Oddział Łódzki

Wykłady dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Łódzki
Zaprasza na wykłady dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego

Kiedy: 10.12.2016 roku, rozpoczęcie o godz. 11.00
Miejsce: CM TriMedic ul. Kopcińskiego 69/71 Łódź

Wykład 1 (rozpoczęcie o godz. 11.00): Mózgowe porażenie dziecięce – aktualny stan wiedzy. Wykład oparty o najbardziej aktualne amerykańskie, brytyjskie i australijskie wytyczne oraz konsensus EACD.
Prowadzący: dr n. med. Błażej Pruszczyński*

Wykład 2 (rozpoczęcie o godz. 12.00): Zaburzenia funkcji kończyny górnej u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadzący: mgr Adam Markiewicz**

*Specjalista ortopeda i traumatolog, adiunkt w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w UM w Łodzi. Członek licznych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (EPOS), Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwoju (AACPDM), Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (POSNA), Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (PPOS, aktualnie pełni funkcję sekretarza), International Hip Dysplasia Institute, European Academy of Childhood Disability. Stypendysta: Erasmus/Socrates, EPOS i POSNA Główne zainteresowania: dysplazja stawu biodrowego, MPDz, stopa dziecięca. Publikuje z tych zagadnień w recenzowanych czasopismach.

** magister fizjoterapii, młodszy asystent w Klinice Neurologii ICZMP w Łodzi, wykładowca UM w Łodzi, terapeuta NTD-Bobath. Uczestnik i prowadzący badania naukowe z kręgu zaburzeń neurologicznych mających wpływ na ruch.

Zapisz się na wykładu – kliknij tutaj

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X