładowcom, wolontariuszom, tłumaczom oraz organizatorom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w organizację konferencji. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy przybyli tak licznie i wytrwali w skupieniu przez cały dzień. Dzięki Wam konferencja zakończyła się międzynarodowym sukcesem! Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii w trakcie konferencji, nadal docierają gratulacje od uczestników konferencji i zaproszonych gości.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich uczestników, organizatorów, tłumaczy i wolontariuszy

Agnieszka Stępień

SOBOTA Z FIZJOTERAPIĄ 2017

Już 9 września 2017 (sobota) w ramach obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii zachęcamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji Sobota z Fizjoterapią.

Planujemy aby w tym dniu – Wasze gabinety oraz placówki, w których pracujecie – były otwarte dla Pacjentów, gdzie w godzinach od 10 do 16 będą udzielane bezpłatne konsultacje.
Aby wziąć udział w akcji, którą będziemy intensywnie promować na naszych oraz zaprzyjaźnionych stronach i forach internetowych należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://dobrapraktykafizjo.pl/sobota-z-fizjoterapia-2017/

Listę gabinetów, które biorą udział w akcji będziemy publikować (dla Pacjentów) na stronie wyszukiwarki Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna https://dobrapraktykafizjo.pl/

Zachęcamy do udziału, szczególnie że oprócz szczytnego celu, jakim jest popularyzacja Fizjoterapii – jest to również doskonała okazja do zareklamowania Waszej działalności.

Poniżej znajdują się do pobrania oficjalne plakaty do pobrania i druku (Dostępne formaty A3 i A4 w pliku PDF, 300 DPI)

19809476 - physiotherapist in his practice, he explains a female patient the vertebral column and the emergence of back pain
Wersja A3 – format PDF
Wersja A4 – format PDF

Pierwszy list Prezesa Zarządu Głównego SFP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Od kilku dni mam zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska jako Prezes. To nowy rozdział w historii Stowarzyszenia, który nadszedł po latach walki o nasz zawód i samodzielność fizjoterapeutów. Pragnę podziękować jeszcze raz moim kolegom z ustępującego Zarządu SFP.  Maciej Krawczyk, Jacek Koszela, Aleksander Lizak, Tomasz Marek i Ernest Wiśniewski nauczyli mnie nieustępliwości i wiary w sukces. Ten sukces nie byłby jednak możliwy bez zaangażowania wielu osób, które konsekwentnie wspomagały nasze działania. I właśnie ta świadomość, że w Polsce jest tylu świadomych i otwartych fizjoterapeutów, obecnie wielu przyjaciół, przyczyniła się do mojej decyzji o kontynuacji pracy w Stowarzyszeniu.

Dziękuję za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali o wyborze mojej osoby na Prezesa SFP. Jestem wdzięczna za wszystkie dobre słowa i komentarze kierowane do mnie w ostatnich dniach. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania.

Niezmiernie cieszę się, że osoby bardzo zaangażowane w dotychczasową działalność Stowarzyszenia, Anna Boguniecka, Arseniusz Burkiewicz, Michał Kłosek i Filip Windak, zdecydowały się kandydować do Zarządu i stanąć przy moim boku. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili chęć działania w innych strukturach Stowarzyszenia lub są aktywni w Oddziałach SFP. Wspólnie będziemy dbać o dobro i rozwój naszego zawodu. Zajmiemy się promocją fizjoterapii, organizacją szkoleń i warsztatów dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów, zadbamy także o środowiska pacjentów.

Wiem, że mogę liczyć na wsparcie wielu osób z całej Polski. Bardzo Wam za to dziękuję.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Stępień
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Walne Zebranie Delegatów SFP

Z przyjemnością informujemy, że podczas dzisiejszego Walnego Zebrania Delegatów na 4-letnią kadencję zostały wybrane władze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w składzie:

ZARZĄD GŁÓWNY:
– Prezes – Agnieszka Stępień
– Wiceprezes  – Michał Kłosek
– Wiceprezes  – Filip Windak
– Członek Zarządu – Anna Boguniecka
– Członek Zarządu – Arseniusz Burkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:
– Monika Wiczyńska-Szmit
– Małgorzata Borkowska
– Paweł Wójciak
– Tadeusz Rey
– Arkadiusz Ujma

