Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy Fizjoterapeuci

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, które odbędzie się 21 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w Bydgoszczy

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału:  Walne Zebranie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział zarówno członkowie zwyczajni (fizjoterapeuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty), którzy mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz oddziału oraz prawo głosu przy podejmowaniu uchwał walnego zebrania, jak i członkowie oczekujący (studenci w trakcie edukacji) – posiadający głos doradczy.

Przypominamy również o konieczności opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia (50 zł na rok).

Potwierdź swój udziału na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na koncepcji NDT Bobath

12 lutego 2013, godz od 18.00 do 20.00 odbyły się warsztaty dotyczące Rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oparta na koncepcji NDT Bobath. Warsztaty fizjoterapeutyczne prowadziła Marta Bratz. Organizatorem spotkania był oddział kujawsko-pomorski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu. Na spotkaniu obecny był prezes oddzialu Grzegorz Czerwiński, który proponował różne formy aktywizowania członków stowarzyszenia, tak aby działalność wykraczała poza spotkania warsztatowe. W tym działalność sportowo-rekracyjno-towarzyska. Jedną z propozycji były całonocne rajdy na rolkach.

W sprawie swoich propozycji nowych form aktywności prosimy pisać na adres grzegorzjary@wp.pl – bezpośrednio do Grzegorza Czerwińskiego lub do przedstawiciela uczelni robert.szarata@wsnoz.pl – specjalista ds. szkoleń

X