Warsztaty „Fizjoterapia dedykowana pacjentom z SMA” – Koniec zapisów

Pragniemy poinformować, że z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń zakończyły się zapisy na warsztaty dla fizjoterapeutów „Fizjoterapia dedykowana pacjentom z SMA”, których organizatorem jest Biogen.
Jak wspominaliśmy przy ogłoszeniu zapisów, dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym musieliśmy dokonać wyboru uczestników biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń, a także fakt prowadzenia pacjentów z SMA. Prosimy o zrozumienie. W najbliższych dniach wszyscy fizjoterapeuci otrzymają odpowiedź mailową od osoby koordynującej z Fundacji SMA.
Bardzo duże zainteresowanie pokazało, że potrzeby kształcenia fizjoterapeutów pracujących z chorymi na SMA są ogromne. Dokonamy wszelkich starań, żeby w przyszłości odbyły się kolejne warsztaty ze specjalistami o czym będziemy Państwa informować. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do śledzenia strony Fundacji SMA oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Warsztaty „Oswoić chorobę” we Wrocławiu- fizjoterapia w Dystrofii Duchenne’a

Co warto wiedzieć o fizjoterapii w Dystrofii Duchenne’a?

27-28 kwietnia 2018 odbyło się we Wrocławiu kolejne warsztaty „Oswoić chorobę” dla rodzin chłopców z Dystrofią Duchenne’a organizowane przez Fundację Salemander. Spotkanie otworzyła oficjalnie prezes Fundacji Salemander Iveta Spolnik. W czasie spotkania rodzice  mieli możliwość wysłuchania wykładów o  diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii, postępowaniu w przypadku pojawienia się zaburzeń oddechowych lub stanów zagrożenia życia oraz o fizjoterapii i profilaktyce. Jeden z warsztatów poświęcono tworzeniu właściwych relacji wewnątrz rodziny. Wykład i warsztaty z zakresu fizjoterapii poprowadziła dr Agnieszka Stępień. Na wstępie przekazano uczestnikom informacje o Krajowej Izbie Fizjoterapeutów oraz działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska na rzecz pacjentów. W warsztatach uczestniczyła grupa fizjoterapeutów z różnych stron Polski. To już kolejne nasze spotkanie. Wspólnie zbieramy doświadczenia w czasie zajęć praktycznych i ustalamy właściwe postępowanie. Zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów pracujących z chłopcami z dystrofią Duchenne’a do udziału w kolejnych warsztatach. Tym razem temat przewodni w sesji fizjoterapeutycznej brzmiał „Ćwiczmy nie tylko żuchwę”. Wspólnie analizowaliśmy czynniki które mogą wpływać na jakość gryzienia i połykania. Jak zwykle było wielu chętnych do demonstracji ćwiczeń. Okresowo tworzyła się kolejka oczekujących. W czasie spotkania omawiano także postępowanie dostosowane do potrzeb osób zgłaszających nieprawidłową funkcji kończyn górnych. Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych spotkań z chłopcami chorymi na dystrofię Duchenne’a i ich rodzicami. Co warto wiedzieć o fizjoterapii w dystrofii Duchenne’a? Odpowiedź zawarto poniżej…

 

10 zasad fizjoterapii w dystrofii Duchenne’a.