KOMITET NAUKOWY:
– Zbigniew Wroński
– Maciej Krawczyk
– Marta Sidaway
– Łukasz Skowron
– Magdalena Maciejewska

SĄD KOLEŻEŃSKI:
– Tomasz Marek
– Marcin Kubala
– Marek Walusiak

Wybranym gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wielkopolski Dzień Fizjoterapii w Poznaniu

Już za chwile rozpoczynamy Wielkopolski Dzień Fizjoterapii w Poznaniu , który w tym roku odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

W programie miedzy innymi sesja ortopedyczna, neurologiczna, pediatryczna a także wiele innych ciekawych tematów

Rok ustawy o zawodzie fizjoterapeuty!

Pierwsze urodziny

Dokładnie rok temu, tj. 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu
26 października 2015.

Ten dokument jest ukoronowaniem wieloletniej walki polskich fizjoterapeutów o samorząd zawodowy i uznanie tej profesji jako medycznego zawodu zaufania publicznego. Z uchwaleniem ustawy, a następnie jej wejściem w życie środowisko fizjoterapeutów wiąże wiele nadziei  i oczekiwań. Dzisiaj, rok od wejścia w życie ustawy zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Trzeba jednak podkreślać, że wciąż jesteśmy na początku drogi, której celem jest zbudowanie silnego samorządu. Cel możemy osiągnąć dzięki wsparciu i działaniu całego środowiska.

Po pierwsze KIF

Na 28 czerwca 2016 roku Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia, realizując zapisy Ustawy, zwołał pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów(KOSF). Początkowo powołanych do prac w KOSF było 20 osób, a następnie skład został przez ministra poszerzony do 28 osób . Obradom KOSF przewodniczył pan Dariusz Dziadzio. KOSF opracował ramy organizacyjne dzięki, którym odbyły się pierwsze wybory do samorządu fizjoterapeutów.

5 listopada 2016 roku – to data wyborów regionalnych podczas, których fizjoterapeuci wybrali 337 delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

W dniach 28-29 grudnia 2016 w Warszawie odbył się zwołany przez Ministra Zdrowia I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Na Zjazd przyjechało ponad 95 procent uprawnionych do głosowania delegatów. Podczas dwóch dni obrad Zjazdu, delegaci wybrali prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w osobie dra hab. n. med. Macieja Krawczyka, którego kontrkandydatem był dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorząd Fizjoterapeutów Dariusz Dziadzio. Wynik tajnego głosowania potwierdził, że prof. Maciej Krawczyk cieszy się największym zaufaniem polskich fizjoterapeutów.

Poza prezesem, delegaci wybrali 64-osobową Krajową Radę Fizjoterapeutów, w skład której weszło po czterech kandydatów z każdego województwa. Podczas Zjazdu wybrano również pozostałe organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z jego dwoma Zastępcami.

Jedną z istotnych uchwał, jakie podjął I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów było przyjęcie „Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Ten ważny dokument, który jest swoistym kodeksem etycznym fizjoterapeuty, składa się z dziesięciu punktów, nad którymi pracowała specjalnie utworzona komisja ds. etyki.

Już 10 stycznia 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie 64-osobowej Krajowej Rady Fizjoterapeutów, podczas którego powołano 5-ciu wiceprezesów powierzając im koordynowanie działania i rozwoju Izby w szczegółowo zakreślonych zakresach tematycznych, takich jak: edukacja, promocja, rozwój, rejestr, współpraca międzynarodowa i wiele innych.

27 stycznia br. pod adresem www.kif.info.pl ruszyła oficjalna strona internetowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ma na celu publikowanie bieżących informacji, dotyczących środowiska zawodowego polskich fizjoterapeutów, uchwał KRF, obwieszczeń i zarządzeń. Integralną częścią strony jest uruchomiony w 100 dni od powstania KIF – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Praktyczne działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Prezydium rozpoczęły się w pierwszych dniach lutego 2017, czyli zaledwie 4 miesiące temu. Przez ten czas aktywnie realizowane są zadania Izby.

