Administrator

Pogorzelica 05.04.2012

Wręczenie pierwszego certyfikatu z akredytacją SFP w Polsce, podczas kursu PNF Podstawowy w Pogorzelicy 05.04.2012 dla naszego członka – Pani Doroty Koralewskiej

Opłata manipulacyjna

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mimo dobrej woli i starań Zarządu SFP oraz osób zapraszanych do prowadzenia warsztatów z przykrością odnotowujemy liczne nieobecności na zaplanowanych warsztatach Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członkowie SFP wcześniej zgłaszający i potwierdzający  swoje zainteresowanie udziałem w warsztatach nie pojawiają się, pozbawiając tym samym możliwości skorzystania z nich inne osoby zapisane na listy rezerwowe.

Wyżej wymieniona sytuacja pozostaje niezrozumiała zarówno dla członków oczekujących na miejsce jak i dla prelegentów poświęcających swój prywatny czas, a także właścicieli, którzy nieodpłatnie udostępniają członkom Stowarzyszenia gabinety i sale konieczne do przeprowadzenia warsztatów i wykładów.   

Ponadto organizacja tego przedsięwzięcia wymaga dodatkowego zaangażowania czasowego ze strony pracowników biura SFP oraz wykorzystania środków finansowych, które pochodzą z Naszych wspólnych składek.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął uchwałę o wprowadzeniu opłaty manipulacyjnej za uczestnictwo w warsztatach począwszy od września 2012. Wysokość opłaty wyniesie 15 zł dla członków SFP i 150 zł dla fizjoterapeutów nie będących członkami SFP. Opłata manipulacyjna pozwoli na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura i drukiem dyplomów dla osób uczestniczących w warsztatach. 

Opłatą objęci zostaną wszyscy, którzy wyrażą chęć zapisania się na warsztaty począwszy od 01.09.2012.

Z poważaniem 
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

  

 

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – aktualności

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

W ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele bardzo pozytywnych rzeczy związanych z naszym „fizjoterapeutycznym środowiskiem”. Miedzy innymi, tak jak już do Was wcześniej pisaliśmy, udało się złożyć do Ministerstwa Zdrowia nasz projekt „Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty”. 

Teraz trwają mozolne prace nad zjednaniem sobie poparcia dla ustawy, wśród parlamentarzystów oraz innych opinio- i decyzjo- twórczych gremiów. 

W związku z powyższym członkowie Zarządu Głównego spotkali się z kilkorgiem parlamentarzystów, którym w bezpośredniej rozmowie prezentowali argumenty jakie przyświecają naszej inicjatywie oraz jakie korzyści dla pacjentów i całej ochrony zdrowia w naszym kraju, przyniesie uchwalenie ustawy o zwodzie fizjoterapeuty.

Odbyły się również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz inicjowane są rozmowy z konsultantami krajowymi różnych dziedzin medycznych.

W celu podniesienia świadomości naszego społeczeństwa w zakresie fizjoterapii, zarząd główny SFP podjął się koordynacji i organizacji, w dniu 8 września 2012 „I Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii”. Obchody te, będą zorganizowane po raz pierwszy w naszym kraju. Szczegółowy plan obchodów jest już „dopinany na ostatni guzik” a dokładne informacje będą do Was przesłane w oddzielnym liście.

Tak więc dzieje się dużo i to dużo pozytywnego. Mamy nadzieję, że nasze wspólne starania aby status naszego zawodu zyskał właściwą mu pozycję i rangę – z korzyścią dla Pacjentów, Fizjoterapeutów oraz całej Ochrony Zdrowia – stanie się faktem.

Z poważaniem

Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

Zaproszenie do udziału w I Obchodach Światowego Dnia Fizjoterapii

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się do Was z gorącym apelem o jak najliczniejszy i aktywny udział w dniu 8 września 2012 roku w I Ogólnopolskich Obchodach Światowego Dnia Fizjoterapii, którego jesteśmy organizatorem.
Światowy Dzień Fizjoterapii został ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii w 1951 roku. Głównym celem polskich obchodów jest uświadomienie części społeczeństwa istnienia fizjoterapii jako  integralnej części procesu leczenia oraz jej podstawowego znaczenia w terapii wielu jednostek chorobowych. W tym celu chcielibyśmy zorganizować w dniu 8 września „Sobotę z Fizjoterapią”, która będzie polegać na nieodpłatnym wykonywaniu przez kilka godzin przez członków SFP porad fizjoterapeutycznych dla społeczeństwa w swoich gabinetach prywatnych, przychodniach rehabilitacyjnych, oddziałach szpitalnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Pragniemy dodać, że każdy gabinet /przychodnia/oddział, który zgłosi się do akcji odniesie bezpośrednią korzyść w postaci reklamy na stronie internetowej SFP. W akcji mogą wziąć udział tylko członkowie SFP, ale jest jeszcze dużo czasu na zapisanie się do Stowarzyszenia. „Sobota z Fizjoterapią” będzie rozpropagowana w mediach ogólnopolskich a także poinformujemy o niej pisemnie ponad 90 stowarzyszeń pacjentów w całej Polsce. Do każdego gabinetu deklarującego udział w akcji zostanie przesłany plakat reklamujący akcję. Szczegóły dotyczące zgłaszania gabinetów zostaną do Was przesłane w najbliższych dniach.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Warsztaty w Małopolsce

29.05.2012 (wt.) Aleksander Lizak
„Znaczenie testów w fizjoterapii – przykłady praktyczne”
ul.Tuchowska 6b, Kraków, godz. 18.30 – 20.30 (do 30os.)