  1. Dystrofia Duchenne’a należy do chorób nerwowo – mięśniowych – ćwicz ale nie przemęczaj!!!
  2. Dokonuj regularnej oceny funkcjonalnej oraz postawy ciała. Postawa ciała zmienia się raz z postępem choroby i może wpływać niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie ruchowe.
  3. Zapobiegaj ograniczeniom zakresu ruchu, zwłaszcza w stawach biodrowych i skokowych. Chodzenie na palcach, typowe w dystrofii Duchenne’a, ma związek z ograniczeniem ruchu wyprostu w stawach skokowych. W stawach biodrowych często stwierdza się ograniczenie wyprostu i przywiedzenia.
  4. Dbaj o mięśnie tułowia, zwłaszcza o mięśnie brzucha i mięśnie odpowiedzialne za stabilizację łopatki.
  5. Stymulacja oddychania wzmacnia mięśnie tułowia i poprawia parametry oddechowe. Stosuj ćwiczenia oddechowe w codziennej praktyce.
  6. Istotne jest wzmacnianie mięśni pośladkowych, które są szczególnie aktywne podczas chodu, utrzymywania pozycji w klęku i wstawania z podłogi.
  7. Dbaj o mobilność w odcinku szyjnym kręgosłupa. Wzmacniaj mięśnie odpowiedzialne za zgięcie. Ruchomość i prawidłowa funkcja mięśni w odcinku szyjnym jest jednym z czynników warunkujących prawidłowe połykanie.
  8. Badaj często ustawienie kręgosłupa. Skolioza utrudnia codzienne funkcjonowanie i wpływa niekorzystnie na parametry oddechowe.
  9. Pionizacja zapobiega ograniczeniom ruchu w stawach kończyn dolnych i zmniejsza ryzyko rozwoju skoliozy.
  10. Unikaj intensywnego masażu napiętych i przerośniętych mięśni.

Istotna jest współpraca z innymi specjalistami, a szczególnie z neurologiem, genetykiem, pediatrą, kardiologiem, pulmonologiem, ortopedą, neurologopedą i psychologiem!!!

 

Warsztat „Obręcz barkowa – badanie i terapia” w Iwoniczu Zdroju

13.04.2018 w Iwoniczu Zdroju odbył się warsztat „Obręcz barkowa – badanie i terapia”, który poprowadził Tomasz Lorenc  oraz spotkanie informacyjne z członkiem KRF dr Renatą Skalską- Izdebską. W zebraniu uczestniczyło około 50 osób, zadano wiele pytań, dyskusja była długa i owocna . Ze względu na duże zainteresowanie tematyką planujemy ponownie wrócić do tematu lecz bardziej pod kątem praktycznym. Gorące podziękowania składamy dla Pani dyrektor sanatorium SANVIT za kolejne już udostępnienie sal oraz dla kierownika Łukasza Gwizdak za organizację spotkania i poczęstunku.

Wykład „Mózgowe Porażenie Dziecięce – aktualny stan wiedzy i wytyczne światowych towarzystw” w Warszawie

17.03.2018 na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie organizowane przez Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Studenckie Koło Naukowe Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej. Dr n. med. Błażej Pruszczyński z Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawił wykład „Mózgowe Porażenie Dziecięce – aktualny stan wiedzy i wytyczne światowych towarzystw”.
W spotkaniu uczestniczyli fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, logopedzi, a także pacjenci i ich rodziny. Bardzo cieszymy się, że tak licznie wzięli Państwo udział w wydarzeniu!
Chcielibyśmy serdecznie podziękować dr. n. med. Błażejowi Pruszczyńskiemu za przygotowanie i przedstawienie wykładu, za wyczerpujące odpowiedzi na wiele pytań padających z sali i za ogromne zaangażowanie.

Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków – SKOLIOZY w Warszawie

 

16 marca 2018 roku odbyła się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – SKOLIOZY organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Już od pięciu lat Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska  jest patronem tego wydarzenia.
Konferencja co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem osób związanych z fizjoterapią i medycyną. Podczas tej edycji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów na temat kształtowania się i diagnostyki postawy ciała, koncepcji łańcuchów mięśniowo-powięziowych wpływających na postawę, typów posturalnych czy różnych nieprawidłowości w obrębie ustawienia kręgosłupa, tułowia, miednicy i kończyn dolnych u dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zostały także cztery warsztaty praktyczne, a cała Konferencja została bardzo wysoko oceniona przez uczestników.
Gratulujemy organizatorom. Do zobaczenia za rok!

Warsztat „Zastosowanie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (metody McKenziego) w praktyce klinicznej”

1.03.2018 na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się warsztat „Zastosowanie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (metody McKenziego) w praktyce kliniczej”. Mgr Jacek Tuz i mgr Rajmund Tomczakowski, instruktorzy Międzynarodowego Instytutu McKenziego, przedstawili założenia i najważniejsze elementy metody oraz na żywo przeprowadzili wywiad i badanie przedmiotowe pacjenta.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za liczne przybycie!