Najważniejszym działaniem aktualnie realizowanym przez Izbę, a które wprost wynika z Ustawy, jest powstanie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, do którego wpisywani są fizjoterapeuci, którzy wystąpili do KIF o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). Izba uruchomiła Rejestr i na bieżąco rozpatruje napływające od fizjoterapeutów wnioski. Po początkowo dość trudnej i bardzo wnikliwej weryfikacji, 28 marca 2016 na IV Posiedzeniu KRF uchwalono i przyznano pierwsze PWZFz dla 313 fizjoterapeutów z całej Polski, a na dzień dzisiejszy prawo to przyznano już 3494 fizjoterapeutom.

Fizjoterapeuta to brzmi godnie

Misją Izby jest edukacja społeczeństwa polskiego oraz środowiska medycznego co do możliwości jakie niesie dla leczenia i profilaktyki  fizjoterapia. Misją jest także stała edukacja  środowiska fizjoterapeutów polskich, zarówno w aspekcie informowania o bieżących działaniach i wymogach wynikających ze zmian aktów prawnych, jak i dbałości o podnoszenie kwalifikacji przez fizjoterapeutów. Od lutego br. przedstawiciele KRF oraz Prezydium KRF uczestniczyli w ok. 100 spotkaniach informacyjnych na terenie niemal całej Polski, podczas których informowali o aktywności Izby i wymogach wprowadzonych przez Ustawę. Wkrótce KRF planuje uruchomić cykl bezpłatnych szkoleń online (webinaria), które będą dostępne dla już zarejestrowanych członków Izby.

W ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów powołane zostały również tematyczne zespoły eksperckie, które skupiają się m.in. na analizie obowiązujących aktów prawnych pod kontem ich zgodności z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wnioski z analiz są zgłaszane w formie uwag oraz opinii do projektów rozporządzeń MZ, zarządzeń Prezesa NFZ, projektów ustaw, itd.

Członkowie Prezydium KRF na bieżąco spotykają się z przedstawicielami instytucji, które mają wpływ na funkcjonowanie i wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. W ostatnich dniach uczestniczyli między innymi w spotkaniach z przedstawicielami ZUS, AOTM i PEFRON.

Prezydium KRF oraz członkowie KRF realizując zadania i podejmując aktywności kierują się dobrem środowiska i fizjoterapeutów. Przyglądając się innym samorządom zawodów medycznych widzimy jak wiele jeszcze mamy do zrobienia: zarówno jako Izba, jak i środowisko. Mamy jednak świadomość, że inne Izby istnieją wiele lat, a my dopiero kilka miesięcy.

Zachęcamy Państwa do aktywnych działań w KIF i wspierania rozwoju naszej grupy zawodowej.

Źródło: kif.info.pl

3494 fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu!

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała w dniu 30 maja 2017 roku kolejne 1977 praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz wydała jedną negatywną decyzję o nieprzyznaniu prawa wykonywania zawodu.

– Szacujemy, że w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dziś można znaleźć już prawie 8 procent aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. To całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Izba działa od czterech miesięcy – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Apelujemy do fizjoterapeutów o składanie wniosków. Jednocześnie ostrzegamy, że złożenie ich na ostatni moment może wydłużyć czas ich rozpatrywania. A po 31 maja 2018 fizjoterapeuta to tylko ta osoba, która uzyskała PWZFz – podkreśla.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie rok temu nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów co skutkuje uzyskaniem stosownego dokumentu oraz ujawnieniem danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Licencja oraz wpis w Rejestrze jest potwierdzeniem, zarówno dla pacjentów jak i płatników publicznych, uzyskanych przez fizjoterapeutę kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby te nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności. Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.kif.info.pl.

Dla pacjentów stworzenie rejestru fizjoterapeutów ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia bezpieczeństwo terapii. To gwarancja jakości i profesjonalizmu usługi dla pacjentów. Pacjenci po kampanii informacyjnej prowadzonej przez KIF coraz aktywniej korzystają z możliwości sprawdzenia swojego fizjoterapeuty w Rejestrze

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a co za tym idzie pozwoli rozszerzać działalność i popularyzować fizjoterapię jako skuteczne narzędzie do walki z licznymi schorzeniami.

Biuro Prasowe Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Źródło: kif.info.pl

X