UWAGA AKCJA PROTESTACYJNA!

Koleżanki i Koledzy! W marcu 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia został złożony „Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty”. Projekt został poparty …

Pismo do Ministra Zdrowia

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska na temat konieczności ustawowego uregulowania zawodu Fizjoterapeuty skierowane (w dniu 20 marca 2014 roku) do …

X