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – SKOLIOZY

16 marca 2018r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbędzie się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – SKOLIOZY. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska już od pierwszej edycji jest patronem tego wydarzenia.
Organizatorzy Konferencji przewidują przeprowadzenie trzech sesji referatowych oraz sesji warsztatowej. W sesjach przedstawione zostaną wystąpienia na temat postawy człowieka. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące nieprawidłowości w obrębie ustawienia kręgosłupa, tułowia, miednicy i kończyn dolnych u dzieci. Uczestnicy będą mieli okazję poznać rożne spojrzenia na wady postawy prezentowane przez fizjoterapeutów i lekarzy.

Więcej informacji: http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/forum

Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta. O zagrożeniach rozwoju, metodach specjalnych oraz prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej.

26 stycznia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyła się pierwsza z cyklu 10 konferencji poświęconych bezpieczeństwu oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Organizatorami spotkań są firma Inter Polska oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 fizjoterapeutów z województwa lubelskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu prezentowanymi kwestiami.

W trakcie konferencji poruszony został niezmiernie istotny aspekt, jakim są podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, sposobem udzielania informacji w czasie przeprowadzanego badania i w procesie planowania terapii. Przedstawił je mecenas Paweł Strzelec – radca prawny, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Pani mgr Agnieszka Zdziennicka-Chyła, fizjoterapeutka pracująca na co dzień z małymi pacjentami, zaprezentowała ciekawy wykład o zagrożeniach rozwoju prawidłowego w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym.

Przedstawiciel firmy Inter Polska Pan Dariusz Kondas – Dyrektor Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska, przedstawił produkt dedykowany fizjoterapeutom obejmujący kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Na zakończenie konferencji odbył się warsztat praktyczny przygotowany przez Pana mgr Pawła Pogorzelca na temat nowej metody kinesiotapingu – Koncepcja EDF.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów, reprezentujących województwo lubelskie (Anna Krawczyńska, Jarosław Napiórkowski oraz Dariusz Potrzyszcz).

Wszystkie wystąpienia zdobyły duży aplauz i wywołały bardzo pozytywne komentarze.

Na zakończenie spotkania firma Inter Polska przygotowała konkurs z nagrodami, którymi były bony o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów EMPIK.

Dziękujemy, że byliście z Nami

Zarząd Główny SFP

Praca Fizjoterapeuty w dysfunkcjach przepony

Prowadzący Arseniusz Burkiewicz

Warsztat otwarty 20.01.2018

Bardzo dziękujemy prowadzącemu za wyrażenie chęci i poprowadzenie w Naszym oddziale warsztatu dla fizjoterapeutów , na którym w części teoretycznej przedstawił zagadnienie w zakresie anatomii, funkcji , patologii przepony, w części praktycznej przeprowadził diagnostykę fizjoterapeutyczną  oraz propozycję fizjoterapii   pacjentów z dysfunkcją przepony  .

Także serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie mimo sobotniego terminu, oraz Gabinetowi NZOZ Burkiewicz-Centrum Fizjoterapii za pomoc w organizacji warsztatu i udostępnienie sali na spotkanie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej FP oraz strony na FB :))

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

W sobotę, 25 listopada 2017 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

W wielkim teście wiedzy, składającym się ze 120 pytań, wzięło udział 240 uczestników z 24 uczelni kształcących fizjoterapeutów w Polsce. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska znalazło się wśród patronów honorowych wydarzenia. Po teście wiedzy wykład wygłosiła Prezes ZG SFP dr Agnieszka Stępień, zaś na stoisku Stowarzyszenia mogliście spotkać Michała Kłoska, Macieja Okonia oraz Marcina Błaszcza – pełnomocnika ds. studentów SFP. Wielu młodych fizjoterapeutów wyraziło chęć zaangażowania się w prace Stowarzyszenia. Bardzo nas to cieszy! 🙂

W rywalizacji drużynowej zwyciężył Warszawski Uniwersytet Medyczny, na drugim miejscu uplasowała się Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, a na trzecim Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wszystkim gratulujemy świetnych wyników!

fot. Klaudia Liberadzka

X