 

25.09.2012 (wt.) Paweł Adamkiewicz
Założenia koncepcji Bobath” (w ramach cyklu prelekcji dotyczących zapoznania z kursami podyplomowymi, skierowane gł. do studentów fizjoterapii)
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 30os.)

 

9.10.2012 (wt.) Agnieszka Ochocińska, Małgorzata Rodzeń
„Różnicowanie problemów bólowych kręgosłupa szyjnego”
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 30os.)

 

15.11.2012 (czw.) Anna Bukowska
„Zastosowanie muzyki i rytmu w terapii motorycznej”
ul. Golikówka 6, Kraków, godz. 18.30 – 20.00 (do 20os.)

 

Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii

Dnia 13. kwietnia 2012 mieliśmy zaszczyt reprezentować nasze Stowarzyszenie podczas Konferencji Wiosna Fizjoterapii, odbywającej się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za umożliwienie nam wzięcia udziału w niezwykle ciekawych i obejmujących szerokie spektrum wiedzy wykładach i prelekcjach, a także za możliwość zaprezentowania naszego Stowarzyszenia wśród akademickiego grona związanego z polską fizjoterapią.
Cieszymy się również, że w trakcie Konferencji do naszego Stowarzyszenia zapisało się 4 nowych członków.

Read more

Światowy Dzień Fizjoterapii


Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, podjął decyzję o organizacji w dniu 8 września 2012 roku, po raz pierwszy w Polsce, obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii.

Szczegółowy plan obchodów wraz z programem imprez towarzyszących prześlemy do Was i opublikujemy w najbliższym czasie.

 

Liczymy na Wasze pomysły i inicjatywę.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska


Listy protestacyjne

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Zarząd Stowarzyszenia FP wysłał w ostatnich tygodniach (począwszy od połowy lutego) około 50 listów do różnych instytucji krajowych włącznie z kancelarią Premiera RP i Ministerstwa Zdrowia. Korespondencja dotyczyła przede wszystkim naszego protestu przeciwko postanowieniom KTPL z dnia 15.09.2011.

Listy protestacyjne rozesłane zostały również do Konsultanta Krajowego ds. Fizjoterapii i wszystkich Konsultantów Wojewódzkich. 

Z radością i satysfakcją informujemy, że do naszej akcji przyłączyło się również Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i poparło nasze wcześniejsze działania. W jedności siła ! ! !

Z pozdrowieniami,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

List protestacyjny skierowany do Prezesa Rady Ministrów Zobacz
List protestacyjny skierowany do Ministra Zdrowia Zobacz
List protestacyjny skierowany do Prezesa NFZ Zobacz
List do Rektora AWF Zobacz
List do Specjalisty Krajowego ds. Fizjoterapii Zobacz
List do Konsultanta ds. Fizjoterapii województwa Mazowieckiego dotyczący stanowiska KPTL Zobacz 

Zarząd SFP


Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska ukonstytuował się na zasadach demokratycznych bez wyznaczania stanowiska prezesa i wice prezesa, a wszyscy członkowie zarządu działają na tych samych prawach i przyjęli na siebie różne obowiązki.

 


Ernest Wiśniewski

Członek Zarządu od 2010 roku

Obowiązki w SFP: finanse i księgowość

Wykształcenie:
2007 – 2010 Studia Doktoranckie AWF Warszawa
2000 – 2002 Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Rehabilitacji
2 letnie studia magisterskie – Dyplom 2002

Kształcenie podyplomowe:
2006 – 2009 OMT – Ortopedyczna Terapia Manualna
2003 – 2006 Terapia Manualna Szkoła Niemiecka
2001 – 2006 International PNF Association
2000 – 2002 The McKenzie Institute International

Doświadczenie zawodowe:
Od 2008 NaNowo Akademia Zdrowia Sp. z o .o. Partner, Członek Zarządu
Od 2004 ManusTrio SC Szkolenia z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa w pracy.
Partner, instruktor wykładowca

Działalność społeczna:
Od X 2008 Polskie Towarzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT-Poland Członek Założyciel, Prezes Zarządu

E Mail: ernest.wisniewski@fabrykazdrowia.net.pl 


Tomasz Marek

Członek Zarządu od 2010 roku

Obowiązki w SFP: kontakty z NFZ i mediami

Data urodzenia 24.08.1965
Stan cywilny: żonaty, 2 dzieci

Wykształcenie:
absolwent AWF Warszawa z 1990 roku
Specjalizacja II stopnia z rehabilitacji w 1999 roku

Szkolenia i kursy:
w/g Kaltenborn, Cyriax, SET, PNF, Kinozjotaping,

Aktualnie:
kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej, nauczyciel akademicki

Zainteresowania:
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, sport nie tylko w telewizji, fantastyka tylko w literaturze.


