Oddział Łódzki, Oddziały

Zebranie Oddziału Łódzkiego SFP

Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska zaprasza wszystkich członków, a także każdego zainteresowanego naszym zawodem na spotkanie z członkiem Zarządu Głównego – Ernestem Wiśniewskim, który przedstawi obecny status Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Serdecznie prosimy o liczne przybycie, ponieważ nasze działania będą miały wpływ na sprawność wdrażania Ustawy o naszym zawodzie. Wszystko w naszych rękach.

Spotkanie odbędzie się 14.01.2016 r. o godzinie 19.00 w Centrum Medycznym TriMedic ul. Kopcińskiego 69/71 Łódź. Po spotkaniu informacyjnym odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

I termin o godz.19:30

II termin o godz.19:45.

Prosimy o pełną mobilizację członków.

PLAN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SFP godz. 19:30 do 20:30

1. Rozpoczęcie zebrania przez członka Zarządu Oddziału Łódzkiego SFP (przywitanie członków)
2. Wybranie przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne)
3. Wybranie sekretarza zebrania (głosowanie jawne)
4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności
5. Wybranie 2 osobowej komisji skrutacyjnej (zebranie listy kandydatów do poszczególnych władz stowarzyszenia przez komisję skrutacyjną oraz przeprowadzenie wyborów głosowanie jawne):

a. Wybory Zarząd Oddziału (5 osób)

  – prezes
– z-ca prezesa
– członkowie zarządu

b. Wybory Komisja Rewizyjna (3 członków)

c. Wybranie delegatów na „Walne Zebranie Delegatów” Stowarzyszenia SFP (1 na 10 członków)

II. godz. 20:30 do 21:00

6. Omówienie planów działania oddziału na najbliższe 12 miesięcy
7. Dyskusja

Proszę o potwierdzenie przybycia na adres mailowy: a.r.wroblewska@gmail.com

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X