Aleksander Lizak 

Członek Zarządu od 2010 roku

Odpowiada za kontakty ze sponsorami oraz kontakty międzynarodowe

Fizjoterapeuta od 1984

IPNFA Instruktor od 1999

IPNFA Advanced Instruktor od 2003

Prezes IPNFA Poland od 2006

Terapeuta OMT od 2009

Członek założyciel OMT Poland 2009

Przewodniczący Rady Nadzorczej Reha Plus SA w Krakowie 


Maciej Krawczyk

Członek Zarządu od 2010 roku

Odpowiada za badania naukowe i kontakty z mediami

Wykształcenie:
Doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji (fizjoterapii).
Specjalista fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
Od 1992 roku asystent na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie (od 2000 roku na etacie adiunkta)
Od 2000 roku zatrudniony w Zespole rehabilitacyjnym II Kliniki Neurologicznej IPiN na stanowisku Kierownika Pracowni Fizjoterapii (od 2001 roku na etacie adiunkta) odpowiedzialny za zespół 25 fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.
Od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu a od 2004 programu POLKARD

Dorobek naukowy
Publikacje i recenzje prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym
Kierownik projektów badawczych oraz Grantu Habilitacyjnego Ministerstwa Nauki nr N 40402732/0521
Wykładowca na licznych kongresach międzynarodowych, kursach podyplomowych i specjalizacyjnych


Agnieszka Stępień

Członek Zarządu od 2010 roku

Odpowiedzialna za edukację szkolną, akademicką i podyplomową

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1992). W latach 1992-2004 zatrudniona w placówkach państwowej i niepublicznej służby zdrowia dla dzieci i dorosłych ze schorzeniami układu nerwowego i dysfunkcjami narządu ruchu. Od 2005 roku kierownik prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej. Od 1995 roku do chwili obecnej wykładowca w Katedrze Rehabilitacji AWF w Warszawie. Specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej (1998). Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji w neurologii dziecięcej i studium pedagogiczne dla nauczycieli. Współautorka projektów i wykonawca badań naukowych ukierunkowanych na analizę biomechaniki ruchów kręgosłupa i miednicy oraz aktywności ruchowych u osób ze skoliozą idiopatyczną. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Od 2006 roku Instruktor International PNF Association uprawniony do prowadzenia kursów koncepcji PNF. W 2010 roku uzyskała tytuł Advanced IPNFA Instructor. Członek Research Committee IPNFA. Liczne prezentacje na spotkaniach naukowych organizacji krajowych, kongresach krajowych i międzynarodowych dla fizjoterapeutów, lekarzy, nauczycieli i pacjentów.
Zainteresowania zawodowe: fizjoterapia w pediatrii, skoliozy idiopatyczne i skoliozy nerwowo-mięśniowe.

 


Jacek Koszela

Członek Zarządu od 2010 roku

Odpowiedzialny za sanatoria i uzdrowiska, rozwój stowarzyszenia w Polsce północnej 

Fizjoterapeuta od 1989
1987 – 2001 P.P.U. „Uzdrowisko Kamień Pomorski”
1995 – 2000 P.P.U. „Uzdrowisko Kamień Pomorski” – koordynator fizjoterapii
1999 – 2001 O.W.S.”Sandra” w Pogorzelicy – kierownik działu rehabilitacji
2000 – obecnie „Kompleks Sandra & Sandra Spa” w Pogorzelicy – kierownik działu rehabilitacji
2008 – obecnie „Delta Vital Resort” s.c. w Kamieniu Pomorskim – współwłaściciel
2009 – obecnie „Sandra Spa” w Karpaczu – kierownik działu rehabilitacji 

 

 


Iwona Rogińska

Iwona Rogińska

Członek Zarządu od 2014 roku

Odpowiedzialna za organizacje Biura Zarządu


Wykształcenie: 
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr fizjoterapii (2012).

Szkolenia i kursy: Terapia Manualna Szkoła Niemiecka, PNF, Kinesiology Taping, Thera-Band Academy,

Doświadczenie zawodowe: od 2012 fizjoterapeutka w Fabryce Zdrowia „Po Urazie”

 

 

 


CZŁONKOWIE ZARZĄDU POPRZEDNICH KADENCJI 

 

Bartosz Sikorski 

Członek Zarządu w latach 2010 – 2014

Odpowiadał za rozwój Stowarzyszenia w Polsce południowej

Doświadczenie zawodowe: Fizjoterapeuta w CKiR Sp. z o.o. w Konstancinie od 04.2000 r.
Koordynator rehabilitacji w CKiR Sp. z o.o., Filia 3 we Wrocławiu od 01.2005

Wykształcenie:
V letnie Studia podyplomowe w Sutherland College of Osteopathic Medicine – osteopata od 10.2008
Międzynarodowy Terapeuta Cyriax od 04.2003
Terapeuta PNF od 11.2001
Mgr Fizjoterapii od 03.2000 studia na AWF Wrocław.


 

 

 

X